+
Visionsbild för Vårbergsvägen i Skärholmens stadsdelsområde. Bild: Stockholms stad.
 • Tre markanvisningar i Skärholmen

  PUBLICERAD 2017-10-03 AV Maria Nordlander
  UPPDATERAD: 2017-10-03 16:47

  Textstorlek

  Dela med andra

  Expolateringskontoret i Stockholm kommer på sitt nästa möte att besluta om markanvisningar för totalt cirka 400 inom ramen för projektet Fokus Skärholmen.

  Samtliga anvisningar går till allmännyttiga bolag, och anvisas direkt. 210 av bostäderna anvisas till Svenska Bostäder, som ska bygga lamellhus på Vårbergsvägen, som enligt samrådsförslag är tänkt att byggas om till stadsgata.

  Resterande två anvisningar går till Stockholmshem, som också ska bygga sitt nya huvudkontor i området. Dels ska bolaget bygga 100 bostäder i så kallade Stockholmshus inom planområdet Skärholmsdalen. Bebyggelsen är enligt samrådsförslaget tänkt att uppföras i form av ett kvarter i anslutning till Skärholmsvägen som även den byggs om till stadsgata.

  Exploateringen möjliggör bland annat en utveckling av parkstråket mellan Sätradalsparken och Sätraskogens naturreservat till en grön länk, att skapa trygga stråk för gående och cyklister att röra sig längs även kvällstid och att omdana Skärholmsvägen från en hård och trafikdominerad miljö till en stadsgata. Marken avses upplåtas med tomträtt.

  Stockholmshems andra anvisning gäller 80 till 90 lägenheter, även det så kallade Stockholmshus inom planområdet Mälaräng. Marken avses upplåtas med tomträtt.

  Arbete med detaljplan för de nya bostäderna pågår inom ramen för Fokus Skärholmen. Slutgiltiga beslut för markanvisningarna tas på exploateringsnämndens nästa sammanträde den 12 oktober.

  Utöver dessa markanvisningar planerar staden att direktanvisa ytterligare 590 lägenheter i området inom kort. Under veckan utvärderas inkomna förslag från cirka 30 byggaktörer. Vem som får anvisningarna beslutas på exploateringsnämndens möte i november.

  – Det är jätteroligt att så många vill vara med och bidra till utvecklingen av Skärholmen! Jag är övertygad om att vi tillsammans kan utveckla de kvaliteter som redan finns i området och samtidigt bidra till ökad social hållbarhet, säger Karin Ahlzén, projektchef Fokus Skärholmen.

  Maria Nordlander

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

 • ”Infrastruktur och bostäder måste löpa hand i hand”

  Infrastruktur, Valåret 2018 Fastighetsnytt talade med Tomas Eneroth som snart suttit ett år på posten som infrastrukturminister. Han ser gärna en tätare koppling mellan infrastrukturinvesteringar och stadsutveckling framöver men oroas också över kompetensbristen i de stora, planerade infrastrukturprojekt som ska till.

 • “Ny arena för digitala innovationer”

  Digitalt Den fjärde industriella revolutionen har länge varit en het fluga inom tillväxtindustrin. Nu tar byggsektorn också ett kliv framåt genom att lansera en ny digital plattform i april. Det kommunicerades på Årets Bygge förra veckan.

 • Bygger Kungspassagen i Uppsala

  Fastighetsmarknad Castellum planerar uppförandet av fastigheten Kungspassagen i Uppsala, som då kommer bli stadens första WELL-certifierade kontorsbyggnad. “Det känns riktigt bra” säger Björn Johansson, Affärsområdeschef Region Stockholm-Norr i Castellum.

 • ANNONS
 • Tyresö får fler bostäder

  Bostäder Sveafastigheter Utveckling och Belatchew Arkitekter har fått uppdraget att starta utvecklingen av den nya stadsdelen Wättinge, i Tyresö. Detta efter vinst i kommunens markanvisningstävling för etapp 1. 

 • ANNONS
 • En betraktelse från en annan vinkel

  Replik Det ligger i sakens natur att den som låter utföra och/eller finansiera ett byggprojekt sällan helt och hållet vill släppa möjligheten till insyn, påverkan och kontroll av projektet. I sådana samarbeten är det enligt vår uppfattning snarare en fråga om hitta andra sätt att definiera arkitektens roll och uppdrag i avtalet.

 • Eva Nygren till Stockholms Stadshus

  Rekrytering Eva Nygren blir ny fastighetsstrateg på Stockholms Stadshus AB och avgår därmed som vd för Stockholmshem. Annette Sand föreslås som ny vd för Stockholmshem. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived

x