+
Foto: Maria Nordlander.
 • Så ser partiernas sociala bostadspolitik ut

  PUBLICERAD 2017-10-09 AV Maria Nordlander
  UPPDATERAD: 2017-10-10 16:12

  Artikeln är ett utdrag ur en längre serie om riksdagspartiernas åsikter i bostadspolitiken, som Fastighetsnytt kommer att publicera i sin helhet de närmsta veckorna.

  Textstorlek

  Dela med andra

  Med bara ett år kvar till nästa riksdagsval lämnar vi snart en mandat period som har kantats av en del kaos. Decemberöverenskommelser och bostadsministrar har kommit och gått, samtidigt som bostadsbristen seglat upp på den politiska agendan. Vi har frågat samtliga partiers bostadspolitiska talespersoner var de står och vad de egentligen vill för att få en klarhet bland alla utredningar, byggsubventioner och politiska kängor.

  I den här delen tar vi upp frågan om en social bostadspolitik – en fråga som fått allt större plats i takt med att byggandet ökat, och allt fler ifrågasätter vem som egentligen kan efterfråga det som byggs.

  Här frågar vi partiernas bostadspolitiska talespersoner följande: Det pratas mycket om en ny, social bostadspolitik. Hur ser du på det, och hur skulle en sådan kunna utformas?

  Vänsterpartiet
  Bostadspolitiken har i för hög utsträckning lämnats åt marknaden. Bostaden har gått från att vara ett gemensamt projekt till en privatsak, från en social rättighet till ett investeringsobjekt på en marknad. Resultatet är att det byggs för lite, för sakta, ibland för dåligt och för dyrt. Risktagandet för byggandet behöver i större utsträckning blir ett statligt solidariskt ansvar, så att de verkliga behoven tillgodoses.

  En helt marknadsstyrd bostadspolitik riskerar att bara fokusera på en liten lönsamt kundkrets.

   

  Socialdemokraterna
  Jag tror att det är oerhört viktigt, för mig handlar det om att alla ska kunna efterfråga en ändamålsenlig bostad. Det är något som man inte lyckats med under lång tid och är något som måste lyftas upp och få en bred parlamentarisk samling kring, inte pajkastning. Exakt hur det ska gå till måste man analysera, men det finns flera verktyg, både när gäller utbudet och människors förmåga att efterfråga.

   

   

   

  Miljöpartiet
  För oss i Miljöpartiet är bostadspolitik samhällsbyggnad. Vi vill premiera mångfald för att minska boendesegregation och skapa ett mer levande samhälle. Där människor kan bo, leva och verka.

  Vi anser att det är viktigt att det finns bostäder för alla oavsett socioekonomisk situation. Vi behöver se till att de finns bostäder som kan efterfrågas av unga, studenter, äldre, stora familjer med flera och att dessa upplåtelseformer blandas så att samhället blir integrerat.

   

  Centerpartiet
  Trösklarna för att ta sig in på bostadsmarknaden är höga och hyresrätterna för få. Stigande bostadspriser gör det omöjligt att köpa en bostad utan hjälp med finansiering eller bosparande. Andrahandsuthyrning av privatbostäder måste främjas. Rörlighet och fungerande bostadsmarknader är A och O. Dagens hyressättningssystem bidrar till låsningar. Systemet med statliga hyresgarantier till kommunerna utnyttjas dåligt och borde ses över. Det viktigaste för att ekonomiskt utsatta grupper ska kunna få ett boende är att det byggs mer och att rörligheten ökar.

   

  Liberalerna
  Vi måste angripa två stora problem: att det är så svårt att komma in på bostadsmarknaden, och att hushåll med låg inkomst har så svårt att påverka sin bostadssituation. När bostadsköerna i våra största städer är mogna för Guinness rekordbok är det inte rimligt att säga åt en artonåring att han eller hon ska köa sig till en lägenhet. Vi vill underlätta för fler små och enkla lägenheter genom ändrad lagstiftning, och vi vill också höja bostadsbidraget och bostadstillägget. Däremot tror vi inte på ”social housing” som modell eftersom segregationen skulle riskera att öka.

   

  Moderaterna
  En första förutsättning för att kunna efterfråga en bostad är naturligtvis att man har en inkomst, därför är åtgärder för fler jobb det mest prioriterade området. Därtill inom det bostadspolitiska området behöver vi se över bostadsbidragen och bostadstilläggen. Vi behöver se över regelverken runt de åtgärder som redan finns när det gäller förvärvsgarantier, kreditgarantier och hyresgarantier.

   

   

   

  Kristdemokraterna
  En central ingrediens för en social bostadspolitik är att främja en högre rörlighet på bostadsmarknaden så att de billigaste lägenheterna i det befintliga beståndet frigörs. I den mån nyproducerade lägenheter innefattas så bör det vara som procentandel i nyproduktionen.

   

   

   

   

  Sverigedemokraterna
  Rimlig nyproduktionstakt, god rörlighet och ett utbud som passar alla hushållsekonomier är innehåll som kan skapa en fungerande bostadsmarknad. Upphandlingarna av nybyggnation behöver anpassas så att fler byggbolag kan delta och därmed skapa ökad konkurrens, minskad kostnad för produktion och i förlängningen mer anpassade hyror. Vidare är bostadsbidraget en sedan länge outnyttjad möjlighet att stärka de svagare hushållens ekonomi vilket tillsammans med tidigare nämnda områden är verktyg som kan skapa förutsättningar för en mer social bostadspolitik.

   

  Nästa del i serien: Om ditt parti sitter i regeringen efter valet – vad är det första ni skulle göra på det bostadspolitiska området? 

  Maria Nordlander

   

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived