• Serneke bokslutskommuniké 2017

  PUBLICERAD 2018-02-07 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2018-02-07 09:57

  Tillväxtresan fortsätter med stärkt marginal 

  Oktober–december 2017

  • Intäkterna uppgick till 1 732 Mkr (1 266), en ökning med 37 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 210 Mkr (34) och rörelsemarginalen uppgick till 12,1 procent (2,7)
  • Nettoresultatet uppgick till 152 Mkr (26)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 6,49 kr (1,21)
  • Entreprenadverksamheternas rörelseresultat uppgick till 60 Mkr (31) och rörelsemarginalen till 3,5 procent (2,5)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -138 Mkr (-52)
  • Orderingången uppgick till 1 898 Mkr (1 650)
  • Detaljplanen för Karlastaden har vunnit laga kraft
  • Omvärdering av förvaltningsfastigheter har skett netto om 209 Mkr (0)

  Januari–december 2017

  • Intäkterna uppgick till 5 605 Mkr (3 978), en ökning med 41 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 419 Mkr (411) och rörelsemarginalen uppgick till 7,5 procent (10,3)
  • Nettoresultatet uppgick till 323 Mkr (394)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 13,81 kr (21,22)
  • Soliditeten uppgick till 41,3 procent (42,7)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 47 Mkr (45)
  • Orderingången uppgick till 6 400 Mkr (5 539)
  • Orderstocken uppgick till 7 965 Mkr (7 041)
  • Styrelsen föreslår en utdelning för 2017 på 4 kr (0)

  Serneke bokslutskommuniké 2017

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived