+
Åsa Henninge. Foto: Wästbygg.
 • Vad krävs för att bygga de bostäder som behövs?

  PUBLICERAD 2018-04-03 AV Maria Nordlander
  UPPDATERAD: 2018-04-04 16:25

  Krönikan kommer även att publiceras i Fastighetsnytt nummer 2, 2018. Tidningen utkommer på fredag 6/4. 

  Textstorlek

  Dela med andra

  Den positiva prisutveckling på privatbostadsmarknaden som varit under mycket lång tid är bruten. I Stockholm är inbromsningen mest påtaglig, spekulationsköpen är borta och utbudet av bostäder till försäljning är rekordhögt. I de delmarknader där nyproduktionstillskottet har varit ensidigt och stort förekommer rabatter framförallt i form av avgifter och hyror. I stort påverkar utvecklingen på privatbostadsmarknaden svensk ekonomi och tillväxt och tillsammans med en ökad makrotillsyn finns risker för en hemmalagad kris. Med bolånetak, amorteringskrav och skuldkvotstak samt förslag om begränsade ränteavdrag är utvecklingen framgent osäker. Riskerna är stora att åtgärderna sammantaget leder till fallande bostadspriser vilket direkt får konsekvenser på bostadsbyggandet. När bostadsrätter och egnahem till större del måste finansieras med eget kapital krävs ett eget finansiellt sparande och antalet hushåll som har betalningsförmåga minskar.

  Samtidigt står Boverket fast vid att byggtakten måste trappas upp och att Sverige behöver bygga totalt 600 000 nya bostäder fram till år 2025, en konsekvens av en kraftig befolkningsökning och ett litet bostadsbyggande i förhållande till befolkningsökningen de senaste tio åren. Det är således svårt, både utifrån rådande makroekonomiska förutsättningar och den kraftiga befolkningstillväxten och urbaniseringen, att se någon stundande bo-krasch. Ett ökat krav på finansiering av bostäder med eget kapital förtydligar dock att behov och efterfrågan är två helt olika saker.

  Så vem ska bygga de bostäder som behövs? Var finns kapitalet som vill finansiera nybyggnadsprojekt och prioritera utveckling och produktion av billiga bostäder?

  Behovet av billiga bostäder ställer krav på en ökad konkurrens i entreprenörsleden men också på storskalighet och ökad grad av upprepning. Det ställer också krav på tillgång till mark och byggrätter där priset inte är ett resultat av betalningsviljan för något annat än det som ska byggas. En förändring av PBL för att tillåta styrning av upplåtelseform skulle sannolikt öka utbudet. Att tillgänglig mark för bostadsproduktion till stor del är i kommunal ägo gör också att kommunerna givetvis har en nyckelroll i att arbeta fram nya, ekonomiskt genomförbara detaljplaner. Idag är blandstaden ideal för all stadsplanering och i många kommuner går blandstadsambitionen så långt att såväl den ekonomiska som den sociala hållbarheten äventyras. Med de lagar och system för detaljplanering, markanvisning och hyressättning som vi har idag kommer det inte att gå att bygga billigare bostäder än vad som finns i det befintliga bostadsbeståndet och det framtida tillskottet kommer sannolikt inte att motsvara behovet och det tillskott som befolkningstillväxten och befolkningssammansättningen motiverar. För att lyckas med utmaningen att bygga nya bostäder som kan efterfrågas av alla måste tillgången på mark som prissätts efter marknadsvärdet av den färdiga bostaden öka, detaljplaneringen måste vara mer flexibel för att tillåta variation utifrån marknadsförutsättningar och efterfrågan och förutsättningar måste skapas för en högre grad av storskalighet genom möjlighet till upprepning av framgångsrikt genomförda bostadsprojekt.

  Åsa Henninge
  Vd, Wästbygg Projektutveckling

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

 • Boden – 100-åringen som sadlade om

  Norr Den 1 januari 2019 firade Boden 100 år som egen stad, men det är kanske framförallt de senaste 20 åren som gett Boden dess nutida prägel. Efter att identiteten varit knuten till det offentliga via en stor försvarsnärvaro fick självkänslan en dipp när neddragningarna blev ett faktum. Men en ny företagaranda har byggt upp både identitet och självkänsla och framtiden handlar i dag mycket om serverhallar, blockkedjor och e-sport.

 • Bonnier utser hållbar utvecklingschef

  Rekrytering Bonnier Fastigheter utser Sara Björnberg som chef hållbar utveckling. Närmast kommer hon från rollen som marknadsområdeschef på bolaget. 

 • Christer Nilsson till Kungsledens styrelse

  Styrelse Kungsledens valberedning föreslår Christer Larsson som ny styrelseledamot. Han har en bakgrund i bland annat Skanska, och efterträder Liselotte Hjorth som avböjt omval. 

 • ANNONS
  • Främre Boländerna i Uppsala utvecklas

   Fastighetsmarknad Främre Boländerna i Uppsala ska utvecklas och bland annat ge plats åt 11 000 arbets- och mötesplatser. Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun har nu beslutat att påbörja detaljplanering av den första etappen för området.

  • Prime Livings kassa räcker en dryg månad

   Börs Prime Livings kassa räcker till slutet av mars som situationen ser ut i dagsläget. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande på onsdagen efter att har redovisat en rörelseförlust på över 400 miljoner kronor för det fjärde kvartalet.

 • Akademiska Hus säljer till SLU i Uppsala

  Transaktioner Akademiska Hus säljer nu en del av VHC, Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum, på Campus Ultuna i Uppsala. Köpare är SLU och affären uppgår till 355 miljoner kronor.

 • ANNONS
 • Oscar Properties obligationsinnehavare lever farligt

  Börs Det finns många frågetecken kring Oscar Properties finansiella situation och obligationsinnehavarna måste därför därför kalkylera med möjligheten att bolaget inte klarar av att betala tillbaka hela lånebeloppet. Den bedömningen gör en kreditanalytiker på Swedbank.

 • Nästa steg för Humlegården i Solna

  Kontor Humlegården har tecknat en principöverenskommelse med Solna stad om den första etappen i utvecklingen av Hagalunds arbetsplatsområde. Humlegården äger alla fastigheter i den första etappen, som avser nyskapande av cirka 48 000 kvadratmeter ytor. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived