+
SBB CEO Ilija Batljan. Photo: SBB.
 • SBB passerar 30 miljarder

  PUBLICERAD 2019-07-10 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2019-07-10 16:51

  I sin delårsrapport redovisar SBB ett resultat efter skatt på 933 miljoner för årets första halva.

  Textstorlek

  Dela med andra

  TAGGAR

  Fastighetsportföljens värde ökade med 5,1 miljarder under perioden till 30,3 miljarder kronor (25,2).

  -Som tidigare kommunicerat fortsätter vi arbetet att förbereda SBB för notering på Nasdaq Stockholms huvudlista. SBB är på en stark tillväxtresa och hittills i år har vi genomfört tio förvärv till ett sammanlagt värde om 8,9 miljarder kronor. Då vi ser fortsatta tillväxtmöjligheter framåt kan vi också komma att utvärdera möjligheten till en kapitalanskaffning i samband med noteringen på huvudlistan för att ytterligare stärka vår kapacitet att finansiera tillväxten i enlighet med vår nyligen uppnådda investment grade rating, kommenterar Ilija Batljan, vd, i ett pressmeddelande

  Några nyckeltal ur rapporten:

  • Resultat före skatt ökade med 54 % till 1 060 mkr (688), varav:
  • Förvaltningsresultatet ökade med 40 % till 254 mkr (182). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade finansieringskostnader om -123 mkr.
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter exklusive byggrätter ingår med 1 161 mkr (452).
  • Orealiserade värdeförändringar som resultat av byggrätter ingår med 40 mkr (54).
  • Realiserade värdeförändringar avseende fastigheter ingår med -307 mkr (-4).
  • Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -88 mkr (4).
  • Periodens resultat ökade med 80 % till 933 mkr (518) efter avdrag för uppskjuten skatt om -90 mkr (-156) och aktuell skatt om -37 mkr (-14), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 1,01 kr (0,73) före utspädning.

  Redaktionen

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived