+
Luossavaara och Kiruna. Foto: Mattias Fröjd.
 • Kritik mot LKAB och regering

  PUBLICERAD 2017-12-19 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2017-12-19 13:21

  Textstorlek

  Dela med andra

  Riksrevisionen har granskat regeringens och LKAB:s planering av den gruvbrytning som orsakar samhällsomvandlingen av Kiruna och Malmberget och ger kritik för bristande planering.

  Riksrevisionen uppger i ett pressmeddelande att regeringen och LKAB saknade tillräckliga samhällsekonomiska och företagsekonomiska underlag när beslut fattades om gruvbrytning som skulle leda till att delar av Kiruna och Malmberget måste flyttas. Som ett en konsekvens kan det innebära att kommuner, företag och privatpersoner inte blir korrekt kompenserade.

  Framförallt påpekar Riksrevisionen att det saknades de samhällsekonomiska analyser som behövdes för att identifiera brytningens effekter på omgivande samhälle.

  – Regeringen hade genom utförligare planering kunnat förutse och förebygga en stor del av de negativa effekter som nu måste hanteras löpande, kommenterar riksrevisor Ingvar Mattson.

  Också inom LKAB var planeringen inför samhällsomvandlingen bristfällig, bland annat var kostnaderna kraftigt underskattade. Granskningen visar även att regeringens information till riksdagen haft brister, och att riksdagen därför inte fått tillräcklig insyn.

  Regeringen rekommenderas av Riksrevisionen bland annat att:

  • klargöra LKAB:s ansvar gentemot fastighetsägare, kommuner och andra
  • klargöra omfattningen av det statliga och kommunala ansvaret för samhällsomvandlingen,
  • redovisa för riksdagen hur ansvarsförhållanden och risker med samhällsomvandlingen ser ut, samt redogöra hur regeringen säkerställer LKAB:s långsiktiga avkastning.

  LKAB:s styrelse rekommenderas att:

  • ta ett tydligare ansvar för beslutsunderlagens kvalitet inför stora investeringar,
  • säkerställa att internationella standarder för finansiell rapportering och värdering inom gruvindustrin följs, samt
  • ta initiativ till ägarsamordning i ett tidigt skede för att diskutera ansvarsförhållanden inför kommande samhällsomvandlingar.

  Redaktionen

   

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived