+
Lars E O Svensson. Foto: Mattias Fröjd.
 • Tunga ekonomer negativa till skärpt amorteringskrav

  PUBLICERAD 2017-09-12 AV sverrirthor
  UPPDATERAD: 2017-09-12 11:23

  Textstorlek

  Dela med andra

  Ekonomerna Peter Englund, professor emeritus vid Uppsala Universitet, och Lars E O Svensson, affilierad professor vid Handelshögskolan i Stockholm, har skrivit ett remissvar till Finansinspektionen med anledning av myndighetens förslag om skärpt amorteringskrav för högt skuldsatta hushåll. De motsätter sig förslaget.

  Finansinspektionens förslag bygger bland annat på tesen att högt skuldsatta hushåll vid räntehöjningar eller inkomstbortfall skulle behöva minska sin konsumtion och FI hänvisar där bland annat till erfarenheten från Danmark, Storbritannien och USA i finanskrisens kölvatten där en nedsatt konsumtionsförmåga hos högt skuldsatta hushåll bidrog till att förvärra krisen. Därmed anser FI att det skärpta bolånekravets skulle på sikt göra hushållen mindre sårbara för störningar i ekonomin.

  Englund och Svensson påpekar att vid en konjunkturnedgång med lägre inflation och högre arbetslöshet skulle Riksbanken normalt sänka räntan i syfte att stimulera ekonomin och därmed skulle hushåll med hög skuldkvot gynnas då deras kassaflöde förbättras med lägre räntekostnader. Vidare menar man att med en väl anpassad penningpolitik kan hög skuldsättning och korta räntebindningstider fungera som en försäkring mot konjunkturnedgången då Riksbanken normalt bör sänka räntan i syfte att stimulera ekonomin.

  Som nämnts ovan söker Finansinspektionen i sin argumentation för ett skärpt amorteringskrav stöd i  den utveckling som observerades i andra länder i samband med finanskrisen men professorerna Englund och Svensson menar att FI misstolkar den forskning som finns. Det är inte jämförbara frukter menar de vidare då man i Danmark, Storbritannien och USA hade överkonsumerat i upptakten till krisen och betalat för denna konsumtion med lånade medel, något som remissförfattarna inte tycker sig kunna se att skett i Sverige de senaste åren.

  Sverrir Thór

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived

x