• SLL: Det saknas effektiv statlig bopolitik

  PUBLICERAD 2018-11-26 AV Teresa Ahola
  UPPDATERAD: 2018-11-27 09:34

  Textstorlek

  Dela med andra

  Nästa år tar landstinget över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen, vilket inkluderar bostadspolitiska samtal. “Nu kan vi knacka på hos regeringen och säga att det här inte duger”, säger landstingsrådet Gustav Hemming (C) till Fastighetsnytt.

  Den nya blågröna koalitionen i Stockholms läns landsting, SLL, lovar i sitt första gemensamma budgetförslag att primärvården i Region Stockholm ska få 1,4 miljarder kronor extra varje år, samtidigt som man vill utöka kollektivtrafiken med minst 127 000 nya bussavgångar redan nästa år.

  Frågan är hur den nya majoriteten planerar att bygga bort den skriande bostadsbristen i regionen?

  Gustav Hemming (C), landstingsråd och vice ordförande i landstingsstyrelsen, försäkrar att det också är en högprioriterad fråga inom SLL, även om det största omedelbara medborgarintresset handlar om sjukvård och kollektivtrafik.

  – Det största tillväxthindret är att det saknas en effektiv statlig bostadspolitik som stärker de ambitioner som redan finns i regionen. De flesta kommuner är väldigt angelägna om att bygga fler bostäder.

  Han påpekar att kommunernas byggande i allra högsta grad påverkas av den nationella politiken.

  – Vi vill därför vara med och öka trycket på regeringen.

  Minst 22 000 nya bostäder behövs årligen fram till 2030 för att lösa den svåra bostadskrisen i Stockholmsregionen, enligt RUFS 2050. År 2016 färdigställdes 16 240 bostäder, varav cirka 13 900 genom nyproduktion. Men bristen är större än så, samtidigt som Stockholms län växer med runt 40 000 nya invånare varje år och väntas ha tre miljoner människor år 2050.

  – Befolkningsökningen är ett faktum och riskerar att slå i taket om det inte finns någonstans för människorna att bo. Vi behöver därför ett ökat och billigare bostadsbyggande, samt större rörlighet både i det ägda och hyrda beståndet.

  Det var den 19 juni som riksdagen bestämde att sju landsting i Sverige ska ta över det regionala utvecklingsansvaret i respektive län från staten, vilket innebär att SLL från nästa år tar över ansvaret från länsstyrelsen.

  Vad blir den största skillnaden?
  – Länsstyrelsen företräder trots allt regeringen, vilket gör att det är svårare för dem att driva förändringar i lagstiftningen jämfört med oss. Vi är folkvalda och får nu chansen att tillsammans med kommunerna på allvar knacka på hos regeringen och säga: “Det här duger inte”. Dagens bostadssituation är ohållbar.

  Han hoppas framför allt att den nya samverkansprocessen kan stärka kommunernas röst.

  – Kommunerna har planmonopol och vi kommer inte att göra något som inte känns rimligt för dem.

  Utökad befolkningsprognos presenteras
  För ett par veckor sedan publicerade SLL även en ny befolkningsprognos som sträcker sig längre än vanligt, ända fram till 2060. Så här kommenterar Hanna Wiik, förvaltningschef på tillväxt- och regionplaneförvaltningen, innehållet:

  – Befolkningspyramiden håller helt på och ändrar form, vilket bland annat beror på att antalet 80-plussare kommer att bli ännu fler än väntat.

  Förra året var beräkningen att länet kommer att ha 150 000 fler 80-plussare fram till år 2050. Nu ligger siffran på 275 000 fram till år 2060.

  Ulla Moberg, demograf på SLL, beskriver skillnaden som stor.   

  – Det har tagit lite skruv och vi får helt annan uppbackning än tidigare. Nu måste kommunerna se över sina byggplaner, även om de allra flesta äldre klarar av att bo själva. 

  Det kräver även större fokus på hållbar mobilitet och integrerade stadsmiljöer, enligt Gustav Hemming (C).

  – Jag besökte Toyama i Japan med SKL för ett par år sedan. De har planerat hela staden utifrån ett äldreperspektiv. Resultatet är att deras äldre har blivit mer aktiva och stadsmiljön lugnare tack vare noga planerad kollektivtrafik, närservice och bostäder.

  Han tror att Sverige kan dra stora lärdomar av detta, särskilt nu när många kommuner bygger nya äldreboenden.  

  – Det viktigaste är att äldre kan vara oberoende och aktiva så länge som möjligt, samt leva hälsosamma liv, precis som i Toyama.

  För övrigt hoppas han på blocköverskridande samarbeten när det gäller att lösa några gamla käpphästar som blivit tydliga tillväxthinder.

  – Jag brinner lite extra för regler som berör strandskydd, områden av riksintresse och zoner för farligt gods. I Ekerö och Sigtuna kan exempelvis 80–90 procent av marken inte bebyggas alls på grund av olika restriktioner. Lagarna bör ses över för att få igång byggandet. 

  Mer om Region Stockholm
  Tillväxt- och regionplanenämnden:

  Fokusområden: Tillväxtfrågor, hållbar regional utveckling, samhällsplanering, kompetensförsörjning och bostadsförsörjning.

  • Landstingsstyrelsen utser den 27 november Carina Lundberg Uudelepp som Region Stockholms första regiondirektör.
  • Nämnden ska i samarbete med Stockholms stad och Storsthlm ta initiativ till regionala bostadssamtal om bostadsbyggande, markanvändning, tillgänglighet, klimatsmart och hållbar stadsutveckling, samt om olika åldersgruppers bostadsbehov.
  • Nämnden ska under 2019 fortsätta arbetet med att identifiera och analysera hinder för förtätning, tillväxt och nyproduktion

  Källa: SLL

  Blågröna koalitionens reformagenda i korthet

  1. Ordning och reda i ekonomin ger mer pengar till vård och trafik.
  2. Attraktiv arbetsgivare för vårdens medarbetare.
  3. Fortsatt utbyggd kollektivtrafik.
  4. Vårdköerna ska kortas och fokus på primärvården öka.
  5. Minskad klimatpåverkan.

  Källa: SLL

  Teresa Ahola

  1 kommentarer

  1. Ekonomen 2018-11-27

   Problemet är ju inte att det inte finns en effektiv statlig bopolitik. Problemet är att det finns för många myndigheter som lägger sig i bopolitiken. Hade bostäder hanterats som vilken annan vara som helst på en fri marknad, så hade marknaden löst problemet. I den kommunen där jag bor gör politiska beslut att det blir helt ointressant för någon att bygga. Lagar, reglering, förbud, detaljregler, för långa bygglovshandläggning, byggförbud, naturreservat, handikapp anpassningar, omöjliga miljökrav på avloppslösningar, svindyra handläggningskostnader för bygglov, mm är politiska beslut som alla gjort det för dyrt eller omöjlig att bygga. Om vi har 20 myndigheter som hela tiden kommer med nya påbud, och en myndighet som vill att det ska byggas, så kan man ju räkna ut vilken sida som kommer att vinna.

   Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived