+
Anna Persson och Viktor Sandberg, Partner och Managing partner, Svalner.
 • Nya regler för ränteavdrag

  PUBLICERAD 2018-03-21 AV Ajda Dzambic
  UPPDATERAD: 2018-03-22 17:06

  Textstorlek

  Dela med andra

  Idag presenterade finansminister Magdalena Andersson en lagrådsremiss med förslag på nya skatteregler för företag. De nya reglerna medför främst förändringar för företags möjligheter att göra avdrag för ränte- och andra finansieringskostnader. Lagrådsremissen innehåller också förslag till regler avseende finansiell leasing och regler mot s.k. hybrida missmatchningar.

  I korthet innebär förslaget om ränteavdrag följande:

  • Bolag får möjlighet att dra av ett negativt räntenetto motsvarande maximalt 30 % av bolagets skattemässiga EBITDA (Earnings Before Interest and Tax, Depreciations and Amortization).
  • En förenklingsregel föreslås där ett negativt räntenetto får dras av upp till 5 000 000 kronor (per intressegemenskap).
  • Bolagsskatten sänks i två steg, första steget innebär en sänkning av skattesatsen till 21,4 % (2019) och det andra steget en sänkning till 20,6 % år 2021.
  • De nuvarande ränteavdragsbegränsningsreglerna (avseende skuld till närstående) kommer att kvarstå om än i reviderad form.
  • Det föreslås även ett primäravdrag för hyreshus som ska minska skatten de första sex åren efter ny-, till- eller ombyggnation.

  För att förstå vad reglerna i praktiken innebär för ett fastighetsbolag kan följande förenklade exempel tjäna som initial vägledning:

  • Fastighetsbolagets sammanlagda fastighetsvärde uppgår till 500 Mkr.
  • Fastigheterna är belånade upp till 60 %, dvs. fastighetsbolaget har lån om 300 Mkr.
  • Ränta på lånen uppgår till 3 %, dvs. fastighetsbolaget erlägger 9 Mkr i räntekostnader årligen.
  • Fastighetsbolagets EBITDA uppgår till 25 Mkr.
  • Fastighetsbolaget ska enligt förslaget medges skattemässigt avdrag för sina räntekostnader motsvarande 30 % av EBITDA, dvs. 25 Mkr * 30 % = 7,5 Mkr

  Fastighetsbolaget medges således inte skattemässigt avdrag med hela sin finansieringskostnad om 9 Mkr utan medges endast ett avdrag för 7,5 Mkr. Resterande 1,5 Mkr får rullas vidare för eventuellt avdrag kommande beskattningsår (dock med vissa begränsningar).

  Övrigt
  Regeringen väljer tacksamt nog att inte gå vidare med de kritiserade reglerna avseende begränsningar av tidigare års skattemässiga underskott.

  Vidare anser regeringen att det kan finnas skäl till undantag från begränsningsreglerna för långsiktiga offentliga infrastrukturprojekt. Frågan kräver dock ytterligare beredningsunderlag och regeringen avser att återkomma i denna del.

  Vad gäller den s.k. paketeringsutredningen så uttalas tyvärr i lagrådsremissen att betänkandet även fortsatt bereds inom Regeringskansliet.

  Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

  Anna Persson
  Partner, Svalner

  Viktor Sandberg
  Managing Partner, Svalner

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived

x