+
Åsa Henninge.
 • Bomarknaden – på vilket sätt en politisk fråga?

  PUBLICERAD 2017-10-17 AV Maria Nordlander
  UPPDATERAD: 2017-10-20 15:46

  Krönikan är tidigare publicerad i Fastighetsnytt nummer 4, 2017.

  Textstorlek

  Dela med andra

  Efter flera år av bostadsproduktion som understigit det kalkylerade behovet byggs det nu bostäder i hela Sverige. Under första kvartalet 2017 byggstartades enligt SCB 37 600 lägenheter, en ökning med nästan 75 procent jämfört med motsvarande period 2014, det vill säga innan Riksbanken införde negativ styrränta.

  Utvecklingen är på intet sätt förvånande och egentligen inte något som varken tidigare eller nuvarande bostadsminister kan ta åt sig äran för utan snarare en effekt av den historiskt starka efterfrågan till följd av det låga ränteläget tillsammans med en kraftig urbanisering och bostadsbrist i våra storstäder. Utvecklingen på bostadsmarknaden särskiljer sig från utvecklingen på fastighetsmarknaden i stort utan att nämnvärt ha påverkats av varken IT-krasch eller finanskris.

  Prisutvecklingen på privatbostadsmarknaden har varit positiv sedan 1996 och totalavkastningen för bostadshyreshus, undantaget 2008, sedan 1993. För 90-talslisterna på väg in på svensk bostadsmarknad har prisuppgången varat för evigt. Stor del förklaras av ränteläget och att det betalningsansvar som hushållen har varit villiga att ikläda sig i princip har varit lika under perioden. Tar man hänsyn till utvecklingen i disponibel inkomst har betalningsansvaret sjunkit under de senaste 20 åren. Till följd av den goda efterfrågan har riskaptiten i bostadssegmentet ökat påtagligt vilket syns i att flera aktörer har valt att bredda sin verksamhet med satsningar på bostadsutveckling. Tillskottet av nya aktörer är stort, med en tilltagande risk för överetablering.

  Med ett kraftigt ökat bostadsbyggande finns risk för ett tillskott som skapar obalans mellan utbud och efterfrågan då byggherrar förlitar sig på att behovet motsvarar efterfrågan i för hög grad. Lägenheter i flerbostadshus utgör cirka 30 450 eller drygt 80 procent av de påbörjade lägenheterna och stor del av tillskottet är bostadsrätter. En ökande del utgör hyresrätter, i flera projekt med hyresnivåer överstigande 2 000 kronor per kvadratmeter. Tillskottet är således fortsatt väldigt ensidigt och riktat mot betalningsstarka målgrupper, något som bostadsminister Peter Eriksson också konstaterar i en artikel i SvD den 22/8. Efterfrågan på den typ av bostäder som byggs håller dock på att mättas och allt fler vittnar om att det blir svårare att hitta köpare till nya bostadsrätter, framför allt i Stockholmsområdet men även på flera håll i landet. Säljtiderna ökar och nu erbjuds lockbeten i jakten på bostadsrättsköpare i form av slopade avgifter.

  Peter Eriksson menar att regeringens politik ska motverka en för ensidig byggnation. Är det istället så att svensk bostadspolitik något ensidigt fokuserar på nybyggnation och att bygga bort bostadsbristen? Det kommer sannolikt inte kunna ske såvida inte kraftiga subventioner införs alternativt att allmännyttan återskapas med särregler för statliga eller kommunala bolagen och någon typ av social housing. Marknadens krafter tar välvilligt hand om ett efterfrågeöverskott.

  Svensk bostadspolitik bör därmed rimligen fokuseras på att skapa ett ramverk i form av lagar och regler som i sin tur möjliggör en kommersiell bostadsproduktion till rimlig risk och som i största möjliga mån syftar till att undvika att systemfel uppstår. Främsta uppgiften bör vara att skapa förutsättningar för att tillskapa bostäder för de som behöver men som inte har råd att efterfråga oavsett om detta ska genom allmännyttig social nyproduktion eller ett gynnsamt regelverk som uppmuntrar flytt då bostadsbehovet förändras. Ett oundvikligt steg är att se över hyressättningssystemet där varken presumtionshyressystemet, som med sin nuvarande utformning i själva verket driver på byggkostnadsutvecklingen, eller bruksvärdessystemet som subventionerar bostäder i absolut bästa läge och de som redan bor, längre tjänar sitt syfte.

  Åsa Henninge
  Analyschef, NAI Svefa

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

 • Stabilt framåt för samhällsbyggaren

  Fastighetsmarknad Offentliga hyresgäster och stabilt kassaflöde kombinerat med den demografiska utvecklingen har lockat fler och fler investerare till segmentet samhällsfastigheter. Men behoven växer och Nils Styf, vd för Hemsö, tror att kommunerna kan få det jobbigt framöver när de måste växla upp inom skola, vård och omsorg.

 • Ledningsförändringar hos Castellum

  Fastighetsmarknad Castellum gör om i strukturen och bildar tre nya enheter inom kontor och logistik, vilket också medför förändringar i koncernledningen. 

 • Hyran i Stockholm höjs med 2,35 procent

  Bostäder Under 2019 höjs den allmänna hyresnivån i Stockholms stad med 2,35 procent. Fastighetsägarna är inte nöjda, utan menar att hyresnivån i realiteten sänks med 0,25 procent (sett till inflationsprognosen). Hyresgästföreningen är inte heller nöjda – de tycker att höjningen är för hög.

 • ANNONS
  • Grönt ljus för Pembrokes nybygge

   Nyheter Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad har antagit detaljplanen för Hästen 21, vilket innebär att Pembrokes om/nybygge på 40 000 kvadratmeter i centrala Stockholm får grönt ljus. 

  • Viskaholm fullt uthyrd

   Uthyrning väst Nordea blir ny hyresgäst i Viskaholm i Borås och i samband med uthyrningen är fastigheten fullt uthyrd. Övriga hyresgäster inkluderar Riksbyggen, AB Bostäder i Borås, Ikkab, Bengt Dahlgren, Tengbom och Adwise Media. 

 • Agora säljer i Södertälje och Falköping

  Transaktioner Agora säljer en fastighet i Södertälje och tre fastigheter i Falköping. Försäljningarna sker till ett gemensamt underliggande fastighetsvärde om totalt 250 miljoner kronor. 

 • ANNONS
 • Eventuellt överens om trepartssamtal

  Fastighetsmarknad SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är överens om inriktningen för arbetet i de trepartssamtal som initierades i somras. Men avtalen är inte undertecknade ännu.

 • Väcker åtal mot Kindberg

  Norr, Nyheter Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Umeå har på måndagen väckt åtal mot Östersund FK:s ordförande tillika före detta vd på Östersundshem, Daniel Kindberg. Åtalet gäller grov ekonomisk brottslighet. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived