• Ny rapport: Vissa regler saknar syfte

  PUBLICERAD 2018-08-10 AV Teresa Ahola
  UPPDATERAD: 2018-08-14 08:56

  Textstorlek

  Dela med andra

  Efter en riksturné och möten med 220 experter presenterar Kommittén för modernare byggregler en ny rapport. I september anordnas en hearing med dessa tillämpare av regelverket. 

  Det senaste året har Kommittén för modernare byggregler träffat 220 tillämpare av byggregler och besökt 15 kommuner, från Kiruna i norr till Malmö i söder.

  – Vi har haft bra diskussioner och fått en god bild av hur dagens byggregler används och fungerar. Nu presenteras en bakgrundsanalys utifrån det, säger Kurt Eliasson, utredare för kommittén, till Fastighetsnytt.

  Analysen presenteras i rapporten “Vägval för Sveriges nya byggregler”, som omfattar den del av kommitténs uppdrag som handlar om Boverkets byggregler (BBR) och konstruktionsregler (EKS).

  – Det är inte ett betänkande som kommer att remissbehandlas, utan är en beskrivning av bakgrundsfakta, intryck och budskap vi samlat in.

  Han förklarar att det finns principiella och återkommande frågeställningar som måste ventileras innan viktiga vägval görs. I september anordnas därför en hearing där alla involverade får chansen att diskutera de frågeställningar som presenteras i rapporten.

  – Vi måste ha ett öppet arbetssätt i stället för att låsa in oss i korridorer för att kläcka idéer. Först när vi har lyssnat in tillämparnas synpunkter kan vi fatta beslut.

  En fråga kommittén ofta möter, både i stora som små kommuner, är vad poängen med vissa regler egentligen är.

  – Det saknas förståelse för några lagar. Varför finns de? Vad är syftet? Nybyggnadskrav på äldre byggnader känns exempelvis orimligt ur ekonomisk synvinkel.

  Andra mer principiella frågor är om staten ska fortsätta reglera i detalj eller bara det allra viktigaste, om allmänna råd ska behållas eller ersättas av vägledning eller något annat, och hur ofta regelverket kan ändras.

  – De nuvarande reglerna har funnits sedan 2011 och har ändrats 30 gånger. Många byggare är därför osäkra på om den lösning de väljer verkligen följer det senaste budet. Ibland upptäcker de under arbetets gång att så inte är fallet.

  Många byggare hoppas därför på ett mer permanent regelverk, enligt Kurt Eliasson.

  Riskerar inte det att göra regelverket stelbent?
  – Jovisst, och därför måste vi ta fram byggregler som är moderna. De ska även vara anpassade för digital hantering av byggprocesser.

  Senast i december nästa år ska kommittén lämna sitt slutbetänkande, med förslag till ändringar av byggregelverket, till regeringen.

  Några axplock ur studien:

  • BBR och EKS-regler är otydliga, saknar syfte och motsäger i vissa fall varandra.
  • Kravnivåerna behöver ses över utifrån vad som är rimligt med hänsyn till boendekostnader.
  • Det saknas prioritering från staten mellan krav och möjligheter för tillämpare att göra avvägningar i såväl nybyggnad som befintlig bebyggelse.
  • BBR:s regler om ändring, ombyggnad och tillbyggnad är otydligt och kostnadsdrivande och föreslås regleras separat från nybyggnad, allmänna rådens juridiska status är omtvistad och föreslås särskiljas ur BBR till eget dokument.
  • Det saknas metoder för att pröva alternativa lösningar jämfört med allmänna råd.
  • Hänvisningar till standarder samt deras aktualitet ifrågasätts.
  • Regelverket ställer höga krav på kompetens och är inte anpassat för dagens och morgondagens utmaningar, exempelvis i form av behov av olika boendeformer och större hänsyn till hållbarhet och klimatförändringar.
  • PBL och BBR ändras för ofta.

  Teresa Ahola

  2 kommentarer

  1. Anders Arfvén 2018-08-14

   Hej!
   När är hearingen och hur får man inbjudan?

   Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

 • Boden – 100-åringen som sadlade om

  Norr Den 1 januari 2019 firade Boden 100 år som egen stad, men det är kanske framförallt de senaste 20 åren som gett Boden dess nutida prägel. Efter att identiteten varit knuten till det offentliga via en stor försvarsnärvaro fick självkänslan en dipp när neddragningarna blev ett faktum. Men en ny företagaranda har byggt upp både identitet och självkänsla och framtiden handlar i dag mycket om serverhallar, blockkedjor och e-sport.

 • Bonnier utser hållbar utvecklingschef

  Rekrytering Bonnier Fastigheter utser Sara Björnberg som chef hållbar utveckling. Närmast kommer hon från rollen som marknadsområdeschef på bolaget. 

 • Christer Nilsson till Kungsledens styrelse

  Styrelse Kungsledens valberedning föreslår Christer Larsson som ny styrelseledamot. Han har en bakgrund i bland annat Skanska, och efterträder Liselotte Hjorth som avböjt omval. 

 • ANNONS
  • Främre Boländerna i Uppsala utvecklas

   Fastighetsmarknad Främre Boländerna i Uppsala ska utvecklas och bland annat ge plats åt 11 000 arbets- och mötesplatser. Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun har nu beslutat att påbörja detaljplanering av den första etappen för området.

  • Prime Livings kassa räcker en dryg månad

   Börs Prime Livings kassa räcker till slutet av mars som situationen ser ut i dagsläget. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande på onsdagen efter att har redovisat en rörelseförlust på över 400 miljoner kronor för det fjärde kvartalet.

 • Akademiska Hus säljer till SLU i Uppsala

  Transaktioner Akademiska Hus säljer nu en del av VHC, Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum, på Campus Ultuna i Uppsala. Köpare är SLU och affären uppgår till 355 miljoner kronor.

 • ANNONS
 • Oscar Properties obligationsinnehavare lever farligt

  Börs Det finns många frågetecken kring Oscar Properties finansiella situation och obligationsinnehavarna måste därför därför kalkylera med möjligheten att bolaget inte klarar av att betala tillbaka hela lånebeloppet. Den bedömningen gör en kreditanalytiker på Swedbank.

 • Nästa steg för Humlegården i Solna

  Kontor Humlegården har tecknat en principöverenskommelse med Solna stad om den första etappen i utvecklingen av Hagalunds arbetsplatsområde. Humlegården äger alla fastigheter i den första etappen, som avser nyskapande av cirka 48 000 kvadratmeter ytor. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived