+
Eva Nordström. Foto: Karin Alfredsson.
 • Underlätta för mångfald på bostadsmarknaden

  PUBLICERAD 2018-09-24 AV Maria Nordlander
  UPPDATERAD: 2018-09-24 12:53

  Textstorlek

  Dela med andra

  Att göra som man alltid har gjort brukar sällan lösa nya utmaningar. Den utmaning som Sverige nu har, kopplat till bostadssituationen, kommer inte heller att lösas om inte kommunerna och aktörerna förmår att tänka nytt. Och varför inte titta utanför landets gränser och dra lärdom från andra.

  Som arkitekt Yves Chantereau tar upp i sin krönika den 13 september är det både dyrt och riskfyllt att bygga bostäder. Därför blir det naturligt att bostadsbolagen vill ha en hög avkastning för risken man tar, vilket i sin tur utestänger många från bostadsmarknaden. Han tar också upp exempel från Frankrike och Tyskland där man ser bortom de två traditionella upplåtelseformerna – bostadsrätt och hyresrätt. Där Tysklands så kallade byggherreföreningar idag står för cirka 20 procent av bostadsbyggandet.

  En byggherreförening är en ekonomisk förening där föreningen äger fastigheterna som medlemmarna hyr lägenheter av. Upplåtelseformen för en byggherreförening kan variera men idén kan liknas vid den svenska boendeformen kooperativ hyresrätt där SKBs, Stockholms Kooperativa Bostadsförening är den enskilt största aktören.

  Vi på SKB har erbjudit kooperativa hyresrätter i 102 år. Hos oss är det medlemmarna som äger föreningen som i sin tur äger hela vårt fastighetsbestånd. Vi är not-for-profit, vilket betyder att vi inte strävar efter att vinstmaximera, istället återinvesteras överskottet, vilket gör att vi kan bygga i såväl låg- som högkonjunktur. Trots att den här upplåtelseformen har visat sig fungera väl, står den för en liten andel av bostadsbyggandet i vårt land.

  Kooperativ hyresrätt, byggherreförening, byggemenskap, ja det finns olika sätt att bygga där inte vinsten står i fokus. Tillsammans med den traditionella hyresrätten och bostadsrätten, så skapar vi en viktig palett av mångfald på bostadsmarknaden. Att blanda boendeformer i ett område bidrar också till den sociala hållbarheten.

  Vi ser en stor potential för att utveckla den svenska bostadsmarknaden och producera fler bostäder med högre kvalitet utan att behöva vinstmaximera. Vi menar att kommunerna i sina markanvisningsprocesser behöver bli bättre på att ställa krav på oss byggaktörer för att skapa en ökad mångfald med fler upplåtelseformer. Här behövs nytänkande! Det är dags att både kommunerna och byggaktörerna ser bortom de två – hyresrätt eller bostadsrätt och tar ansvar för att bredda utbudet av boendeformer.

  Eva Nordström
  Vd, SKB

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived