+
Hanna Wiik Foto: Dan Eriksson
 • Utredare: Risk att fel bostäder byggs

  PUBLICERAD 2017-11-29 AV Teresa Ahola
  UPPDATERAD: 2017-12-27 13:13

  Textstorlek

  Dela med andra

  På tisdagen presenterades årets bostadssiffror på RUFS-konferensen, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Målet är att bli Europas mest attraktiva storstadsregion 2050, men först måste Sverige hitta bostäder för alla.

  Årets RUFS-rapport visar att det byggs mer än på 40 år i Sverige. Utmaningen är att befolkningen också ökar, vilket gör att det fortfarande är svårt att hitta en bostad, inte minst i Stockholmsregionen. Målet 2010 var att bygga 16 000 bostäder per år i Stockholmsregionen och i fjol nåddes siffran till slut.

  Men Hanna Wiik, chef för tillväxt- och regionplaneförvaltningen i Stockholms läns landsting, påpekar att arbetet är långt ifrån klart.

  – Nu når vi det målet, men vet också att befolkningen ökar och att nybyggnationen inte alltid tillgodoser behovet hos alla grupper. Det behövs en större variation i utbudet. Vi ser bland annat att antalet hyresrätter har minskat, säger hon.

  För att nå visionen att bli Europas mest attraktiva storstadsregion och svara upp mot våra utmaningar krävs ett ökat fokus på de regionalt mest prioriterade frågorna. En av dem är bostadsbyggandet och det nya RUFS-målet är därför att bygga 22 000 bostäder per år fram till 2030, vilket är 6 000 fler än i fjol.

  – Det kräver att vi även utreder vilka bostäder som behövs, genom att titta på hur befolkningen ser ut.

  Nyttja Boverket
  Det kan dock vara lättare sagt än gjort i hårt pressade kommuner som saknar egen analyskapacitet för att inhämta information om hur behovet ser ut på den lokala och regionala bostadsmarknaden. En lösning är att ta hjälp av Boverket, som aktivt arbetar med riktlinjer kopplade till bostadsförsörjningen.

  Hanna Wiik fick i februari ett regeringsuppdrag som särskild utredare för Utredningen om kommunal planering av bostäder. Hon föreslår en modell där Boverket ska ta fram en nationell och regional siffra på hur behovet ser ut. Det behövs även en gemensam diskussion mellan kommunerna och landstinget för att prata om var behovet av bostadsbyggandet finns.

  – Kunskapen finns redan i kommunerna, men behöver samlas ihop. Jag tror att det finns utvecklingspotential där och det skulle underlätta för kommunerna när det gäller att jobba utifrån befolkningsprognoser och analyser kopplade till samhällsplaneringen.

  Nästa steg i utredningen
  Bostadsminister Peter Eriksson tog emot det första delbetänkandet om kommunernas planeringsarbete i september.

  – Utredningen innehåller flera intressanta förslag där det kommunala självstyret respekteras och som tydliggör vikten av regional samordning, sade han då.

  Utredarna arbetar som bäst med det tilläggsdirektiv som regeringen gav i juli, som handlar om att kartlägga hur kommunerna arbetar med att ta fram bostäder för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden. De undersöker vilka kommunala verktyg som används och vilka analyser och avvägningar som görs för att motverka bostadsbrist, segregation, trångboddhet, social utsatthet och andra problem som måste lösas.

  – Vi tar reda på vilka verktyg som används och om det behövs fler verktyg för att kunna göra analyserna.

  Det kan även bli nödvändigt att se över vissa riktlinjer i syfte att effektivisera samarbetet mellan kommunen och olika aktörer.

  – Det finns exempelvis direktiv om att socialtjänsten ska samverka med samhällsbyggarna, men inget som säger att samhällsbyggarna ska samverka med socialtjänsten. Sådant hittar vi när vi gräver i detta.

  Utredningens tilläggsdirektiv överlämnas till bostadsministern sista april nästa år.

  Teresa Ahola

  FAKTA:
  Hanna Wiik överlämnade i sin roll som särskild utredare i september följande förslag till bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson:

  • Boverket beräknar behovet av tillskott av bostäder i hela landet och presenterar resultaten på länsnivå.
  • Landstingen, som från 2019 förutses ha ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet i hela landet, genomför dialoger med kommunerna grundade på Boverkets beräkningar i syfte att nå en samsyn om behovet av tillskott av bostäder i länets kommuner.
  • Kommunerna gör en bedömning av behovet av tillskott av bostäder i den egna kommunen och dokumenterar detta i sina riktlinjer för bostadsförsörjningen. Bedömningen i riktlinjerna ska komma till uttryck i kommunens översiktsplan.
  • Landstingen uppmärksammar kommunerna på behovet av samordning av bedömningarna och verkar för att samordning kommer till stånd.
  • Länsstyrelserna följer upp och analyserar hur kommunernas bedömningar förhåller sig till Boverkets beräkningar.

  Källa: Regeringen

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

 • Arnhultrepresentant till Castellums valberedning

  Börs Advokat Patrik Essehorn, som representerar storägaren Rutger Arnhult, tar plats i Castellums valberedning inför årsstämman 2019.

 • “Rekordhögt tryck i Jönköping”

  Business Arena, Fastighetsmarknad väst Jönköping är Sveriges tionde största kommun med 138 115 invånare och staden växer hela tiden. “Den största utmaningen är kompetensbristen”, säger kommunens näringslivschef, Sven Rydell, på Business Arena Stockholm.

 • NCC förvärvar av ICA Fastigheter i Bromma

  Transaktioner NCC förvärvar en fastighet om 50000 kvadratmeter byggrätt för kontor, handel och hotell i Bromma, Stockholm. Säljare är ICA Fastigheter. Den totala investeringen beräknas omfatta runt 2,5 miljarder kronor. 

 • ANNONS
  • Amhult 2 hyr ut till Apoteket

   Uthyrning väst Amhult 2 hyr ut ytterligare i kvarteret Radarflyget II. Företaget har tecknat hyresavtal med Apoteket AB om förhyrning av runt 182 kvadratmeter BTA.

  • Wihlborgs köper i Lund

   Transaktioner - Syd Wihlborgs köper fastigheten Nya Vattentornet 3 i Lund. Förvärvet inkluderar även ett parkeringshus med 600 platser och byggrätter för ytterligare 11000 kvadratmeter kontorsyta. Affären sker mot ett underliggande fastighetsvärde om 570 miljoner. 

 • 2008 – året som bjöd på det mesta

  Ekonomi Inledningen av 2008 var skakig, signalerna från USA var oroväckande. Men oron hade ännu inte satt sig, vid en rundringning till finansdirektörerna var ett av tipsen att det förmodligen blåst över till sommaren. Konjunkturinstitutets prognos i januari talade om en BNP-tillväxt på 3,0 procent 2008 och 2,8 procent 2009.

 • ANNONS
 • Så minns branschen Lehman-kraschen

  Fastighetsmarknad Fastighetsnytt har bett några fastighetsprofiler som var verksamma på den tiden att beskriva hur de upplevde händelserna i samband med Lehman-kraschen och hur de ser att branschen har utvecklats sedan dess.

 • Geely anlitar Newsec i Göteborgssatsning

  Fastighetsmarknad, Väst Fordonsgruppen Zhejiang Geely Holding Group, Geely, anlitar Newsec som affärsmässig huvudrådgivare och samarbetspartner i sitt nya europeiska innovationscenter på Lindholmen i Göteborg. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived

x