+
Göran Cars. Foto: Sigurdur J. Olafsson.
 • Slå vakt om det demokratiska samtalet

  PUBLICERAD 2018-11-21 AV Maria Nordlander
  UPPDATERAD: 2018-11-22 16:59

  Krönikan är tidigare publicerad i Fastighetsnytt nummer 4, 2018.

  Textstorlek

  Dela med andra

  Vi tar demokratin för given och ser rätten att få uttrycka tankar och åsikter samt att argumentera i frågor som rör samhällsbyggandet som självklar. Idag är denna utmanad.  

  Sverige är för många en förebild för ett öppet samhälle där yttrande- och tryckfrihet är omhuldade rättigheter. Denna öppenhet har tjänat oss väl och det tillåtande samtalet har skapat grogrund för utveckling av samhället men också för kreativa och nytänkande lösningar.

  Idag möter vi en ny verklighet. Individer och grupper använder yttrandefriheten på ett sätt som underminerar det demokratiska samhället. Det kanske tydligaste uttrycket för detta är nazistiska grupper som har det uttryckliga målet att avskaffa demokratin och samtidigt använder sig av yttrandefriheten för att störa, hota och obstruera politiska motståndare.

  Men hotet mot demokratin kommer också från andra håll. I ökande grad utsätts politiker för påhopp och hot för att de inte fattar ”rätt beslut”. Under förevändning att vara ”folkets röst” utövas påtryckningar i syfte påverka. Dessa grupper hävdar att de vill bli lyssnade på, när de i själva verket vill bli åtlydda. Uppdrag Gransknings program om nedskärningarna vid sjukhuset i Kramfors är en tydlig illustration av problematiken. Här blev resultatet att ett flertal politiker lämnade sina uppdrag. Fallet Kramfors är inte unikt. Många av de politiker som har att fatta beslut om samhällsutveckling och stadsbyggande kan omvittna en liknande verklighet. Planer och beslut utmanas av de som vill annorlunda. Förolämpningar, okvädningsord och hot är för många vardag. Tanken på vart detta leder är förskräckande. De som skriker mest och högst sätter agendan. Politikens roll utarmas och tilltron till demokratin urholkas. Och det kan gå fort, precis som det gjorde i Italien på 1920-talet och i Tyskland på 1930-talet.

  Vi kan inte längre sitta med armarna i kors och tro att vår demokrati är en given självklarhet. Tre saker måste upp på agendan. För det första krävs en kraftfull politik för att lösa de påtagliga problem, exempelvis gängkriminalitet och integrationspolitik, som utgör grogrunden för populism och odemokratiska rörelser. För det andra måste vi skärpa lagstiftningen. Vari ligger logiken att ge organisationer som har ambitionen att avskaffa demokratin rätten att använda yttrandefriheten för att nå sina mål? Självklart borde också straffen för verbal förföljelse och hot skärpas. Men parallellt måste vi som individer och civilsamhälle stå upp och visa att vi inte accepterar angrepp på yttrandefriheten och demokratin. Vårt demokratiska samhälle är skörare än vi tror. Det kan aldrig tas för givet – det måste alltid vårdas och försvaras.

  Göran Cars
  Professor i samhällsplanering

  1 kommentarer

  1. Urban Månsson 2018-11-22

   Tack Göran, välformulerad som alltid!

   Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

 • På hockeyrinken blir prioriteringarna tydliga

  Krönikor En växande befolkning är inte sällan sammankopplat med ökad tillväxt. Det är i grunden något positivt. Samtidigt skapar fler människor också ökade behov. Dessa handlar om samhällsfastigheter såsom nya skolor och förskolor, men även simhallar, sporthallar, affärer samt kontor och andra arbetsplatser. För att inte tala om ishallar.

 • Investeringsstöd på 5,8 miljarder beviljat

  Bostäder Antalet beviljade investeringsstöd för hyresrätter har fördubblats enligt Boverkets senaste siffror. Totalt har nu 5,8 miljarder kronor beviljats i stöd till över 20 000 bostäder. 

 • “Stockholmshyra” för 60 000 bostäder

  Bostäder Stockholms stad inför en systematisk hyressättning för 60 000 lägenheter i de allmännyttiga bolagen. På tisdagen tecknade de berörda parterna en principöverenskommelse om hur systemet, som kallas Stockholmshyra, ska införas under de kommande åren. 

 • ANNONS
 • Tre aktörer utvecklar Carnegie Brygga

  Bostäder, Väst Hemsö, Riksbyggen och Robert Dicksons stiftelse har tillsammans vunnit en markreservation vid Carnegie Brygga i Majorna i Göteborg. 150 nya bostäder samt samhällsfastigheter ska byggas. 

 • ANNONS
 • Microsoft köper mark i norr

  Transaktioner – norr Gävle och Sandviken kommun säljer 130 hektar mark till Microsoft för totalt 269 miljoner kronor. Microsoft meddelar att förvärvet sker för att stärka bolagets närvaro i Europa och Norden. 

 • Hyran i Stockholm höjs med 2,35 procent

  Bostäder Under 2019 höjs den allmänna hyresnivån i Stockholms stad med 2,35 procent. Fastighetsägarna är inte nöjda, utan menar att hyresnivån i realiteten sänks med 0,25 procent (sett till inflationsprognosen). Hyresgästföreningen är inte heller nöjda – de tycker att höjningen är för hög.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived