+
Riksdagshuset. Foto: Sveriges Riksdag. Riksdagshuset. Foto: Sveriges Riksdag.
 • Så vill partierna lösa bostadsbristen

  PUBLICERAD 2017-10-02 AV Maria Nordlander
  UPPDATERAD: 2017-10-03 16:03

  Artikeln är ett utdrag ur en längre serie om riksdagspartiernas åsikter i bostadspolitiken, som Fastighetsnytt kommer att publicera i sin helhet de närmsta veckorna.

  Textstorlek

  Dela med andra

  TAGGAR

  Med bara ett år kvar till nästa riksdagsval lämnar vi snart en mandat period som har kantats av en del kaos. Decemberöverenskommelser och bostadsministrar har kommit och gått, samtidigt som bostadsbristen seglat upp på den politiska agendan. Vi har frågat samtliga partiers bostadspolitiska talespersoner var de står och vad de egentligen vill för att få en klarhet bland alla utredningar, byggsubventioner och politiska kängor.

  Vänsterpartiet
  Vänsterpartiet vill möta bostadsbristen med ett ökat bostadsbyggande. Från statligt håll behövs kraftfulla åtgärder och ansvarstagande för att investeringar ska kunna göras i bostadsbyggande.

  Riksdagens mål sättning är att hälften av nyproduktionen ska vara hyresrätter, vilket är en bra bit på vägen. Förutom investeringsstöd och upprustningsstöd som ska se till att hyresrätterna har hyror folk har råd med, vill vi dels se förmånliga statliga topplån till hyresrättsbyggnation dels ett statligt byggbolag som ska ha ett allmännyttigt syfte istället för vinstmaximering.

  Vi vill också stimulera byggandet genom en byggbonus till kommuner som bygger hyresrätter, se över hur vi kan hjälpa kommunerna att köpa upp mark och på olika sätt underlätta för allmännyttan att bygga mycket mer.

  Socialdemokraterna
  Det handlar om att hålla uppe byggandet, men att vi också löser frågorna kring den sociala dimensionen där vi ser till att det byggs så att många fler än idag kan efterfråga det som byggs.

   

   

   

   

   

   

  Miljöpartiet
  Det viktigaste är att vi behöver se till att det finns bostäder att efterfråga även för de med lägre inkomster. För att göra det möjligt behövs fler bostäder, vi måste bibehålla den byggtakt vi nu kommit upp i, vi behöver öka rörligheten och vi behöver se till att det som byggs också är möjligt att efterfråga för de som idag står utanför bostadsmarknaden. Här jobbar regeringen för att stimulera billigare och klimatsmarta hyresrätter.

   

   

  Centerpartiet
  Hyressättning, byggregler, brist på mark och dålig konkurrens i byggsektorn gör det svårt och dyrt att bygga. När marknaden inte svarar upp mot efterfrågan minskar människors frihet och försvårar för de som behöver en bostad. Det ska bli lättare och billigare att bygga för uthyrning.

  Genomför fler regelförenklingar i planprocessen. Reformera hyressättningssystemet. Förbättra finansieringsmöjligheter på svaga marknader. Inför bosparande för unga. Om stöd ska finnas i någon form måste det riktas till grupper som annars inte skulle ha möjlighet att få en bostad.

   

  Liberalerna
  Enklare plan- och byggregler och ökad konkurrens för att få fart på byggandet. Bättre fungerande bostadsmarknad genom starkare koppling i bruksvärdessystemet mellan hyresgästernas önskemål och hyresnivån, samt fritt avtalade hyror i nybyggda hus. Effektivare användning av bostadsbeståndet genom bättre villkor för uthyrning i andra hand eller uthyrning av rum. Ökad köpkraft till hushåll med svagast ekonomi genom förbättrade bostadsbidrag och bostadstillägg.

   

   

  Moderaterna
  Att skapa förutsättningar för mer mark att bygga på, att förbättra regelverken och ökad rörlighet inom be ståndet. Att minska tiden från idé till färdig bostad och att fler lägen blir tillgängliga för bostäder. Det uppnår vi bland annat genom att i fler fall slopa detaljplan, förändra överklagandeprocessen, frigöra mark genom färre riksintressen, ett kommunaliserat ansvar för strandskyddet, ett permanent slopande av uppskovstaket och sänkt uppskovsränta till 1,05 procent, bättre regelverk för andrahandsuthyrning och mer flexibel hyressättning vid nyproduktion.

  Kristdemokraterna
  En upprätthållen bostadsproduktion med blandade bostadsformer där marknaden stimuleras av ett ambitiöst reformtryck. Tiden från idé till att en nyckel sätts i en ny dörr måste göras kortare, mindre kostsam och lättare än vad den är nu. Eliminera marknadsstörande element som regeringens investeringsstöd, reformera strandskydd och riksintressen. Främja rörligheten på bostadsmarknaden genom att skjuta upp uttaget av reavinstskatten.

   

   

  Sverigedemokraterna
  Bättre tillgång till byggkrediter för byggbolagens finansiering, mindre antal bostäder vid kommunala upphandlingar möjliggör för mindre byggbolag att vara med och därmed öka konkursen, gemensamma byggregler i norden för att förenkla produktionen och standardisera byggmaterialet samt en regional bostads planering där kommunerna ges stöd och kompetens i sin planering- och byggprocess, är de viktigaste områdena att kortsiktigt lösa bostadsbristen.

   

   

  Nästa del i serien: Det pratas mycket om en ny, social bostadspolitik. Hur ser du på det, och hur skulle en sådan kunna utformas?

  Maria Nordlander

  2 kommentarer

  1. Ulf Johannisson 2017-10-03

   Regelverket är till för att skydda värden och skapa nya. Okunnigt att förstöra det. Det går att bygga det allra mesta som behövs i de många glesa förorterna. T ex nya hus mellan husen t ex på mark-P, med garage i de nya husen. Det ger mer kringbyggt med trygga gårdar. Lokaler för service o a verksamhet i bottenvåningarna ger mer blandad levande stad. Allt detta bidrar till att göra områdena till mer välmående stadsdelar. Och man behöver inte bygga sönder innerstäder och bygga i natur.

   Reply

  2. Rikard espling 2017-10-03

   Ingen av partierna nämner att den viktigaste komponenten i kostandsuppbyggnaden för nya bostäder är priset på mark. Eftersom kommunerna äger stor del av marken i många städer så är en politisk lösning med t ex arrende ett bra alternativ till att sälja mark. Då kan hyreskostnaden minska omedelbart och nya bostäder skapas. Detta kommmer säkert att dämpa prisutvecklingen även för bostadsrätter

   Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived