+
Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden. Foto: Kungsleden.
 • “Uthyrningsaktiviteten har varit hög”

  PUBLICERAD 2019-07-11 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2019-07-11 11:18

  Kungsledens halvårsrapport redovisar ett ökat förvaltningsresultat samtidigt som värdeförändringarna är något lägre än för samma period föregående år.

  Textstorlek

  Dela med andra

  Några nyckeltal ur rapporten:

  •  Förvaltningsresultatet ökade med 15 procent till 579 miljoner (505). Ökningen förklaras av högre driftnetton i jämförbart bestånd samt ett förbättrat finansnetto.
  • Nyuthyrningen uppgick till 93 miljoner (130) och nettouthyrningen för perioden uppgick till 10 miljoner (39).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 844 miljoner (989). Värdeökningen förklaras främst av ökade driftnetton samt av något sänkta avkastningskrav.
  • Fastighetsvärdet var vid periodens utgång 36 131 miljoner (34 697 miljoner vid årets ingång).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 954 miljoner (1 165), motsvarande 4,37 kronor per aktie (5,33).
  • Aktuellt substansvärde ökade till 82,79 kr per aktie (74,37).

  -Efterfrågan på kontorslokaler har varit fortsatt god, särskilt på våra prioriterade tillväxtmarknader Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås – där vi har 87 procent av vårt bestånd.
  Uthyrningsaktiviteten har varit hög i kvartalet med ett stort antal nytecknade hyresavtal motsvarande en hyresvolym om 93 miljoner (130) och en nettouthyrning om 10 miljoner (39). Vi har en fortsatt stark pipeline av nyuthyrningar. Vi omförhandlade 59 avtal till ett värde om 144 miljoner och uppnådde en genomsnittlig hyresökning om 7 procent. Omförhandlingar ihop med nytecknade hyresavtal har lett till att snitthyran i beståndet ökat med 11 procent till 1 394 kr per kvadratmeter på ett års tid. Det har också lett till att den ekonomiska vakansgraden exklusive projekt per sista juni sjunkit till 6,6 procent, att jämföra med 7,6 procent för ett år sedan. Kungsleden passerar milstolpe efter milstolpe och är idag etablerat som en stabil och långsiktig fastighetsägare på den svenska fastighetsmarknaden. Vi ser fortfarande en god efterfrågan på våra marknader, samtidigt som vi är väl rustade för en svagare konjunktur, kommenterar Kungsledens vd Biljana Pehrsson, i ett pressmeddelande.

  Redaktionen

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived