+
Mats Green Foto: Teresa Ahola Mats Green Foto: Teresa Ahola
 • Mats Green: Regeringen saknar viljan

  PUBLICERAD 2017-10-30 AV Teresa Ahola
  UPPDATERAD: 2017-12-27 13:09

  Textstorlek

  Dela med andra

  För tre veckor sedan utsågs Mats Green till ny bostadspolitisk talesperson för Moderaterna. Fastighetsnytt har träffat 38-åringen från Gränna som berättar mer om sina politiska ambitioner. “Vi måste börja förändra grundfundament inom bostadspolitiken”, säger han.

  På sistone har det varit extra hett om Mats Green som med ett knappt år kvar till valet satsar stenhårt på att vässa Moderaternas bostadspolitiska profil. Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande blir nämligen viktiga ödesfrågor inför nästa års val.

  – Det finns inget samhällsområde som inte hämmas av bostadskrisen. Den spiller över på alla politikområden och går numera så djupt att vi inte längre kan fortsätta att fila på marginalerna. Vi måste börja förändra grundfundament inom bostadspolitiken. Där har jag ett klart och tydligt mandat.

  Mats Green är fortfarande relativt okänd för branschen, men pekas ut som potentiell bostadsminister om Moderaterna vinner valet. Den senaste veckan har han fått en del ögonbryn att lyfta genom att ge dagens bostadsminister Peter Eriksson (MP) en rejäl känga.

  – Vi har en regering som inte har något eget att komma med överhuvudtaget. Socialdemokraterna motsätter sig nödvändiga strukturförändringar och bostadsministern alla förenklingar, förklarar han.

  De här dubbellåsen är det sista Sverige behöver nu, menar Green, som tillägger att regeringen skulle få igenom vilken förenkling som helst i riksdagen redan i morgon om det bara fanns en vilja och ett enigt förslag.

  – Inget parti har längre råd att sitta med sina heliga kor. Vi måste våga ta tag i de stora frågorna. Det är alla partier skyldiga de som bor, lever och verkar i Sverige.

  Han målar upp en relativt mörk bild av Sveriges framtida bostadsmarknad med huvudargumentet att det byggs för lite samtidigt som byggandet avtar. Två avgörande punkter som enligt honom kommer att leda till att utmaningarna bara blir värre och värre.

  – Vi kan inte fortsätta att sitta med armarna i kors och tänka att det går åt rätt håll och fixas av sig själv. Vi måste börja ta folks problem och oro på allvar. Vi måste sluta göra det svårare att bygga hyreslägenheter, som den här regeringen indirekt gör. Det byggs mindre och blir dyrare.

  Ändå byggs det mer i Sverige nu än vad man har gjort på 40–50 år. Green förklarar att problemet är att regeringen alldeles för ofta försöker lösa den akuta bostadsbristen med kortsiktiga lösningar.

  – Det är direkt oärligt att säga att man vill hitta kortsiktiga lösningar på långsiktiga problem. Det tar i genomsnitt minst sex år att bygga bostäder i dag, vilket är helt ohållbart. Vi måste plocka år, inte bara månader.

  Men det byggs ju redan bostäder på ett år i bästa fall?
  – Ja, man har fått fart på byggandet, men inte tillräckligt. Där måste man gå betydligt djupare.

  Finns det inte en risk för att kvalitén sjunker då?
  – Det finns alltid utmaningar med alla förändringar, men den största risken är att vi inte har tillräckligt med bostäder i Sverige. Vi måste få fram fler bostäder.

  Tycker du att vi bygger rätt i Sverige?
  – Det byggs mycket men inte tillräckligt och det är oroande att nybyggnationen viker av. Det är det sista vi behöver nu. Byggandet måste naturligtvis baseras på marknadens förväntningar och behov. Vad är det för bostäder människor behöver?

  Mats Green är själv född och uppvuxen i ett utanförskapsområde som heter Öxnehaga i bruksorten Huskvarna, strax utanför Jönköping.

  – Det finns många olika sätt att få in ägandeformer även i befintliga utanförskapsområden, bland annat genom strötomter och flerdimensionella fastighetsbildningar.

  För att lösa sociala bostadspolitiska utmaningar måste man enligt Green fråga sig vad som utmärker ägande och spridda upplåtelseformer? Vad är utmärkande i ett utanförskapsområde? Det är just boendet. Hur ser boendet där ut?

  – Joo, det finns oftast bara en upplåtelseform, hyresrätt. När man skaffar sig jobb och vill göra boendekarriär så tvingas man flytta ut från sitt befintliga område och berövar på så sätt skolorna på goda, positiva förebilder. Det vill vi ändra på.

  M redo för rundabordssamtal

  Moderaterna kom i sin senaste partistämma överens om att man vill skapa en ansvarsfull infasning av ett mindre reglerat hyressättningssystem i hela beståndet med hjälp av en blocköverskridande överenskommelse. Men exakt hur de misslyckade bostadssamtalen som sprack våren 2016 kommer att återupptas är ännu oklart. Mats Green bollar gladeligen över det ansvaret till regeringen.

  – Det är upp till regeringen att välja hur man ser på de stora ödesfrågorna. Vi är redo att sätta oss ner för att hantera grundproblemen i den svenska bostadskrisen.

  Moderaterna efterfrågar förenklingar kring strandskydd, buller, överklaganden, byggtider, andrahandsuthyrning och andra riksintressen. Även skarpa förslag kring ägande, spotmarknad och ökad rörlighet väntar.

  – Trots att det befintliga beståndet är vår största resurs så är Sverige sämst i Europa på att nyttja det. Vi pratar nästan uteslutande om nya bostäder.

  Han säger att det behövs förändringar för att ta fram en fungerande spotmarknad i Stockholm och andra storstäder, så att folk, inte minst låginkomsttagare, snabbare kommer åt bostäder. Moderaterna vill ta fram mer byggbar mark i de centrala delarna av tätorterna och föra politik som gynnar ägande även för resurssvaga hushåll.

  – Bostaden är den enda förmögenheten för 90 procent av invånarna i Sverige. Det är därför viktigt att alla ges möjlighet att få äga sin bostad.

  Hur ska det gå till med dagens skärpta bolånekrav?
  – Vi får titta hur andra länder har löst det. Jag binder mig inte fast vid någon enskild form för att stimulera fram detta, men vi måste hitta nya vägar.

  Hur ska låginkomsttagare ha råd att ta lån när de inte ens klarar av hyran?
  – Vi behöver en bra sparandekultur. Titta på Norge, som har en bostadspolitik som satsar på ägande. Det ägda boendet är alltid billigare än det hyrda boendet.

  Den norska modellen tillämpas sedan efterkrigstiden och propagerar för ägande, bland annat genom bostadsbidrag, startlån, subventionerat bosparande och bottenlån.

  Mats Green säger att den nuvarande regeringen påstår sig satsa på hyresrätten, men i verkligheten gör precis tvärtom. Det finns en mängd olika förslag: större inflytande för hyresgäster, paketeringsutredningar, ränteavdragsbegränsningar, Basel IIII-regler, med mera, som enligt Green är hanterbart, men tillsammans försvårar för hyresrätten.

  – Jag undrar vad den här regeringen tänker där.

  Nybyggda hyreslägenheter har blivit allt dyrare. Det visar siffror från SCB. Hyran per kvadratmeter för nybyggda hyreslägenheter var 1 722 kronor per kvadratmeter i fjol för riket som helhet. År 2015 var motsvarande belopp 1 694 kronor per kvadratmeter. Hyran är med andra ord 1,7 procent högre i genomsnitt jämfört med i fjol. Den procentuella ökningen är dock i år lägre än föregående år.

  Vad föreslår Moderaterna?
  – Förutom mer byggmark behöver vi se till att det blir billigare och effektivare att bygga. Vi ska komma ihåg att alla förändringar rörande ränteavdraget i högsta grad påverkar nybyggnationen av hyresrätter eftersom belåningen ligger på 80 procent.

  Han tycker att regeringen borde ersätta sitt pengafokus med strukturella förändringar.

  – Regeringen pratar om att återgå till gamla tidens statliga subventioner, men vi måste lösa det långsiktiga bostadsproblemet snarare än flasha en miljard hit eller dit. Det är för svårt, krångligt och dyrt att bygga i Sverige.

  Statliga subventioner snedvrider lätt konkurrensen och sätter käppar i hjulet för färdigplanerade byggprojekt, menar Green.

  – Finns det någon som vill ha tillbaka subventionerna? Möjligtvis SABO, men inte ens de har gjort vågen eller jublat, utan sagt att det kan ge viss marginell effekt i utpräglade glesbygdskommuner.

  Han kan inte förstå att regeringen är redo att satsa miljarder i privata företag inom byggsektorn när det anses vara kontroversiellt inom alla andra områden.

  – Vi behöver en regering som kan släppa prestigen och i stället börjar ta tag i huvudproblemet, bostadsbristen.

  Teresa Ahola

  FAKTA
  Moderaterna föreslår…

  • Förenklingar när det gäller PBL, strandskydd, bullerregler, överklaganden och riksintressen.
  • Starkare spotmarknad för storstadsbor.
  • Storsatsning på ägande i synnerhet för folk med små inkomster. Alla ska kunna klättra.
  • Stimulera rörlighet. M vill förändra reavinstskatten inom ramen för en blocköverskridande överenskommelse och har lagt ett förslag om att ta bort taket på uppskovsbeloppet och att reavinstbetalningen ska kunna skjutas fram tills säljaren lämnar det ägda beståndet. På sikt ska räntan på uppskovsbeloppet kunna plockas bort.

  MATS GREEN


  Ålder:
  38
  Karriär: Kommunstyrelseordförande i Jönköping i tio år. Riksdagsledamot sedan 2014.
  Familj: Singel
  Född: Huskvarna
  Bor: Gränna
  Fritid: Ridning
  Tre egenskaper: Fokuserad, tydlig och engagerad
  Hur är du som ledare?
  Det får andra bedöma, man jag gillar att få ta ett övergripande ansvar. Det är inte alltid lätt, men det har alltid varit viktigt för mig är att ha både självinsikt och självdistans. Det är lite så jag är uppfostrad också. För mig är det väldigt viktigt att inte ta sig själv på blodigt allvar hela tiden.
  Vad har du för bakgrund?
  Jag kommer från en väldigt röd familj, det blir lätt så i en bruksort. Min mor har jobbat med boende i hela sitt liv, bland annat på Riksbyggen, och min far har arbetat i ett kommunalt byggbolag. Min uppväxt i ett utanförskapsområde har naturligtvis präglat mig väldigt mycket och är också anledningen till att jag är moderat, för jag ser att bostaden är grunden i allting. Ett boendeproblem blir ett skolproblem, utanförskapsproblem, kulturproblem och kriminalproblem.

  5 kommentarer

  1. FS 2017-10-31

   Vilken dynga!
   Enklare att bygga och frihyressättning kommer leda in på helt fel banor. Snacka om kortsiktigt tänk. Skulle det bli billigare hyresrätter för att hyran kan sättas hur högt som helst av hyresvärden?

   Se på vad hyran ligger på i andrahandsmarknaden och du skall veta vart hyrorna kommer hamna på om man inför fri hyressättning.

   Reply

  2. Torbjörn 2017-10-31

   Vem ska bygga alla dessa bostäder mm då arbetskraften är begränsad?
   Utbildning tar tid. Byggnads mfl begränsar även rörligheten på arbetsmarknaden med kriterier som lägsta lön för denna arbetskraft.

   Reply

  3. Michael Cocozza 2017-10-31

   Mats!

   Investeringsstödet är inget bidrag utan kan ses som en återbetalning av momsen.
   Denna momsskatt drabbar inte de som bygger kontor och industrier, likväl konkurrerar denna momsbefriade produktion om samma produktionsresurser som bostadsinvesteringarna.
   Investeringsstödet går inte “rakt i fickan på byggföretagen” utan innebär att hyran sänks från 1800kr/kvm till 1350kr/kvm, dvs den nivå där det går att hyra ut lägenheter på många delmarknader. Investeringsstödet neutraliserar konkurrensen om produktionsresurserna och ger möjlighet för produktion av lägenheter till de med lägst betalningsförmåga. Alliansen bör inse detta annars riskerar produktionen att drastiskt minska 2019 efter en alliansseger. Borttaget investeringsstöd och en borättsmarknad som blivit mättad riskerar att leda till ett ras i produktionstakten.

   Reply

   • Lars Frumerie 2017-10-31

    Fel Mikael! Investeringsstödet är verkligen ett bidrag till byggarna, som ju får ihop ekonomin utan stöd! Bort med alla bidrag i denna form och ge i stället bidrag till personer som inte orkar med hyran!

    Reply

    • Michael Cocozza 2017-10-31

     Lars!

     Välkommen att presentera din kalkyl för hur man får ihop en kalkyl med en produktionskostnad på 33 000kr/kvm och en marknad som klarar en hyra på 1350kr/kvm och det är större delen av den svenska bostadsmarknaden. Bara räntekostnaden är uppe i 1000kr/kvm, sen kommer avskrivning och drift därtill.
     Fel att betrakta en återbetalning av moms som “bidrag”. Allianspolitiken lider av att de matas av “fakta” från Fastighetsägarna och BI. Dessa organisationer företräder i första hand ägare av fastigheter innanför tullarna i Stockholm samt borätts- och kontorsbyggare.
     Det finns ett Sverige utanför Stockholm och på många håll kan man inte belasta produktionen med full moms.
     Nej, bidraget går inte till byggarna utan omvandlas till lägre hyror. Multiplicera
     hyresreduktionen på 450kr/kvm med 15 år, så får du en siffra i nivå med “bidraget”.
     De kunder som får det förhöjda bostadsbidraget kommer inte ha många lägenheter att välja på . Man bygger inte gärna nya hyreshus när man vet att man kanske får kunder som kan betala med bidrag.Mer säkert med en momsreduktion(dvs investeringsstöd) vid investeringstillfället.

     Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived