+
Andreas Nordgren och David Lundgren. Foto: Maria Nordlander.
 • Brinner för att utveckla branschen

  PUBLICERAD 2018-09-17 AV Maria Nordlander
  UPPDATERAD: 2018-09-16 16:25

  Textstorlek

  Dela med andra

  TAGGAR

  SF Invest, ett ägarkonsortium som består av 15 olika aktör som alla har det gemensamt att vara högprofilerade i fastighetsbranschen, lanserar på måndagen en ny tjänst. Newst.se heter den och är en webbaserad marknadsplats för lediga lokaler. Fastighetsnytt har träffat Andreas Nordgren, vd för SF Invest, och David Lundgren, COO för Newst.se, som säger att tjänsten kommer att revolutionera marknaden men är inte marknaden för tjänster av denna sort mättad?

  – Det skulle man lätt kunna tro och visst finns det ett antal aktörer som bjuder på liknande tjänster men det finns dock en tydlig bild i marknaden idag att nuvarande tjänster inte riktigt möter den efterfrågade kvalitet och utvecklingstakt som efterfrågas av både lokalsökande och fastighetsaktörer, säger Andreas Nordgren.

  Han lägger till att man dessutom vill lägga stort fokus på processen för den lokalsökande, vilket han menar ofta glöms bort idag. Således vill man skapa en bättre totalupplevelse för alla inblandade.

  David Lundgren, som har ett förflutet bland annat som uthyrare hos Castellum, säger att det finns väldigt många områden kopplade till uthyrning och uthyrningsprocessen som idag är outvecklade. –

  – Detta ska vi råda bot på och på sikt bygga ett ekosystem som där också tar vara på all kunskap och data som faktiskt genereras. Vi är också övertygade om att ett framgångsrikt samarbete mellan flera betydande bolag skapar de bästa förutsättningarna för att driva utvecklingen framåt i rätt riktning.

  Andreas Nordgren skjuter in att tillsammans med de bolag som äger SF Invest kan Newst vara med och påverka utvecklingen av hela processen bakom lokaluthyrningen, inte bara tjänsten det görs igenom.

  Hur skiljer sig då den nya tjänsten från de på marknaden befintliga?

  David Lundgren säger att för den som söker lokaler lägger man fokus på att underlätta hela sökprocessen, allt från sökande till tillträde med allt vad det innebär.

  – För annonsörerna har vi integrerat ett CRM-system direkt i verktyget för att underlätta hanteringen av intressenter. Vi har avtalat ett samarbete med Objekt360 och Albacross för att enklare leverera högkvalitativa bilder, filmer, planskisser, 3D-ronderingar med mera, samt att leverera statistik och information om vilka företag som är ute och söker efter lokaler. Detta gör att fastighets- och mäklarföretagens proaktiva arbete kommer effektiviseras.

  Han tillägger att tjänsten är byggd för att på ett bättre vis visualisera mer information och samtidigt göra den mer jämförbar.

  – Frågar man lokalsökande personer idag så finns det tydliga önskemål om att få mer information om de objekt man tittar på och vi bidrar med större möjligheter att faktiskt göra det på ett enkelt sätt. Sen ställer detta önskemål såklart krav på att de annonserande bolagen, att de tar sitt ansvar och bidrar med mer information om sina objekt.

  Newst är den första tjänsten som SF Invest lanserar men enligt bolagets vd kommer fler nyheter att presenteras framgent. Han beskriver SF Invest som en naturlig innovationsfabrik för branschen och lyfter i det sammanhanget fram bolagets ägarbild. SF Invest ägs som nämnts ovan av 15 starka branschvarumärken och nyligen klev Newsec på som delägare i konsortiet.

  – Syftet med SF Invest är att med samlat engagemang och på affärsmässiga grunder driva fastighetsbranschens innovationstakt framåt. Vi tycker att vi har hittat en bra modell för detta med ett större antal partners som på jämlika grunder/ägarandelar driver utvecklingen, säger Andreas Nordgren.

  Därtill lägger han att konstellationen ska borga för samarbete och engagemang med gemensam konsensus att om vi gör det tillsammans, och för hela branschens bästa, så kommer det gynna alla.

  – SF Invests ägare utgör en betydande del av branschen och tillsammans kan vi skapa mycket bra för branschen, både genom att driva bolag men också genom att påvisa viktiga branschfrågor och driva branschlobby.

  Enligt ett pressmeddelande från SF Invest består ägargruppen av tio börsnoterade fastighetsbolag med ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 140 miljarder kronor samt ett par onoterade bolag och tre konsultföretag.

  Sverrir Thór

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

 • Slutar börsåret på plus?

  Börs När man summerar börsåret så här långt så har fastighetsrelaterade aktier haft en relativt god avkastning trots en svajig börs i oktober. Bilden är ungefär densamma som under 2017 – då liksom nu tuggar fastighetsbolagen på ganska bra men rusar inte i samma takt som under tidigare år.

 • Hermelin: “Jag vill jobba i tolv år till”

  Nyheter Christian Hermelin har som tidigare rapporterat sagt upp sig från Fabege där han lett bolagets tillväxt under tolv år. I samtal med Fastighetsnytt säger han att det efter så lång tid börjar bli svårt att hitta något mer att ge.

 • Skanska hyr ut till Fortum i Solna United

  Uthyrning Skanska hyr ut till Fortum Fastigheter i Solna United. Hyresavtalet avser cirka 7800 kvadratmeter och löper på i 10 år. 

 • ANNONS
 • Hyran för 300 000 lägenheter klar

  Bostäder 288 507 lägenheter har fått sin hyra färdigförhandlad för 2019. Den genomsnittliga höjningen är 1,75 procent för de kommunala bolagen, och 1,9 procent hos privata hyresvärdar. 

 • Magnolia förlorar skiljetvist

  Fastighetsmarknad Magnolia Bostad förlorar en tvist i skiljedom och får till följd av detta en negativ resultateffekt i det fjärde kvartalet 2018 på drygt 25 miljoner kronor.

 • SSM:s Brommaköp stoppas

  Börs SSM:s köp av projektet Bromma Boardwalk för 500 miljoner skrinläggs efter att detaljplanen upphävts av mark- och miljööverdomstolen.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived