+
Stefan Ingves. Foto: Petter Karlberg.
 • Intet nytt från Riksbanken – lämnar räntan oförändrad

  PUBLICERAD 2019-07-03 AV sverrirthor
  UPPDATERAD: 2019-07-03 10:01

  Riksbanken meddelade på onsdagsmorgonen att man lämnar reporäntan oförändrad på -0,25 procent och håller fast vid sin tidigare prognos om att räntan kommer att höjas mot slutet av året eller i början av 2020.

  Textstorlek

  Dela med andra

  I sitt pressmeddelande skriver Riksbanken att konjuktur- och inflationsutsikterna fortsatt är goda och att man inte fått någon information sedan räntemötet i april som ger någon anledning till att ändra sin bedömning av läget. Detta ligger till grund för riksbanksdirektionens grund att lämna reporäntan oförändrad och ränteprognosen likaså.

  Man ser dock att det kan finnas externa faktorer som kan påverka konjunkturen och flaggar för att man är beredd att agera för att hålla inflationen nära målet om 2 procent.

  ”Riskerna kring omvärldsutvecklingen kan dock ha bäring på konjunktur- och inflationsutsikterna även för Sverige. Nedgången i omvärldens obligationsräntor kan tyda på att det globala ränteläget framöver kommer att vara lågt under en ännu längre tid. Detta understryker vikten av att gå försiktigt fram med penningpolitiken. Om förutsättningarna för inflationen skulle ändras kommer penningpolitiken att anpassas”, skriver Riksbanken.

  Med risker kring omvärldsutvecklingen avser man främst en ökad oro för handelsrelationer globalt samt en snabbare global konjunkturavmattning. Detta har påverkat räntorna negativt men man konstaterar vidare att tillväxten i omvärlden är förhållandevis god och att förväntningar bland både hushåll och företag indikerar att tillväxten blir normal den närmaste tiden.

  ”Aktiviteten i svensk ekonomi har varit fortsatt hög sedan det penningpolitiska mötet i april. Resursutnyttjandet väntas vara högt även om utvecklingen på arbetsmarknaden går in i en lugnare fas de närmaste åren. Inflationen har varit nära 2 procent sedan början av 2017. I linje med Riksbankens prognos uppgick KPIF-inflationen till 2,1 procent i maj”, skriver Riksbanken.

  Sverrir Thór

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived