+
Tone Bekkestad.
 • Från kvantitet till kvalitet

  PUBLICERAD 2018-10-08 AV Maria Nordlander
  UPPDATERAD: 2018-10-09 12:41

  Krönikan är tidigare publicerad i Fastighetsnytt nummer 4, 2018.

  Textstorlek

  Dela med andra

  Efter en lång sommar med ovanligt soligt, varmt och torrt väder, värmerekord och skogsbränder utom kontroll, är det dags att ta klimathotet på allvar.

  Inget enskild rekord kan, isolerat, kopplas till global uppvärmning. Men kollektivt är värmerekorden och mer extremt väder vara förenligt med den typ av extremiteter som vi förväntar oss i en varmare värld – som resultat av ett förändrat klimat.

  För att ha chans att hålla oss inom 2-graders målet, måste vi snabbt ändra vårt produktions- och konsumtionssystem från en ohållbar linjär ekonomi till en hållbar cirkulär ekonomi.

  Finland har satt som mål att bli världens bästa cirkulära land år 2025. Beräkningar visar att Finland kan skapa 70 000 nya jobb och tjäna 3 miljarder euro på omställningen till cirkulär ekonomi fram till 2030. För EU visar beräkningar årliga besparingar på så mycket som 464 miljarder euro (nästan 4 procent av EU:s årliga BNP).

  Utvinning och produktion av basmaterial som stål, cement och aluminium står för nästan 20 procent av de globala växthusgasutsläppen. Befolkningsökning leder till en ökad efterfrågan av dessa basmaterial. Här har producenterna ett ansvar (och en möjlighet) genom utveckling av bättre produkter, och kunderna har ett ansvar genom val av produkter.

  Återvinning och återanvändning av material, inte minst metaller, sparar mycket energi och utsläpp av koldioxid. Vi måste använda våra resurser mer effektivt, producera produkter med längre livslängd, och fokusera på återvinning och återanvändning av material och komponenter både i produktionsprocessen och när produkter och material används. Men, för att komma dit – bättre produkter med längre livslängd, måste vi kanske gå från att köpa «produkter», såsom mobiltelefoner, datorer, hushållsapparater, möbler och textilier, till att köpa «tjänster». Samma princip skulle även kunna gälla inom fastighetssektorn – man köper tjänster i stället för produkter. Men det kräver ett ändrat tankesätt – från kvantitet till kvalitet.

  Med tanke på att efterfrågan på grundmaterial förväntas öka snabbt i framtiden – hälften av den urbana infrastrukturen som behövs 2050 har ännu inte byggts, behövs en revolution i hur vi producerar och använder grundläggande material, så som stål och betong.
  Koldioxidutsläppen från stålindustrin förväntas öka med upp mot 25 procent till 2050, som resultat av befolkningsökning och urbanisering. Ett ljus i mörkret är HYBRIT – ett samriskföretag mellan LKAB, SSAB och Vattenfall som syftar till att ersätta kol och koks, traditionellt använt i järnmalmsbaserad stålframställning, med vätgas. Resultat: världens första fossilfria ståltillverkningsprocess utan koldioxidutsläpp år 2035.

  Samtidigt faller priserna på förnybar energi snabbt – vindkraft har fallit med cirka 23 procent sedan 2010 och solceller med 73 procent under samma tid. Förnybara bränslen som är konkurrenskraftiga eller billigare en fossila bränslen, i kombination med att investerare styr undan fossila företag, ger ytterligare anledning till hopp.

  I mars 2017 hade 701 institutioner som representerar 5,46 biljoner dollar sålt sina aktier i fossila bränsleföretag – den snabbast växande globala försäljningskampanjen i historien, motiverad av klimatfrågor.

  Tone Bekkestad
  Meteorolog och föreläsare

  1 kommentarer

  1. Mats 2018-10-09

   I artikeln står: “Samtidigt faller priserna på förnybar energi snabbt…”
   Menas med dett att priset på elenergi från vindkraft resp. solceller har sjunkit eller menas att kostnaden för att ANLÄGGA sol resp vindkraft har sjunkit?

   Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived