+
 • Bostäder tar plats i nya överenskommelsen

  PUBLICERAD 2019-01-11 AV Maria Nordlander
  UPPDATERAD: 2019-01-14 14:57

  Textstorlek

  Dela med andra

  På fredagen nådde S, C, L och MP ett utkast till överenskommelse om att Stefan Löfven ska behålla sin statsministerpost. Men ett slutligt besked meddelas först under helgen då C och L håller förtroenderåd respektive partiråd. Det meddelade Annie Lööf (C) vid en presskonferens på fredagseftermiddagen. 

  “Genom denna överenskommelse accepterar Centerpartiet och Liberalerna att Stefan Löfven väljs som statsminister för att leda en regering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna” står det i förslaget.

  Enligt utdrag från uppgörelsen, som Fastighetsnytt tagit del av, nämns flera punkter kring bostadsmarknaden. Övergripande säger man att fler bostäder behövs och att bostadsmarknaden behöver reformeras så att fler människors behov kan mötas, reglerna förenklas och konkurrensen öka. Under presskonferensen lyfte Lööf “den mer liberala bostadsmarknaden” flera gånger.

  Punkt 44 berör en friare hyresreglering: ”fri hyressättning vid nybyggnation införs. Hyran inom dessa bestånd sätts efter en inledande period enligt en tariff grundad på jämförbara nybyggda objekt”.

  Även förhandlingssystemet för befintliga hyresrätter reformeras.

  Punkt 45 berör flyttskatten, som ska ”tas bort genom att räntebeläggningen på uppskovsbeloppet avskaffas”.

  Vidare rör punkt 46 i överenskommelsen omfattande regelförenklingar för att “förenkla och förkorta planprocessen och därmed göra byggandet snabbare och billigare. Bland annat införs enklare regler för byggnation utanför detaljplanelagt område, nya regler om utökade möjligheter för privat initiativrätt med bibehållet kommunalt ansvar för översiktsplanering, planbeslut och bostadsförsörjning. Vidare görs en översyn av riksintressen och en utredning av förenklade redovisningsregler som medger längre avskrivningstider för allmännyttan på svaga bostadsmarknader”.

  Punkt 47 rör investeringsstöden för hyresrätter, som avskaffades i och med antagandet av den moderata budgeten under hösten. Så här skriver man: ”stöden koncentreras och effektiviseras samt riktas om mot hyresrätter i hela landet”.

  Punkt 48 gäller klimatsmart byggande: “ställ minimikrav vid byggande utifrån ett livscykelperspektiv. Öka byggande i trä. Inför krav på klimatdeklarationer för klimatbra byggande (Uppdrag till Boverket hösten 2019. Krav från 1 januari 2022)“.

  Även flera andra punkter berör samhällsbyggnadsbranschen. Bland annat följande:

  Punkt 23: “strandskyddslagstiftningen behöver göras om i grunden genom en ökad differentiering. Denna ska på allvar ta hänsyn till att tillgång till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck. Det ska vara enklare att få bygga strandnära och skapas bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck”.

  I punkt 28 slår man fast att höghastighetstågen ska byggas: “bygg ut infrastrukturen – bind ihop Sverige med tåg som går i tid. Den beslutade nationella planen för infrastruktur 2018–2029 med investeringar i vägar och järnvägar i hela landet på 700 miljarder ska fullföljas. Nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg, Malmö och regioner och städer längs med och i anslutning till banans sträckning bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer”.

  Taket för Rut-avdraget tredubblas och utvidgas till fler tjänster.

  Under helgen pågår förhandlingsprocesser inom partierna fram tills samtliga partiledare pratar med talmannen under måndagen.

  Teresa Ahola
  Maria Nordlander

  1 kommentarer

  1. JOSEF WIKELL 2019-01-14

   Något investeringsstöd likt det nuvarande lär det inte bli då det utgör statsstöd som är i strid med statsstödsregler i funktionsfördraget (artikel 107-109).

   Dessutom skall nuvarande beviljade stöd återbetalas enligt lag, dvs över 5 miljarder kronor.

   Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived