+
Alice Bah Kuhnke. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.
 • Regeringen vill inrätta en riksarkitekt

  PUBLICERAD 2018-02-22 AV Maria Nordlander
  UPPDATERAD: 2018-02-22 16:42

  Textstorlek

  Dela med andra

  På torsdagen presenterade regeringen sin proposition för politik för gestaltad livsmiljö, där man föreslår att ett nytt politiskt mål för arkitektur, form och designpolitik införs där man också skapar en samlad nationell arkitekturpolicy.

  Propostionen grundas på den utredning som presenterades 2015, “Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design”. I utredningen föreslogs bland annat att lägga ner ArkDes, ett förslag som dock slopas i propositionen. ArkDes ska istället få en ny forskningsfunktion. Tidigare diskuterades också huruvida en ny myndighet för arkitektur skulle skapas, men regeringen anser inte att det behövs utan att Boverket, ArkDes, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd ska istället dela på ansvaret för den nya politiken.

  – Vi ger arkitekturen sin självklara plats i samhällsbygget. Arkitekter, designers och formgivare får nu bättre förutsättningar att arbeta tillsammans för våra gemensamma miljöer, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

  För att uppnå de nya målen presenteras bland annat följande punkter i propositionen:

  • hållbarhet och kvalitet ska inte underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden,
  • kunskap om arkitektur, form och design ska utvecklas och spridas,
  • det offentliga ska agera förebildligt,
  • estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden ska tas till vara och utvecklas,
  • miljöer ska gestaltas för att vara tillgängliga för alla, och samarbete och samverkan ska utvecklas, inom landet och internationellt

  – Det byggs som aldrig förr i Sverige, då är det än viktigare att arkitektur, form och design kan hänga ihop för att utveckla våra samhällen i en god riktning, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

  Boverket ska få det samordnande ansvaret för den nya politiken, där en del blir att inrätta en riksarkitekt.

  – Det är en stöttande funktion för Sveriges kommuner som i de många samtal och remissutlåtandet vi har tagit emot skriver om behovet av stöd. Och det ser väldigt olika ut i olika delar av landet. Förhoppningsvis kan de kraftigt förstärkta resurser som Boverket får vara kommunerna till hjälp, säger Alice Bah Kuhnke till Dagens Nyheter. 

  Utredningen föreslog att riksarkitekten ska driva på utvecklingen av och diskussionen om gestaltad livsmiljö och arkitektonisk kvalitet främst inom statligt fastighetsägande och förvaltning.

  Redaktionen

  6 kommentarer

  1. Mårten Rönström 2018-02-27

   Arkitektur är en del av de fria konsterna. Att underordna den en statlig myndighet är ett välkänt tillvägagångssätt från de gamla kommunistiska länderna i östeuropa. Är det något att efterlikna? Dessutom, har vi inte tillräckligt med sk ickemyndigheter som ingen vet vad de gör och som bara kostar skattebetalarna en massa pengar. Miljö – och teknikfrågor inom samhällsbyggnadssektorn är redan myndighetsreglerat på annat håll.

   Reply

  2. Alf Carlsson 2018-02-26

   Man undrar ju bara vad stadsarkitekterna runt om i Sverige tänker om hur detta ska sättas i relation till de egna arkitekturpolicyerna som innehåller samma sak som regeringens slag i luften. Javisst ja, det är snart val…

   Reply

  3. Kilroy 2018-02-25

   Varför inte en riksingenjör eller en riksjurist som kan ta bort lite regler för att underlätta byggandet. Det är för mkt myndighetspersoner i processen. Och vilka styrmedel får riksarkitekten? En galjonsfigur utan verklig makt.

   Reply

  4. Helena Myhrman 2018-02-23

   Var i består dumheterna?

   Reply

  5. Mårten Rönström 2018-02-23

   Tar det aldrig slut på dumheterna? Riksarkitekt!! En funktion.helt i Karl Xs anda.

   Reply

   • Peter 2018-04-23

    Till alla er som bara häcklar detta förslag – var sakliga i er kritik. Annars blir er kritik tom och innehållslös – och därmed ett dugg bättre än vad ni själva anser att regeringen förslag är. Saklighet leder framåt. Häckel och tom kritik leder i helt andra riktningar.

    Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived