+
Illustration: Petter Furå.
 • En alltför analog byggprocess

  PUBLICERAD 2018-01-31 AV Maria Nordlander
  UPPDATERAD: 2018-01-31 17:02

  Textstorlek

  Dela med andra

  Lantmäteriet har nu överlämnat sin slutrapport för regeringsuppdraget Digitalt Först. Slutsats: det största hindret är en splittrad och analog informationsförsörjning.

  Det var under hösten 2015 som ett regeringsbeslut fattades om digital förnyelse av landets offentliga verksamheter. Ett av fokusområdena var digitaliseringen av plan- och byggprocessen.

  Innehåller i Lantmäteriets slutrapport presenterades för bostadsminister Peter Eriksson (MP) den 18 januari. Ett ökat bostadsbyggande är en kärnfråga och även bakgrunden till att Lantmäteriet från början tilldelades uppdraget i februari 2016 av dåvarande bostadsministern Mehmet Kaplan.

  En nationell plattform för tillgång till relevanta geodata är en av förslagen i rapporten. Den innehåller även en målbild 2025 – samt förslag om ett fortsatt regeringsuppdrag.

  Uppdraget att identifiera hinder i samhällsbyggnadsprocessen och att lämna förslag på lösningar skulle egentligen pågå till och med årets slut.

  -Vi hade kommit till en punkt i arbetet där vissa vägval behövde tydliggöras och förankras, avseende förslag på lösningar och roller för att få en effektiv samverkan, säger Malin Klintborg, Lantmäteriets uppdragsledare.

  I rapporten konstateras bland annat att det behövs en nationell samordning av grundläggande information i samhällsbyggnadsprocessen. Det omfattar även behov av ett tydligt juridiskt ramverk med en tydlig ansvarsfördelning för berörda aktörer. Ökad standardisering av information lyfts också fram.

  Förslaget om att ta fram en nationell plattform för tillgång till relevant geodata är ett av förslagen i slutrapporten. Med ”plattform” menas ett koncept för att samordna olika aktörers informationshanteringstjänster för att informationen enklare ska bli åtkomlig i e-tjänster och handläggningssystem, enligt rapporten.

  Enligt rapporten bör fokus under kommande år ligga på informationsförsörjningen kring detaljplaneprocessen. Bland insatserna som nämns finns digitalisering av detaljplaner och utredningsmaterial och att dessa ska tillgängliggöras via den nationella plattformen. Standardisering av e-ansökan för bygglov är en annan prioriterad insats eftersom även detta är en förutsättning för automatiserade beslut.

  Redaktionen

   

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived