+
Åsa Henninge, vd på Wästbygg Projektutveckling. Foto: Wästbygg.
 • Vad krävs för att bygga de bostäder som behövs?

  PUBLICERAD 2018-04-03 AV Maria Nordlander
  UPPDATERAD: 2018-04-04 16:25

  Krönikan kommer även att publiceras i Fastighetsnytt nummer 2, 2018. Tidningen utkommer på fredag 6/4. 

  Textstorlek

  Dela med andra

  Den positiva prisutveckling på privatbostadsmarknaden som varit under mycket lång tid är bruten. I Stockholm är inbromsningen mest påtaglig, spekulationsköpen är borta och utbudet av bostäder till försäljning är rekordhögt. I de delmarknader där nyproduktionstillskottet har varit ensidigt och stort förekommer rabatter framförallt i form av avgifter och hyror. I stort påverkar utvecklingen på privatbostadsmarknaden svensk ekonomi och tillväxt och tillsammans med en ökad makrotillsyn finns risker för en hemmalagad kris. Med bolånetak, amorteringskrav och skuldkvotstak samt förslag om begränsade ränteavdrag är utvecklingen framgent osäker. Riskerna är stora att åtgärderna sammantaget leder till fallande bostadspriser vilket direkt får konsekvenser på bostadsbyggandet. När bostadsrätter och egnahem till större del måste finansieras med eget kapital krävs ett eget finansiellt sparande och antalet hushåll som har betalningsförmåga minskar.

  Samtidigt står Boverket fast vid att byggtakten måste trappas upp och att Sverige behöver bygga totalt 600 000 nya bostäder fram till år 2025, en konsekvens av en kraftig befolkningsökning och ett litet bostadsbyggande i förhållande till befolkningsökningen de senaste tio åren. Det är således svårt, både utifrån rådande makroekonomiska förutsättningar och den kraftiga befolkningstillväxten och urbaniseringen, att se någon stundande bo-krasch. Ett ökat krav på finansiering av bostäder med eget kapital förtydligar dock att behov och efterfrågan är två helt olika saker.

  Så vem ska bygga de bostäder som behövs? Var finns kapitalet som vill finansiera nybyggnadsprojekt och prioritera utveckling och produktion av billiga bostäder?

  Behovet av billiga bostäder ställer krav på en ökad konkurrens i entreprenörsleden men också på storskalighet och ökad grad av upprepning. Det ställer också krav på tillgång till mark och byggrätter där priset inte är ett resultat av betalningsviljan för något annat än det som ska byggas. En förändring av PBL för att tillåta styrning av upplåtelseform skulle sannolikt öka utbudet. Att tillgänglig mark för bostadsproduktion till stor del är i kommunal ägo gör också att kommunerna givetvis har en nyckelroll i att arbeta fram nya, ekonomiskt genomförbara detaljplaner. Idag är blandstaden ideal för all stadsplanering och i många kommuner går blandstadsambitionen så långt att såväl den ekonomiska som den sociala hållbarheten äventyras. Med de lagar och system för detaljplanering, markanvisning och hyressättning som vi har idag kommer det inte att gå att bygga billigare bostäder än vad som finns i det befintliga bostadsbeståndet och det framtida tillskottet kommer sannolikt inte att motsvara behovet och det tillskott som befolkningstillväxten och befolkningssammansättningen motiverar. För att lyckas med utmaningen att bygga nya bostäder som kan efterfrågas av alla måste tillgången på mark som prissätts efter marknadsvärdet av den färdiga bostaden öka, detaljplaneringen måste vara mer flexibel för att tillåta variation utifrån marknadsförutsättningar och efterfrågan och förutsättningar måste skapas för en högre grad av storskalighet genom möjlighet till upprepning av framgångsrikt genomförda bostadsprojekt.

  Åsa Henninge
  Vd, Wästbygg Projektutveckling

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

 • Stabilt framåt för samhällsbyggaren

  Fastighetsmarknad Offentliga hyresgäster och stabilt kassaflöde kombinerat med den demografiska utvecklingen har lockat fler och fler investerare till segmentet samhällsfastigheter. Men behoven växer och Nils Styf, vd för Hemsö, tror att kommunerna kan få det jobbigt framöver när de måste växla upp inom skola, vård och omsorg.

 • Ledningsförändringar hos Castellum

  Fastighetsmarknad Castellum gör om i strukturen och bildar tre nya enheter inom kontor och logistik, vilket också medför förändringar i koncernledningen. 

 • Hyran i Stockholm höjs med 2,35 procent

  Bostäder Under 2019 höjs den allmänna hyresnivån i Stockholms stad med 2,35 procent. Fastighetsägarna är inte nöjda, utan menar att hyresnivån i realiteten sänks med 0,25 procent (sett till inflationsprognosen). Hyresgästföreningen är inte heller nöjda – de tycker att höjningen är för hög.

 • ANNONS
  • Grönt ljus för Pembrokes nybygge

   Nyheter Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad har antagit detaljplanen för Hästen 21, vilket innebär att Pembrokes om/nybygge på 40 000 kvadratmeter i centrala Stockholm får grönt ljus. 

  • Viskaholm fullt uthyrd

   Uthyrning väst Nordea blir ny hyresgäst i Viskaholm i Borås och i samband med uthyrningen är fastigheten fullt uthyrd. Övriga hyresgäster inkluderar Riksbyggen, AB Bostäder i Borås, Ikkab, Bengt Dahlgren, Tengbom och Adwise Media. 

 • Agora säljer i Södertälje och Falköping

  Transaktioner Agora säljer en fastighet i Södertälje och tre fastigheter i Falköping. Försäljningarna sker till ett gemensamt underliggande fastighetsvärde om totalt 250 miljoner kronor. 

 • ANNONS
 • Eventuellt överens om trepartssamtal

  Fastighetsmarknad SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är överens om inriktningen för arbetet i de trepartssamtal som initierades i somras. Men avtalen är inte undertecknade ännu.

 • Väcker åtal mot Kindberg

  Norr, Nyheter Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Umeå har på måndagen väckt åtal mot Östersund FK:s ordförande tillika före detta vd på Östersundshem, Daniel Kindberg. Åtalet gäller grov ekonomisk brottslighet. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived