+
Bo Nordlund och Stellan Lundström.
 • Lösningen på byggekvationen

  PUBLICERAD 2018-05-14 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2018-05-16 09:28

  Textstorlek

  Dela med andra

  Vi konstaterade i vår debattartikel från 3 maj 2018  i Fastighetsnytt ”med vilka förutsättningar ska vi bygga hyresbostäder” att förutsättningarna för bostadsbyggandet förändrats radikalt över tid. Finansteoretiskt baserade och nya sätt att utföra lönsamhetsbedömningar, nya regelverk för redovisning och striktare kreditbedömningar med explicita krav på eget kapital har i jämförelse med tidigare skapat en ny spelplan med radikalt förändrade spelregler. Stat och kommun har abdikerat som risktagare och långivare. Kostnadsbaserade och schablonmässiga kalkyler har ersatts med  principer hämtade från den finansiella teorin.

  Vårt budskap är att de nya principerna enligt ovan är som sådana ok att arbeta efter, men tajmingen med övergången till utvecklade principer kunde ha varit bättre. Det senast införda amorteringskravet träffar direkt innerstadsmarknaderna i Stockholm och Göteborg, men som signalmarknader påverkar de hela Sverige. Den stora invändningen är ändå att de nya principerna för bostadsmarknaden,  särskilt då betoningen av eget kapital, förutsätter att hela det institutionella ramverket anpassas. Någon anpassning har dock inte skett och vi ser ingen som har en tillstymmelse till helhetslösning som tillfredsställer Riksbankens och Finansinspektionens krav på finansiell stabilitet samtidigt som bostadsmarknadens aktörer får spelregler som skapar goda förutsättningar för hushållens bostadskarriärer

  Utifrån vår systemsyn för bostadsmarknadens funktion kan vi i kortform formulera utgångspunkterna för en väl fungerande bostadsmarknad på följande sätt:

  • Bostadsbristen kan inte byggas bort. Det krävs också åtgärder som ökar rörligheten i beståndet och ger ett bättre nyttjande av befintliga lägenheter i samtliga upplåtelseformer.
  • Staten måste ta en aktiv roll i finansiering och risktagande. Fokus flyttas från husen till hushållen. Den generella bostadspolitiken utformar spelplan och spelregler som syftar till att underlätta hushållens bostadskarriärer. Den specifika bostadspolitiken fokuserar på de hushåll som inte på egen hand klarar av att komma in på och agera inom bostadsmarknaden. Begreppen affordable och social housing ges en svensk tolkning.
  • Finansieringen är en nyckelfråga och det måste skapas ett institutionellt regelsystem som medger en snabb uppbyggnad av eget kapital hos hushållen samtidigt som en översyn och sammantagen anpassning krävs när det gäller bolånetak, amorteringskrav och tankar om reducerade ränteavdrag.
  • Skatte- och hyressättningssystemen ses över med primär målsättning att utforma åtgärder som ökar rörligheten i bostadsbeståndet.
  • Bostäder betraktas som en del av samhällets infrastruktur och besluten att bygga nya bostadsområden lyfts upp på regional nivå.

  Det viktigaste vid all problemlösning är problembeskrivningen och en gemensam målbild samt kunskap om att processen för att uppnå en väl fungerande bostadsmarknad bygger på en reformering av hela det institutionella ramverket i ett sammanhang.

  Stellan Lundström
  Professor emeritus i fastighetsekonomi, KTH

  Bo Nordlund
  Tekn dr, MRICS verksam i BREC-Bo Nordlund REC AB

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

 • Spår affärer för 150 miljarder 2019

  Fastighetsmarknad Trots att många spår lågkonjunktur och nedgångar har transaktionsmarknaden för fastigheter börjat starkt under 2019. Även om antalet avslut varit något färre än tidigare, har flera av dem varit stora. Mikael Söderlundh från Pangea och Newsecs Alexandra Lövgren spår ett starkt transaktionsår även 2019, bland annat genom ett antal större strukturaffärer. 

 • Säljer till staten för halv miljard

  Transaktioner Ratos säljer sin fastighet Stockholm Lejonet 4 i regeringskvarteren till staten. Man har sedan ett tag bedrivit förhandlingar med Statens Fastighetsverk och har nu nått en överenskommelse.

 • Negativ nettouthyrning för Castellum

  Börs Castellums förvaltningsresultat steg 9 procent i det första kvartalet med stöd av stigande hyresintäkter men nettouthyrningen var negativ till följd av svagare hyresmarknad.

 • ANNONS
  • Tre nya hyresgäster i Gamlestads Brygga

   Uthyrning väst Peab har tecknat tre hyresavtal i projektet Gamlestads Brygga i Göteborg. Hyresgästerna är godisbutiken 4-gott, Fastighetsbyrån och Pressbyrån. Colliers International har agerat rådgivare vid samtliga uthyrningar. 

  • Citycon rekryterar tre

   Rekrytering Citycon utökar inom uthyrning och rekryterar Tobias Rönnberg, Elias Söderström och Jonatan Westerblom. Samtliga kommer att arbeta med uthyrning av de kommersiella lokalerna i bolagets nio svenska köpcentrum. 

 • Tobias Bjurling ny CFO på Svevia

  Rekrytering Tobias Bjurling har utsetts till ny ekonomi-och finanschef på Svevia. Han efterträder Åsa Neving, som gått över till rollen som CFO på Bravida.

 • ANNONS
 • Diös förvaltningsresultat steg i kv1

  Börs Diös förvaltningsresultat ökade med 13 procent i det första kvartalet stärkt av ökade hyresintäkter och lägre kostnader. Delårsrapporten visar även att det Norrlandsfokuserade bolaget ökar investeringarna.

 • Ivana Stankovic till Svenska Hus

  Rekrytering, Syd Svenska Hus rekryterar Ivana Stankovic som regionchef i Skåne. Hon kommer närmast från Vasakronan, där hon varit affärsområdeschef i Malmö och Lund. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived