+
Bo Nordlund och Stellan Lundström.
 • Repris på 90-talskrisen?

  PUBLICERAD 2019-01-04 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2019-01-07 16:28

  Textstorlek

  Dela med andra

  När vi läser ett antal rapporter från Bankstödsnämnden om hur bank- och fastighetskrisen uppstod och hanterades i början av 1990-talet slås vi av att det finns stora likheter med dagens situation på fastighetsmarknaden, men också olikheter. Frågan är hur vi ska tolka dagens situation på fastighetsmarknaden i relation till det som hände i början på 1990-talet?

  Påtagligt likt sig är att kraven på direktavkastning under en längre tid sjunkit för kommersiella fastigheter inkluderat bostäder. Kontoren i Stockholm noteras nu liksom 1990 för en direktavkasting på dryga 3 procent.  Den låga nivån är svår att motivera långsiktigt utifrån förväntningar om realränta, riskpåslag inklusive långsiktigt avskrivnings-/förnyelsebehov och driftnettoutveckling. Klart är att investerarna har en tilltro till hyrestillväxt som fortsatt ska motivera att Stockholm nu, liksom år 1990, har hyres- och fastighetsprisnivåer som de största städerna i Europa.

  Kalkylmässigt karaktäriserades 1980-talet av negativa kassaflöden. Det uppfattades då som naturligt av såväl banker som investerare, revisorer och värderare. En tankemässig härdsmälta skapades i slutet av 1980-talet av aktörer som levde med gott om kapital i en avreglerad marknadsomgivning,

  Dagens kalkyler bygger på antaganden om stabila hyresnivåer och låga räntor. Även om dagens aktörer är välutbildade och kapitalstarka så balanserar man på slak lina. Obligationsmarknaden, dit de stora aktörerna vänt sig för medellång till långsiktig finansiering, är ingen garanti för positiva hävstångseffekter på lång sikt. Analyser visar också att de verkliga driftöverskotten räknat som cash flow är lägre än redovisade driftnetton, annorlunda uttryckt – förmågan att kunna hantera en stigande räntekostnad är inte så stor i fastighetsbranschen som många tycks tro.

  I början av 1990-talet blev det uppenbart att ”bostäder i stor utsträckning byggts på fel ställe vid fel tidpunkt och till fel kostnad”. Ett skenande subventionssystem hade under lång tid vältrat över risken på stat och kommun. På dagens bostadsmarknad är det tvärtom – risken ligger på bostadskonsumenten, banken och en delvis nyetablerad kår med fastighetsutvecklare. Problemet är att en fungerande bostadsmarknad med ett hållbart byggande kräver ett regelsystem som på ett tydligt sätt fördelar riskerna. Nu agerar Finansinspektionen, Riksbanken, Riksdag och regering samt banksystemet till synes frikopplade från varandra.

  90-talskrisen inom bostadssektorn var delvis en följd av radikalt ändrade spelregler i form av snabbt avvecklade räntesubventioner och en omfattande omläggning av fastighetsbeskattningen.  Dagens situation på bostadsmarknaden kännetecknas av att det sammantagna institutionella ramverket utgör en effektiv broms för hushållens rörlighet på bostadsmarknaden och byggandet. Den sammantagna effekten av bolånetak, amorteringskrav och skuldkvotstak påverkar direkt Stockholmsmarknaden som även påverkas av en skakig börs. Betänk då att Stockholmsmarknaden utgör signalmarknad för resten av Sverige. Det som händer i Stockholm får så småningom efterföljare i övriga Landet.

  Inflödet till byggentreprenörernas orderböcker har sinat och många fastighetsutvecklare med tunna balansräkningar får direkta problem om inbromsningen på bostadsmarknaden fortsätter ett á två år till. Det är tyvärr bråttom att vidta åtgärder. Riksdag och regering har ett tydligt ansvar att skapa ett regelverk med ett samlat grepp om bostadsmarknaden.

  Dagens situation på den svenska fastighetsmarknaden kan sammanfattas så här: De som hanterar kommersiella fastigheter tenderar att vara optimistiska, kanske överoptimistiska medan bostadssektorn drabbats av pessimism. Mest akut är att skapa nya spelregler för bostadsmarknaden. Om detta återkommer vi.

  Stellan Lundström, professor emeritus i fastighetsekonomi, KTH
  Bo Nordlund, tekn dr, BREC-Bo Nordlund REC AB, verksam på Karlstads universitet

  1 kommentarer

  1. Peter 2019-01-07

   Detta har skrämt mig sedan jag kom till Sverige 2011 efter 25 år i USA där jag var hypotekslånsmäklare och compliance officer för hypotekslån under fastighetsbommen och bubblan 2002-2008!

   Jag ser många paralleller med vad som hände där, även om inte lika drastisk uppgång i huspriser som där. Inflated priser, håller räntan för låg för länge och, detta förstår jag inte här, man amorterar inte eller väldigt lite som om man inte vill att konsumenten skall någonsin äga huset. Då kan man lika gärna hyra.

   Detta, för mig, är en skrämmande utveckling här i Sverige som inte bådar gott!

   Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived