+
David Mindus är vd på Sagax. Foto: Hemsö.
 • Sagax tar in upp till 656 miljoner i företrädesemission

  PUBLICERAD 2018-04-05 AV Oskar von Bahr
  UPPDATERAD: 2018-04-09 15:47

  Textstorlek

  Dela med andra

  Sagax har beslutat att göra en nyemission av D-aktier till ett värde av upp till 656 miljoner kronor för att stärka bolagets finansiella ställning och underlätta investeringar som kan diversifiera fastighetsportföljen ytterligare. Bolagets aktieägare har företrädesrätt i emissionen.

  ”Nyemissionen bidrar till att stärka bolagets kreditprofil som idag ligger ett steg under så kallad ‘Investment Grade’”, säger bolagets vd David Mindus enligt ett pressmeddelande.

  Sagax siktar på att höja sin kreditrating till Investment Grade, vilket bedöms ge lägre refinansieringsrisk och en lägre finansieringskostnad. Nyemissionen beräknas sänka bolagets räntebärande nettoskuld till under 7,5 gånger EBITDA samtidigt som belåningsgraden pressas ner under 50 procent. Sagax finanspolicy anger att den räntebärande nettoskulden ska understiga 8 gångar koncernens framåtblickande EBITDA medan belåningsgraden ska var lägre än 50 procent. David Mindus understryker att de förbättrade multiplarna ska ses i ljuset av att bolaget tillträtt fastigheter för 1,4 miljarder under årets inledning.

  ”Sagax bedömer att det egna kapitalet som tillförs bolaget kan investeras till högre avkastning än den utdelning om 48 miljoner kronor som belöper på de tillkommande D-aktierna. Sammantaget sänks således den finansiella risken till en förhållandevis begränsad kostnad”, säger David Mindus.

  Varje tiotal aktier i bolaget, oavsett aktieslag, berättigar till teckning av en D-aktie för 27,50 kronor. De nyemitterade D-aktierna beräknas ge 7,3 procents utdelning i förhållande till teckningskursen.

  Sagax hoppas även att ett ökat antal D-aktier ska öka handeln med dessa på börsen. Sagax B-aktie backar 0,9 procent i livlig handel på torsdagen medan B-aktien är oförändrad.

  Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare kommer att teckna sina pro rata andelar av emissionen. Totalt har de förbundit sig att teckna 31 procent av emissionen motsvarande 205 miljoner kronor.

  Aktieägare representerande 38 procent av rösterna i bolaget har åtagit sig att rösta för styrelsens förslag, som förutsätter ett godkännande vid stämman den 7 maj. Anmälningsperioden beräknas löpa från och med den 15 maj till och med den 29 maj 2018.

  Oskar von Bahr

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived