+
64 kommuner uppger att de alltid klarar av att ge besked om bygglov och förhandsbesked i tid. Foto: Johanna Åfreds
 • Långdragna bygglov är på väg bort

  PUBLICERAD 2019-04-05 AV Ajda Dzambic
  UPPDATERAD: 2019-04-08 09:06

  Textstorlek

  Dela med andra

  Den 1 januari 2019 infördes sanktioner som ska sätta press på kommunernas bygglovshantering. Om ärendena inte bereds i tid får kommunerna inte längre ta ut någon avgift. Men synen på om detta kommer att leda till det bättre går isär.

  Efter initiativ från regeringen om att hitta sätt att snabba på bygglovsprocessen utredde Boverket frågan 2016. En kartläggning av landets kommuner gjordes och där framgick hur väl de uppfyllde plan- och bygglagens tidsfrist om att beslut ska fattas inom tio veckor. Under 2018 fattade riksdagen beslut om ett sanktionssystem som trädde i kraft den 1 januari 2019.

  – Det innebär att bygglovsavgiften reduceras med en femtedel per försenad vecka, så efter fem veckor är avgiften nere på noll. Samma sak gäller för startbeskedet, berättar Lars Brask, juridisk expert, Boverket.

  Branschen är positiv
  Branschen är positiv till förändringen, men än har det inte kunnat gå att se om de nya bestämmelserna har gett några stora resultat.

  – De medlemsföretag jag har talat med tycker att det har haft en viss effekt. Alla åtgärder för att effektivisera planprocessen är positiva, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier.

  Patrik Lindgren, avdelningschef för projektutveckling inom region mitt på Bonava, instämmer.

  – Vi har inte sett något resultat ännu, men alla mått och steg för att snabba upp ärendehanteringen är välkomna. Det vi behöver är enhetlighet och förutsägbarhet i hanteringen men som det är i dag hänger det mycket på respektive kommun och hur erfaren varje enskild handläggare är.

  Kommunerna mer kritiska
  Boverket saknar statistik över om bygglovsprocessen har blivit snabbare, eller långsammare, över tid. Patrik Lindgren har dock sin uppfattning klar från de kommuner där Bonava verkar.

  – Om jag tittar tillbaka på de senaste fem åren så går det absolut inte snabbare. Tillgänglighetsfrågorna ser jag som särskilt problematiska. Där finns det inte ett tillräckligt stringent regelverk att hålla sig till och det blir mycket tolkningar, säger han.

  Om branschen är positiv till sanktionerna som nu har införts så är kommunerna desto mer kritiska. Detta kan snarare försämra servicen inom bygglov, menar Love Edenborg, expert inom planering och byggande på Sveriges kommuner och landsting (SKL).

  – De flesta kommunerna klarar redan tidsfristerna så det kommer inte att bli någon skillnad där. Risken är snarare att medborgarna får sämre service om kommunerna snabbare avvisar ärenden som inte är kompletta i stället för att ge råd och service. Kommunerna får mindre tid att vägleda de sökande att göra rätt, säger han.

  Läs mer: Kommuner går före och hotar sig själva.

  Svårt rekrytera handläggare

  Ett skäl till att bygglovshanteringen inte har gått så snabbt som den borde i vissa kommuner har enligt Love Edenborg att göra med stora svårigheter att rekrytera handläggare. Risken med de nya sanktionsbestämmelserna blir då i stället att de kommer att slå mot de kommuner som redan har det svårt eftersom de nu även riskerar att drabbas av mindre intäkter.

  – En stor del av bygglovsavdelningarnas finansiering kommer från bygglovsavgifter som de har rätt att ta ut. Blir intäkterna mindre kan det leda till att bygglovsavgifterna måste höjas eller att en större del av handläggningen måste skattefinansieras, säger Love Edenborg.

  Bygglovschefen Christina Gorcheva i Enköpings kommun anser att det ibland är svårt att uppfylla tidsfristen i de komplexa ärendena eftersom kommunen är beroende av svar från andra myndigheter, till exempel länsstyrelsen.

  – Tyvärr tror jag att de nya sanktionsbestämmelserna kan leda till sämre service i vissa ärenden, trots att det inte är vår avsikt. Vi har räknat med lägre intäkter i år på grund av detta. Nyordningen leder till mer administration för oss och vi kommer att återremittera ärenden snabbare om inte handlingarna är kompletta. Jag skulle inte säga att bygglovshanteringen snabbas upp i och med detta, säger Christina Gorcheva.

  Johanna Åfreds

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

 • Wihlborgs miljardsäljer i Lund

  Transaktioner Wihlborgs säljer fastigheten Landsdomaren 6 i Lund till Intea Fastigheter. Köpeskillingen uppgår till 1,4 miljarder kronor. 

 • Spår affärer för 150 miljarder 2019

  Fastighetsmarknad Trots att många spår lågkonjunktur och nedgångar har transaktionsmarknaden för fastigheter börjat starkt under 2019. Även om antalet avslut varit något färre än tidigare, har flera av dem varit stora. Mikael Söderlundh från Pangea och Newsecs Alexandra Lövgren spår ett starkt transaktionsår även 2019, bland annat genom ett antal större strukturaffärer. 

 • Bonava förstärker organisationen

  Rekrytering Bonava har utsett Carl Rietz till Senior Vice President för den nya funktionen Processes & Technology. Bolaget förstärker även organisationen med en ny IR-chef och presschef. 

 • ANNONS
  • Tre nya hyresgäster i Gamlestads Brygga

   Uthyrning väst Peab har tecknat tre hyresavtal i projektet Gamlestads Brygga i Göteborg. Hyresgästerna är godisbutiken 4-gott, Fastighetsbyrån och Pressbyrån. Colliers International har agerat rådgivare vid samtliga uthyrningar. 

  • Citycon rekryterar tre

   Rekrytering Citycon utökar inom uthyrning och rekryterar Tobias Rönnberg, Elias Söderström och Jonatan Westerblom. Samtliga kommer att arbeta med uthyrning av de kommersiella lokalerna i bolagets nio svenska köpcentrum. 

 • Negativ nettouthyrning för Castellum

  Börs Castellums förvaltningsresultat steg 9 procent i det första kvartalet med stöd av stigande hyresintäkter men nettouthyrningen var negativ till följd av svagare hyresmarknad.

 • ANNONS
 • Säljer till staten för halv miljard

  Transaktioner Ratos säljer sin fastighet Stockholm Lejonet 4 i regeringskvarteren till staten. Man har sedan ett tag bedrivit förhandlingar med Statens Fastighetsverk och har nu nått en överenskommelse.

 • Tobias Bjurling ny CFO på Svevia

  Rekrytering Tobias Bjurling har utsetts till ny ekonomi-och finanschef på Svevia. Han efterträder Åsa Neving, som gått över till rollen som CFO på Bravida.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived