+
Peter Wiman, Mikael Söderlunch och Alexandra Lövgren.
 • Spår färre men större transaktioner 2019

  PUBLICERAD 2019-03-07 AV Maria Nordlander
  UPPDATERAD: 2019-03-08 11:21

  Statistiken är tidigare publicerad i Fastighetsnytt nummer 1, 2019.

  Textstorlek

  Dela med andra

  Hur summeras fastighetsåret 2018 och hur spår analytikerna transaktionsmarknaden 2019? För Fastighetsnytts räkning har tre rådgivare tagit fram den senaste statistiken för den svenska marknaden – där de generellt ser få tecken på avkylning.

  Kommentar: Peter Wiman, Analyschef Savills
  – Trots osäkerheten kring utvecklingen för den svenska ekonomin och påbörjade räntehöjningar från Riksbanken så visar den svenska fastighetsmarknaden mycket få tecken på en avkylning. Tvärtom så blev transaktionsvolymen under 2018 den fjärde högsta noteringen någonsin, då fastigheter till ett värde om 160 miljarder kronor omsattes.

  – Antalet genomförda transaktioner minskade dock svagt till strax under 600 affärer med ett underliggande fastighetsvärde överstigande 25 miljoner kronor, vilket motsvarade en minskning om cirka sex procent jämfört med året innan. Transaktionsvolymerna har varit höga i samtliga geografiska marknader och de flesta segment. Bostäder har återigen varit ett eftertraktat tillgångsslag och svarar för cirka en tredjedel av transaktionsvolymen.

  De utländska investerarna förvärvade under året fastigheter till ett värde om närmare 43 miljarder kronor, vilket motsvarar 27 procent av den totala volymen och som därmed är den högsta noteringen sedan åren innan 2008-års finanskris. För andra året i rad är därmed de utländska aktörerna nettoköpare och under året nettominskade de svenska ägarna med närmare 29 miljarder kronor.

  Kommentar: Mikael ­Söderlundh, Head of ­Research, partner, Pangea Property Partners
  – Som vanligt var det högt tempo på transaktionsmarknaden i december då hela 50 transaktioner genomfördes till ett värde om 22 miljarder. Därmed summeras helårsvolymen för 2018 till 156 miljarder, vilket är cirka 5 miljarder mer än 2017. Antalet affärer har dock minskat med cirka 15 procent till 380, vilket innebär att 2018 präglades av färre men större transaktioner. Utländska köpare var fortsatt aktiva på marknaden och svarade för nästan 30 procent av transaktionsvolymen under 2018.

  – På aktiemarknaden steg svenska fastighetsbolag (PREX Sverige) med 0,7 procent i december. Trots senaste tidens börsturbulens gick fastighetsaktier bra under 2018 och ökade med totalt 14 procent (PREX Sverige). Bäst gick det för bolag med fokus på industri/lager (PREX Industri/lager) som ökade 32 procent, och sämst gick det för bolag med inriktning på handel (PREX Handel) som backade 9 procent.

  Kommentar: Alexandra Lövgren, Newsec
  – Transaktionsmarknaden för fastigheter i Sverige har under flera år upplevt en stark tillväxt med sjunkande direktavkastningskrav och stigande prisnivåer inom de flesta fastighetssegment och geografiska marknader. Efter en förhållandevis timid start på året med relativt låga transaktionsvolymer återhämtade sig transaktionsmarknaden och den totala transaktionsvolymen under 2018 uppgick ackumulerat till cirka 153 miljarder kronor fördelat på 430 affärer vilket är något högre än fjolårets volym om 151 miljarder kronor (transaktioner över 40 miljoner kronor). Noterbart är att det under året skett betydligt färre, men större, affärer jämfört med under 2017 då transaktionsvolymen fördelades på cirka 520 affärer.

  – En starkt bidragande orsak till transaktionsvolymen är de strukturaffärer som ägt rum under året, bland annat Vonovias förvärv av Victoria Park, Klöverns köp av Tobin och Agora samt EQT’s bud på Stendörren. Även de internationella investerarna har varit aktiva på fastighetsmarknaden under året och stod för 27 procent av den totala transaktionsvolymen vilket är den högsta andelen sedan 2007. En ny trend under året är att internationella investerarna har visat intresse för bostadsportföljer utanför regionstäderna. Stockholm är fortfarande det geografiska segment där störst andel av transaktionerna ägt rum, 41 procent av den totala transaktionsvolymen.

  – Fastighetsåret har präglats av en skakig privatbostadsmarknad, som till viss del stabiliserats under året även om det fortsättningsvis råder osäkerhet om hur marknaden kommer utvecklas under 2019. Riksbanken höjde under december 2018, för första gången på sju år, reporäntan med 25 punkter vilket innebär att reporäntan i dagsläget uppgår till –0,25 procent. Den framröstade M och KD-budgeten som trädde i kraft vid årsskiftet stoppar subventionerade bostadsbyggen då investeringsstödet till byggande av hyresrätter och studentbostäder försvinner.

  – Newsec tror fortsatt på en stark transaktionsmarknad under första kvartalet 2019. Detta då ett stort antal affärer som spiller över från 2018 och en fortsatt volatil aktiemarknad vilket leder till att fastigheter ses som ett intressant investeringsalternativ. Newsec förutspår att transaktionsvolymen under 2019 kommer uppgå till 150 miljarder kronor, fördelat på ett lägre antal men större transaktioner samt ett antal strukturaffärer.

  Redaktionen

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

 • Stockholms smartaste hus klara

  Bostäder, Hållbarhet Enkla, ytsnåla och klimatsmarta. Så beskrivs Stockholms första flerfamiljshus i Norra Djurgårdsstaden som genererar mer energi än de förbrukar. “Förutsättningarna har inte varit de bästa men vi har kämpat järnet för att nå målet”, säger Johan Thorstensson, projektansvarig på Incoord.  

 • 4500 nya bostäder i Stora Sköndal

  Bostäder Tidigare i veckan tog den grönblåa majoriteten i Stockholms stad beslut om stadsutvecklingsplanen för totalt 4871 nya bostäder. Av dessa ingår 4500 bostäder i området Framtidens Stora Sköndal, där cirka hälften kommer bli hyresrätter. 

 • Nya ordföranden för Första och Tredje AP-fonden

  Rekrytering Regeringen har utsett Urban Hansson Brusewitz som ny ordförande i Första AP-fondens styrelse samt Christina Lindenius som ny ordförande i Tredje AP-fondens styrelse. Vidare har regeringen även utsett tre nya vice ordförande och totalt 12 nya ledamöter i de sex AP-fondstyrelserna. 

 • ANNONS
 • Besqab säljer för halv miljard i Uppsala

  Transaktioner Besqab kommer uppföra och sälja ett bostadsprojekt innehållande 253 hyresrätter i Uppsala. Köpare är NREP och affären uppgår till 493 miljoner kronor.  

 • ANNONS
 • Amasten rusar på börsen efter Urbanoköp

  Börs, Transaktioner Amasten köper Urbano från ICA-handlarnas Förbund för 2,8 miljarder kronor på kassa- och skuldfri basis, vilket är i linje med avsiktsförklaringen som undertecknades i början av maj. Amastens aktie stiger 10 procent på beskedet.

 • Oförändrad byggtakt under första kvartalet

  Bostäder Preliminärt påbörjades nybyggnation av totalt cirka 13 400 nya bostäder under det första kvartalet 2019. Det är nästan lika många som under motsvarande kvartal förra året, då påbörjades bygget av 13 665 bostäder.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived