+
Bo Nordlund och Stellan Lundström
 • Lösningen på byggekvationen

  PUBLICERAD 2018-05-14 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2018-05-16 09:28

  Textstorlek

  Dela med andra

  Vi konstaterade i vår debattartikel från 3 maj 2018  i Fastighetsnytt ”med vilka förutsättningar ska vi bygga hyresbostäder” att förutsättningarna för bostadsbyggandet förändrats radikalt över tid. Finansteoretiskt baserade och nya sätt att utföra lönsamhetsbedömningar, nya regelverk för redovisning och striktare kreditbedömningar med explicita krav på eget kapital har i jämförelse med tidigare skapat en ny spelplan med radikalt förändrade spelregler. Stat och kommun har abdikerat som risktagare och långivare. Kostnadsbaserade och schablonmässiga kalkyler har ersatts med  principer hämtade från den finansiella teorin.

  Vårt budskap är att de nya principerna enligt ovan är som sådana ok att arbeta efter, men tajmingen med övergången till utvecklade principer kunde ha varit bättre. Det senast införda amorteringskravet träffar direkt innerstadsmarknaderna i Stockholm och Göteborg, men som signalmarknader påverkar de hela Sverige. Den stora invändningen är ändå att de nya principerna för bostadsmarknaden,  särskilt då betoningen av eget kapital, förutsätter att hela det institutionella ramverket anpassas. Någon anpassning har dock inte skett och vi ser ingen som har en tillstymmelse till helhetslösning som tillfredsställer Riksbankens och Finansinspektionens krav på finansiell stabilitet samtidigt som bostadsmarknadens aktörer får spelregler som skapar goda förutsättningar för hushållens bostadskarriärer

  Utifrån vår systemsyn för bostadsmarknadens funktion kan vi i kortform formulera utgångspunkterna för en väl fungerande bostadsmarknad på följande sätt:

  • Bostadsbristen kan inte byggas bort. Det krävs också åtgärder som ökar rörligheten i beståndet och ger ett bättre nyttjande av befintliga lägenheter i samtliga upplåtelseformer.
  • Staten måste ta en aktiv roll i finansiering och risktagande. Fokus flyttas från husen till hushållen. Den generella bostadspolitiken utformar spelplan och spelregler som syftar till att underlätta hushållens bostadskarriärer. Den specifika bostadspolitiken fokuserar på de hushåll som inte på egen hand klarar av att komma in på och agera inom bostadsmarknaden. Begreppen affordable och social housing ges en svensk tolkning.
  • Finansieringen är en nyckelfråga och det måste skapas ett institutionellt regelsystem som medger en snabb uppbyggnad av eget kapital hos hushållen samtidigt som en översyn och sammantagen anpassning krävs när det gäller bolånetak, amorteringskrav och tankar om reducerade ränteavdrag.
  • Skatte- och hyressättningssystemen ses över med primär målsättning att utforma åtgärder som ökar rörligheten i bostadsbeståndet.
  • Bostäder betraktas som en del av samhällets infrastruktur och besluten att bygga nya bostadsområden lyfts upp på regional nivå.

  Det viktigaste vid all problemlösning är problembeskrivningen och en gemensam målbild samt kunskap om att processen för att uppnå en väl fungerande bostadsmarknad bygger på en reformering av hela det institutionella ramverket i ett sammanhang.

  Stellan Lundström
  Professor emeritus i fastighetsekonomi, KTH

  Bo Nordlund
  Tekn dr, MRICS verksam i BREC-Bo Nordlund REC AB

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

 • Oscar Engelbert: “Vi har flest sålda bostäder”

  Fastighetsmarknad Efter en tuff höst presenterar bostadsutvecklaren Oscar Properties en ny digital tjänst och första skisserna på bostäderna i Gasklockan. Försäljningen startar i maj och intresset har redan visat sig vara rekordhögt.

 • Skanska bygger i London för 1,6 miljarder

  Fastighetsmarknad, Internationellt Skanska ska bygga K1 Knightsbridge, en kommersiell fastighet belägen i London. Kontraktet tecknades med The Olayan Group och är värt 141 miljoner pund.

 • Många hyror färdigförhandlade

  Bostäder De flesta hyresförhandlingarna för 2018 är nu klara. Den genomsnittliga hyreshöjningen landar på 0,98 procent. 

 • ANNONS
  • Detaljplan för Bellevuegården antagen

   Bostäder - Syd Stadsbyggnadsnämnden i Malmö stad har valt att anta detaljplanen för fastigheten Hålsjön 2 och Svansjön 4, i Bellevuegården i Malmö. Stena Fastigheter planerar uppförandet av drygt 120 nya bostäder i området.

  • Peab bygger skola i Vågårda

   Fastighetsmarknad väst På uppdrag av Vågårda kommun kommer Peab bygga en ny skola i centrala Vågårda. Den nya skolverksamheten ska ersätta både Vårbergskolan och Kesbergskolan i kommunen. Kontraktsumman landar på 163 miljoner kronor. 

 • Nybyggnationen vänder nedåt

  Bostäder Under det första kvartalet påbörjades nybyggnation av 14 450 nya lägenheter enligt nya siffror från SCB. Det är 13 procent färre jämfört med motsvarande period förra året, då 16 556 lägenheter påbörjades. 

 • ANNONS
 • Regeringen behöver is i magen

  Opinion, Valåret 2018 Regeringen vill givetvis ha en hög volym på nyproduktionen men måste ha is i magen när nu marknaden vänder. Det är nämligen så att dagens problem med svårigheter att sälja/hyra ut nyproducerade lägenheter utgör en kraftig medvind för det nuvarande hyrespressande investeringsstödet.

 • Nytt styrelseuppdrag för Wågström

  Styrelse NCC:s förra koncernchef Peter Wågström tar plats i ytterligare en styrelse – Arlandastad Holding. Utöver Wågström tar även Tomas Rudin, tidigare oppositionsborgarråd i Stockholm, plats i styrelsen.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived

x Bo Nordlund och Stellan Lundström