+
Reinhold Lennebo, Åsa Johansson, Anders Nordstrand och Lennart Sten.
 • Hyressättningssystemet behöver utvecklas

  PUBLICERAD 2018-06-30 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2018-07-02 14:21

  Textstorlek

  Dela med andra

  I Sverige har bostadsmarknadens parter tilldelats ett avgörande ansvar för hyresrättens utveckling. Ska det ske på ett sätt som gynnar nuvarande och framtida hyresgäster måste den ges hållbara och långsiktigt konkurrenskraftiga förutsättningar. Hyressättningen måste då upplevas som rimlig av både hyresgäster och hyresvärdar. För att nå dit behöver parterna formulera en gemensam målbild när det gäller såväl boendekvalitet som hyresrättens framtida ställning på bostadsmarknaden. Därför bjuder vi – SABO och Fastighetsägarna – nu in Hyresgästföreningen till samtal för att utveckla hyressättningssystemet.

  Fungerande förhandlingar bygger på att parterna har ett ömsesidigt förtroende och en jämbördig ställning i förhållande till varandra. Vi, som representanter för allmännyttiga och privata hyresvärdar, har identifierat två huvudsakliga orsaker till att de senaste årens förhandlingar om justeringen av den allmänna hyresnivån i många fall inte fungerat på ett sätt som är rimligt för hyresvärdar med ett långsiktigt förvaltningsperspektiv. För det första är vi inte överens om på vilka grunder vi förhandlar, d.v.s varför den allmänna hyresnivån ska justeras. För det andra finns det ingen oberoende tvistelösning dit parterna kan vända sig om de inte når en överenskommelse.

  Avsaknaden av grunder för förhandlingarna gör att parterna ofta talar förbi varandra, medan avsaknaden av en fungerande tvistelösning för alla parter ger Hyresgästföreningen en mycket stark ställning som i praktiken upplevs som ett veto i de årliga förhandlingarna om den allmänna hyresnivån. För hyresrättens långsiktiga utveckling är detta olyckligt eftersom det blir både svårare att upprätthålla det fortlöpande underhållet av befintliga fastigheter och att bygga nya. Vi riskerar alltså en framtid med färre och sämre underhållna hyresrätter än vad som annars skulle vara fallet. Hyresrätten – med sin avsaknad av kapitalrisk för hyresgäster och förutsägbara boendekostnad – spelar en central roll i samhällsekonomin, inte minst för unga på en allt rörligare arbetsmarknad. Därför är det nu är hög tid att ta nästa steg för att utveckla hyressättningssystemet.

  Baserat på problembeskrivningen ovan har våra respektive organisationer fristående från varandra kommit fram till att alla tre parterna tillsammans, behöver formulera en gemensam målbild och tydliga grunder för förhandlingarna om den allmänna hyresnivån. Syftet med detta är att justeringen av den allmänna hyresnivån ska spegla samhällsutvecklingen på ett bättre sätt än idag. Det är en nödvändig förutsättning om vi långsiktigt ska kunna värna hyresrättens utveckling och konkurrenskraft i förhållande till andra boendeformer. Därutöver behövs en, från parterna oberoende tvistelösning, dit de lokala parterna kan vända sig om de inte lyckas nå en överenskommelse.

  Som bostadsmarknadens parter har vi fått lagstiftarens ansvar att säkerställa att hyressättningen i Sverige fungerar på ett sätt som uppfyller behoven hos både nuvarande och framtida hyresgäster. Då måste vi tillsammans se till att vi skapar villkor som ger goda förutsättningar för hyresrätten att utvecklas som boendeform. Därför bjuder vi nu in Hyresgästföreningen till samtal om hur vi tillsammans ska utveckla det svenska hyressättningssystemet på ett långsiktigt hållbart sätt för nuvarande och kommande generationers hyresgäster.

  Åsa Johansson, ordförande SABO
  Lennart Sten, ordförande Fastighetsägarna Sverige
  Anders Nordstrand, vd SABO
  Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

 • Bostadsbyggandet minskar

  Bostäder Bostadsbyggandet i landet fortsätter att minska både i år och nästa år enligt en ny rapport från Boverket. Störst tillbakagång sker i Stockholm.

 • Stabilitetsrådet lyfter fram risker i fastighetssektorn

  Börs, Ekonomi Kommersiella fastighetsbolag har blivit mer räntekänsliga och bankerna behöver därför hålla mer kapital för att täcka riskerna i den utlåningen. Den slutsatsen drog det Finansiella stabilitetsrådet vid sitt senaste möte som hölls i förra veckan.

 • Pandox miljardköper i Tyskland

  Transaktioner Pandox har tecknat avtal om förvärv av tre hotellfastigheter i Tyskland. Transaktionsvärdet uppgår till cirka 103 miljoner euro, motsvarande drygt 1 miljard kronor. Säljare är HR Group.

 • ANNONS
 • Hemfosa investerar 650 miljoner i Eskilstuna

  Transaktioner Hemfosa ökar sin närvaro i Eskilstuna genom förvärvet av tre centralt belägna fastigheter i staden från Akelius. Det rör sig om kontor samt lokaler för utbildningsverksamhet och affären görs till ett underliggande fastighetsvärde om drygt 650 miljoner kronor. Tillträde har ägt rum.

 • ANNONS
 • Ny vd på Vasakronan närmar sig

  Fastighetsmarknad, Rekrytering Den 11 april meddelade Vasakronan att vd Fredrik Wirdenius lämnar bolaget efter 12 år. Bolagets styrelseordförande Ulrika Francke säger till Fastighetsnytt att man söker en person som förstår att bolaget är “hela Sveriges” fastighetsbolag. 

 • Hemfosa köper i Mariestad för 274 miljoner

  Transaktioner Hemfosa har köpt en fastighet med 25 olika byggnader i centrala Mariestad för 274 miljoner kronor. I de olika bygganderna, som har en total uthyrningsbar yta om 26 700 kvadratmeter inrymms skolor, vårdlokaler och kriminalvårdsanstalt.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived