+
Reinhold Lennebo, Åsa Johansson, Anders Nordstrand och Lennart Sten.
 • Hyressättningssystemet behöver utvecklas

  PUBLICERAD 2018-06-30 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2018-07-02 14:21

  Textstorlek

  Dela med andra

  I Sverige har bostadsmarknadens parter tilldelats ett avgörande ansvar för hyresrättens utveckling. Ska det ske på ett sätt som gynnar nuvarande och framtida hyresgäster måste den ges hållbara och långsiktigt konkurrenskraftiga förutsättningar. Hyressättningen måste då upplevas som rimlig av både hyresgäster och hyresvärdar. För att nå dit behöver parterna formulera en gemensam målbild när det gäller såväl boendekvalitet som hyresrättens framtida ställning på bostadsmarknaden. Därför bjuder vi – SABO och Fastighetsägarna – nu in Hyresgästföreningen till samtal för att utveckla hyressättningssystemet.

  Fungerande förhandlingar bygger på att parterna har ett ömsesidigt förtroende och en jämbördig ställning i förhållande till varandra. Vi, som representanter för allmännyttiga och privata hyresvärdar, har identifierat två huvudsakliga orsaker till att de senaste årens förhandlingar om justeringen av den allmänna hyresnivån i många fall inte fungerat på ett sätt som är rimligt för hyresvärdar med ett långsiktigt förvaltningsperspektiv. För det första är vi inte överens om på vilka grunder vi förhandlar, d.v.s varför den allmänna hyresnivån ska justeras. För det andra finns det ingen oberoende tvistelösning dit parterna kan vända sig om de inte når en överenskommelse.

  Avsaknaden av grunder för förhandlingarna gör att parterna ofta talar förbi varandra, medan avsaknaden av en fungerande tvistelösning för alla parter ger Hyresgästföreningen en mycket stark ställning som i praktiken upplevs som ett veto i de årliga förhandlingarna om den allmänna hyresnivån. För hyresrättens långsiktiga utveckling är detta olyckligt eftersom det blir både svårare att upprätthålla det fortlöpande underhållet av befintliga fastigheter och att bygga nya. Vi riskerar alltså en framtid med färre och sämre underhållna hyresrätter än vad som annars skulle vara fallet. Hyresrätten – med sin avsaknad av kapitalrisk för hyresgäster och förutsägbara boendekostnad – spelar en central roll i samhällsekonomin, inte minst för unga på en allt rörligare arbetsmarknad. Därför är det nu är hög tid att ta nästa steg för att utveckla hyressättningssystemet.

  Baserat på problembeskrivningen ovan har våra respektive organisationer fristående från varandra kommit fram till att alla tre parterna tillsammans, behöver formulera en gemensam målbild och tydliga grunder för förhandlingarna om den allmänna hyresnivån. Syftet med detta är att justeringen av den allmänna hyresnivån ska spegla samhällsutvecklingen på ett bättre sätt än idag. Det är en nödvändig förutsättning om vi långsiktigt ska kunna värna hyresrättens utveckling och konkurrenskraft i förhållande till andra boendeformer. Därutöver behövs en, från parterna oberoende tvistelösning, dit de lokala parterna kan vända sig om de inte lyckas nå en överenskommelse.

  Som bostadsmarknadens parter har vi fått lagstiftarens ansvar att säkerställa att hyressättningen i Sverige fungerar på ett sätt som uppfyller behoven hos både nuvarande och framtida hyresgäster. Då måste vi tillsammans se till att vi skapar villkor som ger goda förutsättningar för hyresrätten att utvecklas som boendeform. Därför bjuder vi nu in Hyresgästföreningen till samtal om hur vi tillsammans ska utveckla det svenska hyressättningssystemet på ett långsiktigt hållbart sätt för nuvarande och kommande generationers hyresgäster.

  Åsa Johansson, ordförande SABO
  Lennart Sten, ordförande Fastighetsägarna Sverige
  Anders Nordstrand, vd SABO
  Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

 • Hönan, ägget och vi andra

  Krönikor Den senaste artikeln jag läste handlade om befolkningsutvecklingen i Stockholm. Till synes obeskrivligt tråkigt, men besöket provocerades fram av Regionplanekontorets senaste statistik som visar ett trendbrott – att befolkningen i Stockholms län för första gången på länge minskade under 2018. Mild panik utbröt hemma hos undertecknad då dennes analyser i det dagliga arbetet ofta grundar sig i just befolkningsökningen, skriver Bojan Ticic.

 • Christer Larsson lämnar – ersättare klar

  Rekrytering, Syd Christer Larsson lämnar jobbet som stadsbyggnadsdirektör i Malmö i sommar. Marcus Horning, som idag har motsvarande roll i grannkommunen Lund, föreslås bli hans efterträdare. 

 • Convendum växer i Stockholm

  Uthyrning Convendum har tecknat två nya hyresavtal om totalt 11 200 kvadratmeter i Stockholm. Bolaget utökar sin etablering i Umami Park, i Sundbyberg och hyr ytterligare 6200 kvadratmeter. Dessutom etablerar bolaget en ny enhet om 5000 kvadratmeter på Kungsholmen.

 • ANNONS
 • Kronan rasar efter Riksbanksbesked

  Börs, Ekonomi Kronan försvagas kraftigt på torsdagen efter att Riksbanken lämnat räntan oförändrad och meddelat att man skjuter kommande räntehöjningar på framtiden. Risken är stor att kronan fortsätter tappa mark framöver.

 • ANNONS
 • Riksbanken skjuter upp höjning

  Börs, Ekonomi Riksbanken lämnar räntan oförändrad på torsdagen och skjuter upp tidpunkten för nästa höjning till i slutet av året eller i början av nästa år. Därefter väntas ökningstakten bli lägre än vad som angetts tidigare.

 • Rekord för Platzer

  Börs Platzers förvaltningsresultat ökade 20 procent i det första kvartalet till den högsta nivån någonsin för ett enskilt kvartal. Förbättringen var främst ett resultat av ökade hyresintäkter.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived