• Stena utvecklar beståndet

  PUBLICERAD 2018-09-10 AV Teresa Ahola
  UPPDATERAD: 2018-09-10 17:46

  Textstorlek

  Dela med andra

  Stena Fastigheter har som ambition att nå fördelningen 50/50 mellan hyresrätter och bostadsrätter i nyproduktionen. Fisksätra i Nacka kommun är ett stort projekt. 

  De närmaste tio åren planerar Stena Fastigheter att bygga cirka 8 000 nya lägenheter och 40 000 kvadratmeter lokaler i attraktiva lägen i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Samtidigt pågår omfattande renoveringar och upprustning av det befintliga beståndet.

  Bostadsbolaget planerar bland annat att bygga mellan 400–500 bostäder på norra sidan av Fisksätra i Nacka kommun, Stockholms län. Detaljplanen ligger som bäst ute för granskning hos kommunen och förhoppningen är att detaljplanen vinner laga kraft i slutet av 2019, vilket innebär att bygget startar året därpå.

  – Vi vet inte exakt hur fördelningen kommer att se ut ännu, men Fisksätra har i dagsläget stor dominans av hyresrätter och vi vill blanda upp det med en del bostadsrätter, säger bolagets kommunikatör Mikael Svenske.

  Trots att bostadsköerna blir allt längre?
  – Målet sedan ett par år tillbaka är en kontinuerlig nyproduktion av cirka tusen bostäder per år, vilket är en fördubbling jämfört med tidigare. Vi bygger många hyresrätter också.

  I höstas blev det dock lite hackigt i skivan eftersom några projekt fick skjutas fram.

  – Men i år räknar vi ändå med att bygga runt 500–700 bostäder, vilket är något lägre än målet.

  Han tillägger att bostadsrättsdelen är en viktig pusselbit i nyproduktionen.

  – Utan dem hade vi kanske tvingats dra ner ambitionerna på hyresrätterna. För det krävs en hel del kapital för att bygga hyresrätter och då blir bostadsrättspengarna en möjliggörare för det.

  Hyresrätter fortsätter dock att vara bolagets huvudsegment.

  – När marknaden känns darrig på bostadsrättssidan kan vi konvertera till hyresrätter som det alltid finns ett starkt sug efter, så vi ser positivt på framtiden.

  Ombildar ni någonsin hyresrätter?
  – Det har skett vid några enstaka tillfällen, med objekt som legat avsides förvaltningsmässigt eller har följt med i något uppköp. Generellt sett är vi dock en långsiktig ägare som inte letar efter snabba klipp genom att sälja ut delar av beståndet.

  Bolaget anser att blandade upplåtelseformer kan bidra till attraktivare, tryggare, modernare och livligare områden.

  – Samtidigt erbjuds våra befintliga hyresgäster fler alternativ eftersom de har förtur till nyproduktionen i sitt närområde, oavsett upplåtelseform. Det brukar uppskattas och få igång rörligheten i beståndet.

  Hur utförliga efterfrågeanalyser gör ni?
  – Vi gör marknadsanalyser för att mäta efterfrågan på bostadsrätter och undersöka vilka prisnivåer vi bör hamna på i varje område, samt genomför boendedialoger för att se hur unga och vuxna vill utveckla området.

  Teresa Ahola

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived