+
Uppsala Universitet. Foto: Tommy Westberg.
 • Social hållbarhet i stadsutvecklingen

  PUBLICERAD 2019-03-28 AV Maria Nordlander
  UPPDATERAD: 2019-03-28 16:52

  Textstorlek

  Dela med andra

  Ett projekt på Uppsala Universitet ska analysera omvandlingen av Norra Sorgenfri, ett område nära centrala Malmö. Med projektet vill man bidra till att föra samman diskussionen om social hållbarhet med diskussioner om jämlikhet och rättvisa i staden.

  Planen är att på 45 hektar skapa ett bostadsområde för 5000 invånare där attraktiva och säkra offentliga rum både höjer livskvalitén för de boende i området och bidrar till att främja mobiliteten mellan Malmös fattiga förorter och innerstaden. Därmed sammanförs två av Malmös planeringspolitiska strategier: stråkplanering som sammanför delar av staden och områdesprogram inriktade på specifika stadsdelar.

  I analysen av försöket att skapa ett område som för samman en segregerad stad betonar detta projekt hur social hållbarhet formuleras inom och formas av planeringen. Genom att fokusera på hur planeringen hanterar områdets historia som både en resurs och källa till problem, på hur framtidsvisioner uttrycks i planer och på upplevelserna hos dem som nu flyttar till Norra Sorgenfri utforskar ska man social hållbarhets möjliga planeringspolitiska roller och effekter.

  Projektet är upplagt som en fallstudie där man utforskar tre delvis överlappande teman som tillsammans belyser områdets utveckling: Norra Sorgenfris industriella och postindustriella historia, hur Norra Sorgenfri idag befolkas, och Norra Sorgenfris tänkta framtid. I projektet involveras forskare från fyra olika discipliner (historia, kulturgeografi, landskapsarkitektur och urbana studier) från fyra olika universitet (Lunds universitet, Malmö universitet, Uppsala Universitet och Sveriges lantbruksuniversitet).

  Med projektet vill man bidra till att föra samman diskussionen om social hållbarhet med diskussioner om jämlikhet och rättvisa i staden och därmed bidra till en förståelse av social hållbarhet där fokus på klass, etnicitet och genus får en framskjuten ställning.

  Fakta:
  Titel: Norra Sorgenfri planerat, bebott och problematiserat: social hållbarhets roll i stadsutvecklingen
  Projektledare: Erik Jönsson, Doktor
  Medarbetare: Johan Pries, doktor (SLU Ultuna/Lunds universitet), Burcu Yigit Turan, doktor (SLU Ultuna), Guy Baeten, Professor (Malmö universitet), Carina Listerborn, Professor (Malmö universitet), Mattias Qviström, Professor (SLU Ultuna).
  Institution: Uppsala universitet
  Finansiär/bidragsform: Formas – Riktad
  Tidsram: 2018-2020

  Mattias Fröjd

  1 kommentarer

  1. Eva Ek Törnberg 2019-03-29

   Spännande !
   Om det behövs hjälp från oss boende ställer jag gärna upp för intervju.
   Vi flyttade in i MKB,s hus för 1,5 år sedan. Storm trivs.
   Vänligen
   Eva Ek Törnberg

   Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived