+
Henrik Kant Foto: Göteborgs stad
 • Nye chefen: Politisk oenighet om detaljplaner

  PUBLICERAD 2018-05-11 AV Teresa Ahola
  UPPDATERAD: 2018-05-14 09:21

  Textstorlek

  Dela med andra

  Göteborg växer i rekordfart och efter bara ett par månader som ny stadsbyggnadsdirektör är Henrik Kant i full gång med att minska exploatörernas missnöje angående bygglovs- och detaljplaneprocesser. “Det råder politisk oenighet i Göteborg om byggaktörsdrivna detaljplaner”, säger han. 

  En stor uppgift för Göteborgs nya stadsbyggnadsdirektör, Henrik Kant, blir att försöka effektivisera bygglovs- och detaljplaneprocesserna i Göteborg. Något som känns extra viktigt tack vare årets regeringsproposition om att bygglovsavgiften sänks med 20 procent per vecka om hanteringen överskrider den lagstadgade tiden om tio veckor.

  – Många byggherrar och andra kunder känner stor frustration över att behöva sätta projekt på is på grund av för långa handläggningstider, säger Kant.

  Staden behöver därför ha mer översiktsplanering på plats för att effektivisera och påskynda detaljplaneprocesserna, tillägger han.

  – Det råder politisk oenighet i Göteborg om byggaktörsdrivna detaljplaner och inget majoritetsbeslut har fattats för att testa detta. Om det sker framöver är det viktigt att testerna görs på rätt ställen, där både ett planprogram och en fördjupad översiktsplan redan finns på plats.

  Han erkänner att det finns en hel del färdiga detaljplaner som inte påbörjas i staden, men är inte särskilt orolig.

  – Siffran är relativt liten i jämförelse med det som byggs. Trycket är hårt just nu och jag har inte träffat några exploatörer eller byggherrar som väljer att avvakta på grund av en osäker marknad.

  Frihamnens planarbete pausades i år eftersom Älvstranden utveckling räknade ut att vissa etapper blev dyrare än väntat. Men stadsbyggnadsdirektören försäkrar att skissarbetet för planarbetet fortsätter som vanligt då projektet betraktas som otroligt viktigt för att knyta ihop stadens centrala delar med Hisingen.

  – Det är däremot svårt att bygga billiga bostäder på platser som Frihamnen eftersom det är dyrt att bygga där. Men det är förstås ett av målen. Vi behöver ha planer som är flexibla och tillåter annan användning över tid.

  Att dumpa markpriser är ingen bra lösning, enligt Kant. Han tycker däremot att det är viktigt att fundera över vad som är långsiktigt bäst när det gäller hyres- och byggsubventioner. Ska staten hjälpa till eller ska kommunerna lösa frågan?

  – Jag har svårt att ha någon exakt uppfattning om det, men tycker att dagens bostadsbidrag måste ses över om subventionerna ersätts med bidrag.

  Att många byggbolag har svårt att få ihop kalkylen med dagens politik kopplar han ihop med marknadsläget.

  De flesta bostadssökande behöver en prisvärd bostad, samtidigt som det är svårt att få igång flyttkedjor som frigör billiga bostäder. Jag tycker att det är viktigt att försäkra att de planer som görs verkligen kan förverkligas.

  Det gäller även att försöka undvika att begå samma misstag som på 70-talet då blandade upplåtelseformer inte fanns.

  – Vi vill komplettera miljonprogramsområdena och bygga bostäder för flexiblare användning. Vi måste även bygga tätt och högt på grund av kostnaderna. I centrala Älvstaden kostar det cirka 20 000 kronor per kvadratmeter att färdigställa marken innan själva husbygget.

  Teresa Ahola

  2 kommentarer

  1. Ellers 2018-05-14

   Markpriserna är en obetydlig del av kostnaden för en bostad i ett flerbostadshus jämfört med byggkostnaden. I en nybyggd trerumslägenhet motsvarar typiskt sett en halvering av markpriset en hyressänkning på ca 300 kr/månad (grovt förenklat). Det finns alltså inget att hämta hem på att kommunerna skänker bort kommunmedlemmarnas tillgångar till byggföretag.

   Reply

  2. Kilroy 2018-05-11

   Att dumpa markpriser är inte bara en dålig lösning det är dessutom lagstridigt! Kommunerna omfattas av reglerna om statsstöd till enskilda vilket borde vara bekant!

   Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

 • Bostadsministern: “Två vägar att gå”

  Bostäder Bostadsbristen kostar Stockholmsregionen totalt 40 miljarder kronor per år, enligt en färsk WSP-analys. “Det finns två vägar att gå. Antingen bygger vi mer eller så inför vi social housing”, säger Peter Eriksson (MP) till Fastighetsnytt.    

 • Epicenter i nytt bostadsprojekt

  Bostäder Tillsammans med Trede Properties utvecklar Epicenter i Stockholm en bostadslösning: Epicenter Living. Under 2019 planerar Trede förvärva 800 bostäder, i syfte att erbjuda anställda hos tillväxtföretag en bostad. 

 • Utvecklar Slakthusområdet i Göteborg

  Fastighetsmarknad väst Higab fortsätter utvecklingen av Slakthusområdet till en ny stadsdel i Göteborg. Bolaget har inlett samarbete med arkitektbyrån Tovatt Architects & Planners, som i sin tur arbetar med göteborgsbaserade Dreem Arkitekter. 

 • ANNONS
 • Bostadsbyggandet minskar kraftigt

  Fastighetsmarknad Antal påbörjade lägenheter har minskat med 16 procent från föregående år. Det visar nya siffror från SCB. Under de tre första kvartalen av 2018 påbörjades byggnationen av totalt 39100 lägenheter, jämfört med 46700 påbörjade lägenheter under samma period 2017. 

 • Hur kommer prototypsamhället påverka städerna?

  Krönikor Trots att fenomenet utvecklats under en lång tid, framför allt inom design och digitala utvecklingsverksamheter, är prototypsamhället säkerligen ett nytt begrepp för många. Innebörden är att vi måste lära oss leva med att produkter och tjänster som vi köper med avsikt att börja använda dem, inte är färdigutvecklade.

 • Skanska investerar 1,8 miljarder i Citygate

  Fastighetsmarknad väst Skanska investerar runt 1,8 miljarder kronor i kontorsprojektet Citygate, i Göteborg. Värdet på byggkontraktet uppgår till cirka 1,5 miljarder kronor.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived