• Willhem delårsrapport K2 2017

  PUBLICERAD 2017-08-25 AV sverrirthor
  UPPDATERAD: 2017-08-25 11:30

  Delårsrapport januari – juni 2017:

  • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 30 402 Mkr (25 898).
  • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 643 Mkr (331), vilket motsvarar en värdeökning på 2,2 procent (1,8). Realiserad värdeförändring uppgick till 1 Mkr (9).
  • Intäkterna ökade till 983 Mkr (725), ökningen motsvarar 36 procent.
  • Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder är fortsatt hög och uppgick till 99,7 procent (99,7) och som helhet till 98,8 procent (98,9).
  • Driftnettot uppgick till 561 Mkr (400), en ökning med 40 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var cirka 5 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 169 Mkr (711).
  • Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 87 Mkr (-143).
  • Resultat efter skatt uppgick till 860 Mkr (364).
  • Under perioden tillträdde Willhem 1 945 lägenheter i Eskilstuna, Halmstad och Helsingborg, till ett fastighetsvärde om 3 319 Mkr.
  • Under perioden har avtal tecknats om förvärv av 1 138 lägenheter i Helsingborg till ett fastighetsvärde om 1 862 Mkr. Fastigheterna ingick i ett större bestånd där en del förvärvades av Willhem. Vidare tecknades avtal om ett fastighetsbyte med Framtiden-koncernen i Göteborg. Avtal har också tecknats om förvärv av nyproduktion i Helsingborg omfattande 96 lägenheter till ett fastighetsvärde om 229 Mkr.
  • Som ett led i att effektivisera förvaltningen har avtal tecknats om försäljning av ett fastighetsbestånd i Lysekil med 226 lägenheter samt en andel kommersiella lokaler.

  Willhems kvartalsrapport för andra kvartalet 2017

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived