+
Mona Kjellberg.
 • Grinig gubbe i Göteborg

  PUBLICERAD 2017-09-14 AV Maria Nordlander
  UPPDATERAD: 2017-09-14 15:54

  Textstorlek

  Dela med andra

  ”Grinig Gubbe”, så står det på ryggarna till personer vi möter på väg till vårt möte i Göteborg. De protesterar mot byggandet av Västlänken och delar ut flygblad. ”10 år för sent…” säger den fastighetsägare som vi sedan träffar.

  I alla demokratiska länder kan man titt som tätt se olikfärgade protest-tygstycken som hänger ut från fönster eller demonstrationer mot större stadsomvandlingar. I Sverige har vi de senaste åren vant oss vid att dessa protester är ett naturligt inslag i stadsbilden. Hattar uppbyggda som Kolingsborg vid Slussen i Stockholm och stora plakat mot Nobelmuséet.

  Jag fastnar vid att de som protesterar mot Västlänken valt att definiera sig själva som ”griniga gubbar”, hur definierar de sina opponenter? Som ”glada unga tjejer”? Jag känner mig givetvis mer hemma i den senare kategorin och tror att nya Slussen blir bättre än innan och jag tror att Västlänken kommer att underlätta pendlingen – även om det är en omöjlighet att omvandling i en stad kan nå perfektion i alla aspekter för alla målgrupper. Trots detta så kan jag inte låta bli att fascineras av, och även beundra, engagemanget och tiden som läggs i att försöka påverka staden i den riktning som man uppriktigt tror är bäst.

  Jag tror att vi som arbetar med stadsutveckling på olika platser, hur jobbigt det än är ibland, behöver en motpol som skaver lite, som ifrågasätter och ibland protesterar högljutt. I många fall upplever jag dock att motsättningar mellan branschen (där de allra flesta vill verka för en bättre stad) och demonstranter (där de allra flesta vill verka för/bevara en bättre stad) beror på informationsbrist, rädsla för något osäkert nytt och oförståelse för hur det nya kan te sig. Många av de äldre demonstranterna (som gubbarna i Göteborg) har också med sig att man till viss del räddade innerstäder från att rivas, fick dagis för alla och ett romantiskt skimmer över kårhusockupationen -68. De vet att man kan påverka.

  Ibland när kommunikationen inte alls fungerar och orken tryter tänker jag att vi alla bara borde fatta händer, griniga gubbar och stadsutvecklare och sjunga Kumba-yah tillsammans. Eller, så kan vi fortsätta med medborgardialoger, information i många kanaler, gå ut och prata på plats. Det funkar ju det också, man når inte alla, men många. Med enträgen vilja att informera, inspirera och tillsammans skapa vår framtida gemensamma stad; med en tydlig strategi för hur en bra dialog med olika intressenter kan skapas kan faktiskt även de griniga gubbarna tillföra intressanta aspekter till vårt stadsbygge.

  I år är det förresten 100 år sedan Per Anders Fogelström föddes, i Stad i Världen skrev han ”Staden blir aldrig färdig, fullbordad. Den förvandlas oavbrutet, förnyas och förändras. Samtidigt är den evig, på något sätt finns allt det förgångna kvar, lagrat.”

  Mona Kjellberg
  Juni Strategi

  23 kommentarer

  1. Mona B 2017-09-25

   Tidningen ETC skriver om miljödomsförhandlingen som startar om en vecka och intervjuar rådmannen Göran Stenman:

   Finns det en risk att hela projektet stoppas?

   – Ja, det finns parter som begärt att Trafikverket inte ska få sitt tillstånd. I en tillståndsprocess så finns det en risk att man inte får sitt tillstånd. Vår prövning sker enligt Miljöbalken, där finns det vissa bestämmelser som måste var uppfyllda. Det finns också EU-rättsliga regler. Uppfyller inte ansökan alla de här reglerna så blir det inget tillstånd, säger Göran Stenman, rådman på Mark- och miljödomstolen och involverad i förhandlingarna.

   Reply

  2. Lelle 2017-09-16

   Så var man publicerad på Facebook av Annelie Pernheden hos “Stoppa Västlänken Nu” och som vanligt är kommentarerna nedsättande, inte det minsta förvånad.

   Reply

  3. Måns 2017-09-15

   Jag hörde en gång några Hagabor som suckade över Västlänksmotståndarna och deras speciella hat mot Hagastationen. En av dem suckade och sa – De som är emot Västlänken vill att allt ska vara som i Vilhelm Mobergs böcker.

   Reply

  4. Lennart Hellström 2017-09-15

   Lelle

   Det minsta man kan begära är att du undertecknar dina inlägg med ditt riktiga namn för att undvika misstankar om att du antingen är ett internet- troll eller anställd informatör hos Göteborgs kommun.

   För det andra kan man väl begära att du svarar seriöst och inte med floskler. Alla som satt sig in i Västlänken vet vad negativ samhällsnytta är och ingen, ens Trafikverket, förnekar att man endast erhåller 0:50 kr tillbaka på varje satsad enkrona.

   Utöver detta har man en miljöaspekt under minst 10 år att ta hänsyn till och om inte detta vore nog en förväntad katastrof med husfasaderna i staden som till stor del är byggd ovan lera. Följderna av detta är även de vida dokumenterade och kända av geologer.

   Så fram med ditt namn nu om du vill verka seriös.

   Reply

   • Lelle 2017-09-15

    Du ser mitt riktiga namn i den här tråden. Så du menar att miljönyttan med en biltunnel är mer positiv än en tågtunnel. Här levereras inga floskler, ren uppfattning från min sida. Du kan tycka den är fel, ditt val, men för mig & många som jag känner så är det på det viset som tycker och tänker. Vad jag jobbar med spelar ingen roll i detta sammanhang. Jag är varken anställd av Gbg:s kommun eller något av de inblandade bolagen som har med infrastruktur att göra, det får du nöja dig med och respektera. Jag bryr mig inte om vad du jobbar med och jag bryr mig heller inte om vem du är, men jag respekterar din åsikt.

    Reply

  5. Lena 2017-09-15

   Alla vet väl om att linbanetanken är en skojighet som inte startade som en politisk idé eller utredning utan spånades fram? (Den är det många som gillar).
   Och alla vet väl att massor av dem som värnar Vänersjöfarten har protesterat mot låg bro? Transport av varor och gods kommer vi inte ifrån. Det är ett riksintresse om något. Ett pendeltåg är det knappast.

   Reply

   • Lelle 2017-09-15

    Lena, absolut ingen “skojighet” som du kallar Linbanan. Det är en realitet och ett överlägset kollektivtrafiksystem som ger oss en tvärförbindelse mellan centrala sydsidan av älven och norrsidan. Volvo centraliserar hela sin/alla sina kontor till Lundby. Den kraftigast befolkningstillväxten i Göteborgsområdet ligger där Linbanan kommer att gå. Buss & båtar räcker inte till och dessa kan aldrig jämföras med den här överlägsna tvärförbindelsen.Och låg bro, ska 2-3 stackars transportbåtar/dygn kallas riksintresse. Enklast är att bygga lägre båtar. För övrigt är den nya bron inte det enda som behöver öppnas längs vägen till & från Vänern.

    Reply

  6. Lelle 2017-09-15

   Eller så här Caroline Thelning: Västlänken ger bättre kapacitet och positiv samhällsnytta.
   Trafikverkets utredningar visar att Västlänken är samhällsekonomiskt motiverad. Vad är det med det som du inte tycker om?
   Lelle

   Reply

   • Caroline Thelning 2017-09-15

    Lelle, visa mig den uträkningen som visar på att Västlänken uppvisar positiv samhällsnytta.

    Reply

    • Lelle 2017-09-15

     Caroline, den hittar du hos Trafikverket, svårare än så är det inte.

     Reply

  7. Caroline Thelning 2017-09-15

   Mona, hur kan du försvara ett infrastrukturprojket som uppvisar negativ samhällsnytta?

   Reply

  8. Bobbo 2017-09-15

   Västlänken är och förblir ett politiskt beslut ingen vettig myndigheten hade ens tänkt tanken på att dra ett betongrör under den göteborgska leran och försökt täta den mot berget på så många ställen..
   göteborgarna demonstrerar mot VL och trängselskatten för att utlovat medborgarinflytande totalt uteblivit.
   2006 var detta bygge endast känt i en liten planeringskrets, 2010 utlovades att göteborgarna skulle få folkomrösta om TS och VL innan valet skrev politikerna på avtalen.. ingen från allmänheten fick uttala sig. Det förstärkta medborgarinflytandet tillät sedan 2014 med minsta möjliga marginal att en folkomröstning skulle få hållas där 57% var mot TS över 70% av göteborgarna röstade.. Politikerna tog då till ordboken och sa att det bara är en RÅDGIVANDE omröstning och struntade fullständigt i göteborgarnas engagemang och åsikt i ärendet. Nu är det upp till saklig granskning i MMD där funkar inte glättade propagandablad bara fakta. Detta är invånarnas chans innan valet att få till ett uppskov av denna politiska vision. Fastighetsägare längs VL sträckning borde vara mycket återhållsamma i sina uttalanden då det är dem som har bevisbördan om effekterna av arbetet med VL blir en realitet..

   Reply

  9. Lelle 2017-09-15

   Vill inte vara petig Marcus,det är alltså 20 miljarder vi pratar som Västlänken kostar. Inte 20–30 miljarder, det vore märkligt att ha ett spann som pris.
   Lelle

   Reply

  10. Lelle 2017-09-15

   Nu var det ju så Marcus att trängselskatten inte bara går till att “gräva ner spår” utan den finansierar och en biltunnel, där jag kommer att köra. Som manlig “bilåkare” är det ansvarsfullt att var för en trängselskatt. Vidare bekostar trängselskatten en nedsänkning/förlängning (ytterligare en tunnel …) av E45, en mängd andra väginvesteringar, perrongförlängningar inom kollektivtrafiken, nya cykelbanor, en ny bro mm mm. Även utan en Västlänk så är trängselskatt/vägskatt ett måste, det är bara att se sig om i världen. Finns på många ställen och kommer på fler ställen.
   Lelle

   Reply

  11. Matthias Henkel 2017-09-15

   Mats Lövgren, släpp Västlänken nu och börja arbeta för att Gbg snarast ska skaffa tunnel-/högbana i någon form. Där hade ditt o carinas engagemang gjort stor nytta tror jag.

   Reply

  12. Marcus 2017-09-15

   Jag är nog en “grinig gubbe” jag också och ja jag röstade emot trängselskatten.

   Detta trots att jag inte äger en bil för att jag inte anser mig behöva en. Jag har alltid cyklat, eller gått dit jag behöver komma. Längre sträckor tar jag spårvagn eller buss. Jag har turen att bo så att detta är praktiskt.

   Men på sistone har jag skaffat ett litet personligt elfordon, för att slippa den usla lokaltrafiken. Jag bor trots det fem minuters gångväg från en spårvagnsknut, men att åka elfordon sparar tjugo minuter till en halvtimme för mig varje morgon.

   Så varför röstade jag emot trängselskatten?
   • Om man inför en trafikavgift för att bekosta att gräva ner ett par järnvägsspår i göteborgsk blålera, så bör man kalla det västlänks-skatten och inget annat.
   • Om man skall göra en stor investering för att förbättra trafiksituationen, så bör den förankras INNAN man målar in sig i ett hörn.
   • Den valda lösningen är något av det uslaste i ROI jag sett i modern svensk historia, vilket är starkt jobbat med tanke på sånt som rhoca gil-åsen.

   Jag skulle röstat ja till trängselskatten. OM:
   • Pengarna användes på ett rationellt sätt.
   • Kollektivtrafiken var ett av investeringsområdena som fick prioritet.

   Jag har ingenting emot bättre cykelbanor, tvärtom.
   Jag har ingenting emot linbanor, inte heller bättre broar.
   Jag skulle jubla över mer elektrifierad lokaltrafik och bättre täckning även för de som inte har turen att bo i en spårvagnsknut som jag.

   Vad i hela h-e skulle vi inte kunna göra med 20-30 miljarder ifråga om hur Göteborg fungerar både pendlings- och lokaltrafikmässigt?

   Det som saknas är visioner. Att gräva ner i blålera är inte visioner, det är dumhet.
   Flytta upp spåren på pelare, det är såväl billigare som mer flexibelt. Satsa på väl fungerande lokaltrafik som gör det trivialt att lämna bilen i stadsperiferin och ta lokaltrafiken till jobbet.

   Men visst, fortsätt att försöka förminska oss som läst in oss på vad Västlänken egentligen innebär och förvånats över hur man kunnat fatta ett sådant beslut. Personligen skulle jag föredra om ni kom med verkliga argument för att det är det bästa alternativet.

   Reply

   • Thomas J 2017-09-15

    En lite rättning angående ditt inlägg. Trängselskatten delfinansierar Västsvenska paketet där VL är en del men även Marieholstunneln, mm. Se http://www.vastsvenskapaketet.se/paketet/ för information.

    Reply

  13. Lelle 2017-09-15

   Och där kom en så där härligt provinsiell inledning “en stockholmare”! Kan vi inte slippa dessa billiga retoriska nedsättande kommentarer? Avstånd till “griniga gubbar” & Västlänk har knappast något med hur påläst någon är. Västlänken tillför nytta, det råder inga tvivel om detta. Att man tolkar olika, det måste man respektera. Uppmärksamheten nu ger säkert ett tillskott för de som är emot, men samtidigt blir fler positiva, råder inget tvivel om det.
   Lelle

   Reply

  14. Sven 2017-09-15

   Nja. Jag håller inte med om att “de griniga gubbarna” har något att bidra med när det gäller stadsbyggnadsfrågor. Det är inte där deras engagemang ligger. De flestas utgångspunkt är bara ett missnöje med trängselskatten. De anser sig motarbetade i sitt val av bilen som livsstil.

   Reply

  15. Lelle 2017-09-15

   Stadsutveckling som Västlänken är bevisligen positivt för Göteborg & regionen. Västlänken ger en kapacitetsökning som “de griniga gubbarna” tolkar på ett helt annat sätt. Det är samtidigt märkligt att en tunnel för bilar inte ifrågasätts, den om något ger i sitt byggnadsskede liknande utsläpp och sen i färdigt skick ett fortsatt tillskott av utsläpp Det är sen tidigare känt att alla satsning på tunnlar för bilar ger en ökad trafik. Det råder det en samstämmighet om. Det här är bra för staden, handel och kollektivtrafikutvecklingen. Det ropas om att innerstadshandeln skulle försvinna och centrum kommer att bli tomt. Samma argument hördes när trängselskatten infördes och vad har hänt sen dess. Handeln i centrum växer, omsättningen ökar och antalet rörelser (personer) är fler än någonsin.

   Reply

  16. Mats Lövgren 2017-09-15

   Det var inte många rätt i den texten. Fast det kan man kanske inte kan vänta sig av en stockholmare uppenbart helt oinsatt vad motståmdet till Västlänken baseras på.

   Trafikverkets egna attitydundersökningar visar att de som är mest pålästa är även de som är mest negativ till projekt. Går ju även att vända på det – de som inget vet är även positiv till Västlänken. Vilket skribenten så tydligt visar att hon tillhör.

   Hon skriver att hon “tror” att Västlänken kommer att underlätta pendlingen. Hade hon läst på hade hon vetat att majoriteten för pendlarna får längre restider, att systemet blir mer sårbart då ett tåg på en bana (exempelvis Vänerbanan) påverkar de övriga (som Västra stsmbanan) vilket de inte gör idag, att tunnelns kapacitet är så låg att pendlarna inte får fler avgångar att välja mot vad de har idag. Ett axplock ur den digra listan varför Västlänken inte gör det bättre för pendlarna. Sådant här vet man när man är påläst.

   Bakgrunden till namnet “Griniga gubbar” härstammar från uttalanden av ledande lokalpolitiker. De ansåg helt enkelt att motståndet utgjordes av “griniga gubbar” med för mycket tid över och att göteborgarna var “besvärliga” för att man ifrågasatte politikernas beslut. Man kan fråga sig vilka som egentligen är de som är griniga, allmänheten som har synpunkter på urusla politiska beslut eller politiker som ser ner på dem som har gett dem mandat att verka som folkvald?

   Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen och Trafikverket har lagt ner mångmiljonbelopp på informationsmaterial. Trots det har de aldrig lyckats förklara vilken nytta Västlänken ger. Och det återkommer politikerna till gång på gång när de ska kommentera allmänhetens missnöje: “Vi har varit dåliga på att förklara nyttan”. Vår fråga blir då: “Varför gör ni inte det då?”.
   Svaret är förmidligen givet: Västlänken saknar nytta.
   Den ger ingen ökad kapacitet som var syftet med att starta projektet. För varje krona som investeras ges endast 50 öre tillbaka i samhällsnyttor, där restidsvinst via en ny Boråsbana är av märklig anledning inkluderad, en bana som TrV har lagt på is. Det är helt enkelt svårt att finna rationella och pragmatiska argument till varför Västlänken ska byggas. Det är därför motståndet ökar mer och mer för varje dag.

   Det som borde ha gjorts är en riktig 4-stegsprocess. Det gjordes aldrig för Västlänken. Istället för att fokusera på finna en lösning som förstärker Göteborgs Central beordrades det poltiskt fram att det skulle byggas en tunnel och så fick järnvägsutredningarna utgå från det. Banverket hade med en ombyggd bangård i sitt förslag, för halva priset med en positiv samhällsnytta. Det uppskattades inte av lokalpolitikerna som ville ha en tunnel. Genom en lögn att inför Banverket påstå att Göteborgs kommun hade tagit beslut på att inte godkänna annat än en tunnel baxade Västlänken via Haga och Korsvägen igenom.

   Egentligen är det konstigt att inte fler göteborgare drar på sig en orange väst med “Grinig gubbe” stämplat på ryggen.

   Reply

  17. Pernilla 2017-09-15

   Sunda värderingar Mona! Och mycket riktigt, gubbarna är griniga, de är ju uppriktiga med sin grinighet, det får man respektera och finns säkert några griniga “gummor” också. Men Västlänken är bara en del som de är emot. Lägre effektiva broar, emot! Effektiv Linbana som tvärförbindelse, emot! Utbyggda cykelbanor som inkräktar på mannens heliga ko bilen, emot! Trängselskatt, ja vad vad säger vi om det, emot! Men det känns ändå skönt att veta att det finns många många fler som är för ovan nämnda infrastruktursatsningar. De skriker inte lika mycket, men varför skrika efter/för något som är planerat och på gång. Vi är många som ser emot satsningarna som görs, det här blir bra. // Pernilla

   Reply

   • Bo 2017-09-16

    Lelle och ja till trängselskatt med Sören Jensen påhittad kunnig m.fl, NI är så ute och cyklar. Tyvärr är Socialdemokraterna hållna gisslan i Göteborg av en liten klick Haga småliberala Miljöpartister (vågmästare) som vill åka barfota från sina 7 miljoners lägenheter i Haga till sina landställen utmed västkustbanan. Västlänken fyller ingen funktion alls.

    Nyttotal/avkastning – 50 öre på varje skattekrona vilket är en investering jag inte vill att någon gör med mina skattepengar, 100 miljarder minst om det inte rasar ihop av den rörliga otrolig mängden lera ink. kringarbeten, alla utsläpp av schaktfrakt och miljöförsterelsen i övrigt gör att miljöutsläppen inte kan räknas hem, kapaciteten för centralen ökar inte, näringslivet i city kommer tappa minst 30%, Miljödomstolen stoppade vindkraftparken och kan lätt och kommer ställa sådana krav på miljösäkerhet att det inte blir ekonomiskt möjligt. Trafikverket själva ville inte bygga tunneln och riksrevisionen sågar västlänken totalt! Det ska nog gå att få stopp på åbäket i sin nuvarande form tack vara alla bra inlagor till Miljödomstolen och kommande val.

    Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived

x