+
Foto: Bojana Lukac, Malmö stadsbyggnadskontor.
 • LISTA: De kan vinna Stadsbyggnadspriset

  PUBLICERAD 2019-08-30 AV Andreas Jennische
  UPPDATERAD: 2019-09-02 11:01

  Här är årets sex finalisterna i Malmö stads tävling Stadsbyggnadspriset för arkitektur och stadsbyggnad och Gröna lansen-priset för hållbart byggande. Vinnarna koras den 6 september.

  Textstorlek

  Dela med andra

  Allmänheten har fått nominera bidrag och en jury har sorterat ut sex finalister, tre till Stadsbyggnadspriset och tre till Gröna lansen. Totalt kom 24 förslag in till Stadsbyggnadspriset och 10 förslag till Gröna lansen.

  Juryn består av politiker och tjänstemän i Malmö stad samt representanter från branschorganisationer.

  – Alla nominerade projekt visar på en stor vilja att delta i samhällsbyggandet. Här finns bostäder, förskolor, skolor och arbetsplatser. Med sina olika innehåll och förutsättningar skapar varje projekt nya goda stads- och livsmiljöer, inom den helhet som en stad utgör, säger Malmös stadsarkitekt Ingemar Gråhamn, i ett pressmeddelande.

  HÄR ÄR DE TRE FINALISTERNA TILL STADSBYGGNADSPRISET


  Hästhagens idrottscenter. Foto: Bojana Lukac, Malmö stadsbyggnadskontor.

  Hästhagens idrottscenter 

  Typ av projekt: Nybyggnad av idrottscenter med två sporthallar
  Byggherre: Malmö stad Stadsfastigheter
  Arkitekt: Arkitektgruppen i Malmö
  Landskapsarkitekt: Studio Sueca
  Projektledning: Stadsfastigheter WSP/Hiahia Arkitekter
  Färdigställt: 2019
  Fastighet: Excellensen 4
  Adress: Carl Gustafs väg 2

  Juryns motivering
  “Genom den till platsen välanpassade volymhanteringen och de sinnligt mönstermurade tegelfasaderna, har kvarteret Excellensen fått en stabil lagspelare med en samtida spelstil. Det snillrika greppet att stapla de två idrottshallarna ovanpå varandra möter Malmöbornas växande behov, samtidigt som kvarterets friytor och uppväxta träd har värnats. Projektet visar en generositet mot den omgivande staden genom ansträngningarna att sänka ner hallarna, sätta fönsterpartier i gatuplan och skapa platsbildningar som bjuder in till lek och fysisk aktivitet. Med beständiga material och hög kvalitet i utförandet har Hästhagens sporthall goda förutsättningar att användas av många, älskas länge och åldras med skönhet och värdighet.”

   

  Dungen. Foto: Bojana Lukac, Malmö stadsbyggnadskontor

  Dungen 

  Typ av projekt: Nybyggnad av kontorshus, verksamhetslokaler
  Byggherre: Wihlborgs Fastigheter
  Arkitekt: Fojab Arkitekter
  Färdigställt: 2019
  Fastighet: Gimle 1
  Adress: Hyllie Allé 36-40

  Juryns motivering
  “Med hög arkitektonisk kvalitet och med omsorg om detaljerna, bidrar kontorshuset Dungen på ett föredömligt sätt till platsen Hyllie. Byggnadens hjärta, det generösa, norrvända atriet, blir kvällstid en lysande fyr i Arenagatans förlängning. Trots hyresgästens krav på säkerhet upplevs byggnaden öppen och välkomnande. Dungen erbjuder en arbetsmiljö utöver det vanliga; träbeklädda gångbroar, golv av mossa och roterande (!) träd, som tar interiör och personal till nya höjder. Med ett brett hållbarhetsfokus, från energioptimering och medvetna materialval till skyltar som kan demonteras och återanvändas, lever projektet väl upp till sitt Miljöbyggnad Guld.”

   

  Malmgården. Foto: Bojana Lukac, Malmö stadsbyggnadskontor

  Malmgården

  Typ av projekt: Fasadrestaurering med fönsterbyte och återuppförande av konstnärlig utsmyckning
  Byggherre: Brf Malmgården
  Arkitekt: Brf egna arkitekter Frans Gillberg, Torbjörn Håkansson med stöd av antikvarie Bengt Wahlgren, Restaurera Sverige AB
  Färdigställt: 2018
  Fastighet: Helge 15
  Adress: Drottninggatan 6 A-C, Kungsgatan 27-29

  Juryns motivering
  “Eric Sigfrid Perssons Malmgården har återfått sin forna glans, genom ett föredömligt samarbete mellan bostadsrättsförening, antikvarie och byggare. Med varsam hand, noggrannhet i detaljerna och hantverksskicklighet, har originalfasaderna med kopparbalkonger, träfönster och skiftande fogar återställts. Som krona på verket tecknar sig åter konstverket “Hemmets härd” över Malmös innerstad. Material och tekniker valda med hållbarhet och åldrande som ledord, borgar för att den arkitektoniska kvaliteten bibehålls och att historien fortsätter vara en viktig del av framtiden.”

   

  HÄR ÄR DE TRE FINALISTERNA TILL STADSBYGGNADSPRISET


  Gjuteriet. Foto: Bojana Lukac, Malmö stadsbyggnadskontor

  Gjuteriet 23 

  Typ av projekt: Nybyggnad av flerbostadshus
  Byggherre: Vita Örn
  Arkitekt: Fojab
  Färdigställt: 2019
  Fastighet: Gjuteriet 23
  Adress: Gjutformsgatan 4-8, Packhusgatan 3

  Juryns motivering
  ”Med teknikintresse som röd tråd blir energieffektivitet en tävling som alla kan vinna! Husets välisolerade konstruktion i kombination med värmeåtervinning från luften ger ett mycket lågt energibehov, samtidigt som individuella val sätter den egna komforten i centrum. Här uppmuntras det hållbara resandet med gemensam pool för såväl cykel som bil och att fixa cykeln går enkelt i servicerummet. Dagvattnet tas om hand både ovan och under jord och gårdens utformning inbjuder till gröna möten mellan de boende.”

   


  Lindens förskola. Foto: Bojana Lukac, Malmö stadsbyggnadskontor

  Lindens förskola 

  Typ av projekt: Nybyggnad av förskola
  Byggherre: Malmö stad Stadsfastigheter
  Arkitekt: New Line Arkitekter
  Landskapsarkitekter: Sweco Architects
  Färdigställt: 2018
  Fastighet: Spårvägen 3
  Adress: Spårvägen 3, Celsiusgatan 19A

  Juryns motivering
  ”Med barnens bästa i fokus har staden använt sin kraft som offentlig beställare för att få ett sunt hus med rena material och låga emissioner. Byggnaden har en låg energiförbrukning i klass med passivhus och smarta ljuddämpande lösningar både inne och ute. Med en gård som kan användas av allmänheten, samutnyttjas välplanerade ytor i den täta och gröna staden. Omtanke genomsyrar processen och tar sig konkreta uttryck genom väl tilltagna cykelparkeringar även för lådcyklar, så att vardagspusslet kan gå i takt med modern mobilitet.”

   

  Embla 1 & 2. Foto: Bojana Lukac, Malmö stadsbyggnadskontor

  Embla 1 & 2. Foto: Bojana Lukac, Malmö stadsbyggnadskontor

  Embla 1 & 2

  Embla 1
  Typ av projekt:
  flerbostadshus och kontor, 63 hyresrätter
  Byggherre: Nevsten Fastighets AB
  Arkitekt: Kamikaze Arkitekter AB
  Färdigställt: 2016
  Fastighet: Embla 1
  Adress: Hyllie Vattenparksgata/Sagas gränd/Ymers gata

  Embla 2
  Typ av projekt: flerbostadshus, 60 hyresrätter
  Byggherre: Embla 2 i Hyllie AB
  Arkitekt: Kirsh&Dereka
  Färdigställt: 2017
  Fastighet: Embla 2
  Adress: Hyllie Vattenparksgata/Sagas gränd/Ymers gata
  Gemensam gård: Structor Mark

  Juryns motivering
  ”Med långsiktig förvaltning som en given gemensam nämnare blir hållbarhet och samarbete självklart! Solceller på taken i kombination med energieffektiva byggnader visar på framtidstänk och i trapphusen finns konst av morgondagens konstnärer. Bilpool är delningsekonomi på riktigt och lägenheter i olika storlekar tillsammans med stadsradhus ger boende för olika faser av livet. Den gemensamma innergården med grillplats av återanvänt tegel är en naturlig mötesplats och den hundraåriga rickepumpen används numera för bevattning av odlingslotterna med uppsamlat dagvatten.”

  Andreas Jennische

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived