+
Leif Gripestam.
 • Marknadspris är rättvist

  PUBLICERAD 2018-01-09 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2018-01-10 16:42

  Textstorlek

  Dela med andra

  I en artikel i Fastighetsnytt nummer 6, 2017 så ondgör sig bostadsministern över att kommuner tar ut marknadspris för mark för att ”dra in så mycket pengar som möjligt till kommunen”. På så sätt tillkommer inga bostäder med rimliga hyror påstår han.

  Det är självklart att markpriset påverkar slutpriset för konsumenter. Samtidigt är det värt att påminna om att det är förenat med kostnader i kommuner med omfattande nybyggnation. Särskilt i redan täta områden i storstadsregioner, där ingrepp måste ske varsamt och hanteras i samband med övrig bebyggelse. När nya områden ska bebyggas måste ny infrastruktur anläggas. Dessutom tillkommer stora kostnader för samhällsfastigheter som förskolor, skolor, äldreboenden. Detta måste finansieras.

  Som kommunpolitiker har jag då två val. Antingen får befintliga skattebetalare betala för att de får nya grannar, via skattesedeln. Eller så får exploatören betala marknadspris för marken de vill bygga på. Jag anser det mest rättvist och ekonomiskt korrekt att inte dumpa skattebetalarnas mark till underpris.

  Skulle kommunerna sälja marken till underpris får skattebetalarna stå för notan och någon annan tar hem vinsten. Det är inte rättvist och riskerar att för lång tid framöver skapa en negativ opinion till nya bostäder. Självklart skulle detta även riskera att skapa ljusskygga incitament för att få en bättre affär än om alla konkurrerar på lika villkor.

  En väsentlig del av kostnaden för bostadsprojekt utgörs av skatter och avgifter. I skriften Så får vi fler och billigare hyresrätter har ekon. dr Gunnar du Rietz räknat fram att produktionskostnaden av en genomsnittlig lägenhet utgör hela 35,7 procent skatter och avgifter. Samtidigt ger staten ut byggsubventioner om än i blygsam omfattning sett till helheten, det är en ineffektiv politik som tar med ena handen och ger med den andra.

  Enligt en granskning som Dagens Nyheter har gjort 2016 tar det i snitt 10 år från idé till nyckelfärdigt för att färdigställa flerbostadshus. Detta gör att bostadsmarknaden blir reaktiv och har svårt att svara på aktuella behov.

  För att på sikt skapa en hållbar bostadspolitik på sikt krävs det omfattande liberaliseringar. I grunden handlar det om att stärka äganderätten för markägare och minska antalet politiska pålagor och regleringar. Idag så fördröjs dessutom bostadsprojekt i flera år av olika anledningar. Att korta byggtider och ge bostadsutvecklare stabila förutsättningar över tid bör vara en av regeringens främsta målsättningar för att skapa en fungerande bostadsmarknad.

  Leif Gripestam (M)
  Kommunstyrelsens ordförande i Täby

  3 kommentarer

  1. Kilroy 2018-01-12

   En sänkning av markpriset innebär ju inte att äganderättspriset gentemot kund sänks… Däremot blir vinsten större för byggherren. När det gäller hyresrätter så sätts ju hyran av bruksvärdessystemet så där spelar ju markpriset en mindre roll.
   Det som spelar roll är däremot vilket avkastningskr byggherren. De stora fastighetsutvecklingsbolagen har ju helt orimliga avkastningskrav på eget kapital, t ex 20 % är vanligt förekommande (ssm har 25 %}.

   Reply

  2. Kurt 2018-01-10

   Här råder viss begreppsförvirring. Att motivera marknadspris med kostnader, och påstå att skattebetalarna får betala om man inte tar ut marknadspris, är inte korrekt. Marknadspriset kan bli både högre och lägre än kostnaderna, beroende på hur attraktiv marken är. Riktigare vore att tala om självkostnadspris, dvs att kommunen tar ut det pris för byggrätten som motsvarar dess kostnad för exploateringen (i form av infrastruktur m m). Sannolikt skulle det ge lägre priser än marknadspris, åtminstone i storstadsregionerna.

   Reply

  3. Peter 2018-01-10

   Marknadspriset avgörs ju av hur mycket byggrätter och land kommunen släpper ut på marknaden så genom att med ena handen reglera utbudet genom detaljplaner och med andra säga att priset är ett korrekt marknadspris är lite väl enkelt. Prova öka utbudet och tillått bebyggelse på på fler ställen så får vi se vad marknadspriset är. Är det något vi har i Sverige så är det mycket landyta per capita.

   Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

 • Domstolen stoppar Nobelbygget

  Fastighetsmarknad På tisdagen upphävde Mark- och miljödomstolen länsstyrelsens beslut om att anta detaljplanen för Nobel Center på Blasieholmen. “Det är verkligen en positiv nyhet för Stockholm, svenskarna och turismen”, säger Björn Tarras-Wahlberg till Fastighetsnytt. Men Stockholms stad kommer att överklaga beslutet. 

 • Tengbom rekryterar Uppsalachef

  Arkitektur, Rekrytering Tengbom gick nyligen ihop med Uppsalabyrån Werket. Nu rekryteras Niklas Malmfors som kontorschef för det gemensamma Uppsalakontoret. 

 • Etablerar Viktor Rydbergs nya skola i Sundbyberg

  Fastighetsmarknad Skandia Fastigheter etablerar Stiftelsen Viktor Rydbergs nya högstadie-och gymnasieskola i Sundbyberg. Den nya skolverksamheten öppnar hösten 2019 och planeras bli Sundbybergs största skola. 

 • ANNONS
 • Genesta köper Svea Artilleri

  Transaktioner Genesta har ingått avtal med AFA Fastigheter om att förvärva kontorsfastigheterna Svea Artilleri 10 och 11 i Stockholm.

 • ANNONS
 • Investerar 10 miljarder i Norden

  Fastighetsmarknad NREP har startat fonden NREP Nordic Strategies Fund III som ska investera i det icke prioriterade fastighetssegmentet i Norden. Det rör sig om en blandad kompott fastigheter, bland annat studentbostäder, hyresrätter till låg- och medelinkomsttagare, co-living för äldre och moderna logistikfastigheter.

 • Trianon tecknar stort avtal i Entré

  Syd, Uthyrning Trianon har tecknat ett femtonårigt hyresavtal omfattande cirka 4 700 kvadratmeter på Entré i Malmö. Ny hyresgäst är en icke-namngiven aktör som fyller lokalerna med bland annat glowgolf, boulebar, Laserdome och en större restaurang. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived

x Leif Gripestam.