• Willhem delårsrapport K3 2017

  PUBLICERAD 2017-11-16 AV sverrirthor
  UPPDATERAD: 2017-11-16 16:34

  Delårsrapport januari – september 2017:

  • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 32 803 Mkr (25 898).
  • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 1 635 Mkr (1 034), vilket motsvarar en värdeökning på 5,1 procent (4,3). Av den orealiserade värdeförändringen avser 834 Mkr en justering till följd av förändrad redovisning av förvaltningsfastigheternas värde
   i koncernens rapport över finansiell ställning. Orealiserad värdeförändring exklusive justeringen uppgick till 801 Mkr och motsvara en värdeökning på 2,5 procent. Realiserad värdeförändring uppgick till 1 Mkr (9).
  • Intäkterna ökade till 1 500 Mkr (1 092), ökningen motsvarar 37 procent.
  • Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder var fortsatt hög och uppgick till 99,6 procent (99,7) och som helhet inklusive lokaler och övriga areor till 98,7 procent (98,9).
  • Driftnettot uppgick till 900 Mkr (636), en ökning med 42 procent. Ökningen i jämförbart bestånd var cirka 6 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 2 483 Mkr (1 638).
  • Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 95 Mkr (-143).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1 830 Mkr (1 036).
  • Under perioden har Willhem förvärvat totalt 3 085 lägenheter i Eskilstuna, Halmstad och Helsingborg, till ett totalt fastighetsvärde om 5 197 Mkr.
  • Avtal har tecknats om fastighetsbyte med Framtidenkoncernen i Göteborg. Avtal har också tecknats om förvärv av ytterligare nyproduktion i Helsingborg omfattande 96 lägenheter till ett fastighetsvärde om 229 Mkr.
  • Som ett led i att effektivisera förvaltningen har avtal tecknats om försäljning av ett fastighetsbestånd i Lysekil med 295 lägenheter samt en andel kommersiella lokaler.

  Willhems delårsrapport K3 2017

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived