+
 • En kommun för både stad och landsbygd

  PUBLICERAD 2018-11-29 AV Maria Nordlander
  UPPDATERAD: 2018-11-30 10:47

  Artikeln är även publicerad i Fastighetsnytt nummer 5, 2018. I numret besöker vi den sydöstra delen av Sverige där vi gräver djupare i regionens utmaningar och möjligheter. 

  Textstorlek

  Dela med andra

  Västervik kan beskrivas som en riktig sommarstad och kommunen har lyckats väl med att etablera sig som en attraktiv turistort. En av utmaningarna för tillväxt är det geografiska läget där långa pendlingsavstånd gör att det kan vara svårt att locka företagsverksamheter. Västervik har annars lyckats med konststycket att prisas för både Årets stadskärna och Årets landsbygdskommun.

  Staden som i dag heter Västervik omnämns så tidigt som 1275 och låg då på samma ställe som dagens Gamleby men stadsrättigheterna flyttade sedermera över till stadens nuvarande läge. Dagens Västervik kan beskrivas som en sommarstad känd för bland annat Tjust skärgård med nästan 5 000 öar och kobbar. Daniel Niklasson har varit i kommunen i fem år, först som planarkitekt men är sedan den 1 september samhällsbyggnadschef. Han beskriver Västervik som en liten skärgårdsstad i Småland.

  – En stad i lagom skala om man får använda det uttrycket, men den omfattar ändå mycket av det som man vill ska finnas i en stad. Det är en sommarstad men inte den typ som stänger igen på vintern. Det är ytterst få verksamheter som inte har öppet året runt och du ser inga papper täcka skyltfönstren under vintern som det kan vara på andra ställen. Så det gör att vi kanske har ett lite större utbud än vad man annars har i en stad av denna storlek, sommaren och turismen bär upp restauranger och uteliv, säger Daniel Niklasson.

  Nya Slottsholmen med bostäder hotell och restauran, ett projekt med Björn Ulveus som största ägare. Ligger i nära anslutning till slottsruinen av Stegeholms slott där Visfestivalen har arrangerats i över 50 år.

  Diversifierat näringsliv
  Stora arbetsgivare i dag är Västerviks sjukhus, skattemyndigheten, kriminalvårdsanstalten i Gertrudsvik och på den privata sidan finns exempelvis 3M och båtbyggaren Windy. Man har även hamnverksamhet med främst skogsråvaror och har sedan 2016 även sommartrafik till Visby. Men staden har haft sina utmaningar i närtid där exempelvis Electrolux, kommunens då största privata arbetsgivare, lämnade 2004. Daniel Niklasson berättar att man då frågade sig om det var lapp på luckan, men man har diversifierat sig, utvecklat småföretagande och turistnäring och lyckats vända på den negativa trenden.

  Men en del utmaningar kvarstår och i Svenskt Näringslivs senaste ranking av kommunernas företagsklimat tappade Västervik 92 positioner. Daniel Niklasson nämner infrastrukturen som en orsak, där pendlingsavstånden är ganska långa. Man är nära men ändå en bit ifrån med cirka 10 mil till städer som Linköping och Norrköping. Kollektivtrafiken är utifrån Västerviks förutsättningar väl utbyggd, menar Daniel Niklasson, men på sikt är det strategiskt viktigt att komma lite närmare och få ner restiderna norrut mot Norrköping och Linköping.

  – Vi är i en egen arbetsmarknadsregion men det kräver att man har alla försörjningsgrenar och det blir lite sårbart. Att pendla går men är lite tufft. Man skulle ju gärna komma närmare och bryta det här att man är en egen arbetsmarknadsregion och få en tydligare koppling. Då är det Norrköping/Linköping som ligger närmast och som det finns en naturlig koppling till, säger Daniel Niklasson.

  Men också på projektsidan har man haft det tufft ett antal år då man för några år sedan genomförde en drastisk bantning av organisationen samtidigt som ett antal stora projekt krävde resurser. Men Daniel Niklasson menar att man är i dag mer slimmade och snabbfotade.

  – Då det var lite kärvare ekonomiskt. Har man då många projekt igång så blir det tufft och vi kanske inte har hunnit växla upp allting. Det är stundom svårt med kompetensförsörjning, det krävs lite erfarenhet med större projekt. Men nu har vi en tightare organisation och har kommit ifrån de kommunala stuprören och får med alla under arbetet med snabba och bra flöden, alla har koll på vad den andra gör, säger Daniel Niklasson.

  Stigande värden
  Västervik är trots allt en kommun som växer och är i dag ungefär 36 000 invånare, varav drygt 21 000 i centralorten. Bostadsbrist finns även i Västervik men den är inte lika påtaglig som i många andra kommuner och Daniel Niklasson beskriver det som att det lunkar på, man växer i lagom takt utan några större svackor. Flera områden är under utveckling där bland annat det gamla sjukhusområdet i Gertsudsvik omvandlas till bostadsområde. Men efterfrågan är framförallt inne i staden, mest saknas flerbostadshus med lägenheter i det billigare segmentet. Men det har även hänt saker utanför staden där det annars kan vara svårt att få värde på sina hus på mindre orter.

  – Men nu ser vi en ökad efterfrågan även på lite mindre orter med budgivning på villor i våra bruksorter, det har inte förekommit tidigare. Blir det för billigt får man inte igen en investering för att exempelvis byta tak, men där har vi sett en förändring, säger Daniel Niklasson.

  Stad och landsbygd
  Västervik är till ytan en stor kommun och vatten och natur finns alltid i närområdet, oaktat om du bor vid kusten eller inåt landet. Även om mer än hälften av invånarna är stadsbor så är det en stor andel som lever på landsbygden. Man har i kommunen lyckats bli årets landsbygdskommun (2015) samt blivit utsedda till Årets Stadskärna (2017). I motiveringen för Årets Stadskärna (som delas ut av nätverket Svenska Stadskärnor) beskriver man en stad som stod med vikande handel och ett dåligt handelsindex men där man mellan kommun, fastighetsägare och handlare bestämde sig för en gemensam satsning.

  – Det är inte alltid det innebär att vi har en stadskärna som är mest färdig utan mer att vi har lyckats med dialogen med fastighetsägare och andra aktörer. Vi har en bra lokal fastighetsägarförening som jobbar ihop.

  Men man arbetar också målinriktat med landsbygdsfrågor och 2015 fick man ta emot priset som årets landsbygdskommun som delas ut av organisationen Hela Sverige ska leva, även här var just dialogen en viktig del till utmärkelsen.

  – Det ena utesluter inte det andra. Här har vi haft mycket dialog och fångat in vad som är viktigt i de mindre orterna och lyckats undvika motsatsförhållandena mellan stad och land. Vi har stöttat lanthandlarna som servicepunkter, som lanthandlarna alltid har varit: samlingspunkten mitt i orten, säger Daniel Niklasson.

  Mattias Fröjd

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived