+
Modell över planerna. Bild: Stockholms stad.
 • Upphäver detaljplan för 700 bostäder

  PUBLICERAD 2018-12-06 AV Maria Nordlander
  UPPDATERAD: 2018-12-06 13:05

  Textstorlek

  Dela med andra

  En del av industriområdet vid Bromma flygplats ska omvandlas till stadsdel med över 700 bostäder enligt den detaljplan som Stockholms stad antog i juni. Nu upphäver dock Länsstyrelsen detaljplanen då man anser att exploateringen skulle medföra hälsorisker.

  Detaljplanen har sedan 2013 drivits fram av ALM Equity tillsammans med staden för att främst omfatta bostäder. Då tecknades köpavtal med dåvarande ägaren Castellum, men fastigheten tillträddes först den 5 mars 2018 av ALM Equity. Den 10 april sålde ALM sin andel i detaljplaneprojektet till ett underliggande fastighetsvärde på 477 miljoner kronor.

  Detaljplanen för fastigheterna Archimedes 1 och del av Mariehäll 1:10 antogs av kommunfullmäktige i Stockholm i juni.

  I juli beslutade Länsstyrelsen att överpröva planen med hänvisning till upptäcken av markföroreningar i form av klorerade kolväten. Man ansåg dessutom att även bullerstörningar och risk för översvämningar behövde prövas ytterligare.

  Efter att nu ha tittat närmare på planen har Länsstyrelsen beslutat att upphäva detaljplanen.

  – Att hälso- och säkerhetsfrågor utreds och säkerställs innan detaljplaner antas är nödvändigt och en förutsättning för framtida hälsosamma bostäder och boendemiljöer. Det är sällan Länsstyrelsen upphäver detaljplaner, nu tog vi det beslutet på grund av bristfälliga utredningar och regleringar i planen, säger Annsofi Edberg, planhandläggare på Länsstyrelsen.

  Anledningen till beslutet är att det enligt Länsstyrelsens finns stora osäkerheter om de klorerade kolvätena kommer utgöra en hälsorisk för de människor som bor och vistas i området. Flera klorerade kolväten är cancerframkallande och har egenskaper som gör att de i gasform kan tränga in i byggnader. Enligt genomförda undersökningar är det sannolikt att spridningskällan finns inom detaljplanområdet. Det finns dessutom anledning att misstänka att föroreningssituationen är av betydligt större omfattning än vad som framgår i planhandlingarna, skriver Länsstyrelsen.

  Detaljplanen saknar också reglering av markbuller från flygplatsen.

  Redaktionen

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived