• Stendörren delårsrapport K2 2017

  PUBLICERAD 2017-08-03 AV sverrirthor
  UPPDATERAD: 2017-08-08 13:36

  Januari-juni 2017 ((2016 inom parentes)

  • Hyresintäkterna ökade till 224 miljoner kronor (210) och driftnettot ökade till 150 miljoner kronor (141).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 69 miljoner kronor (63).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 109 miljoner kronor (– 154).
  • Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 76 miljoner kronor (464), varav – 3 miljoner kronor (26) avser realiserad värde­förändring vid försäljning. Värdeförändringen av räntederivat uppgick till 12 miljoner kronor (– 68).
  • Periodens resultat uppgick till 104 miljoner kronor (363).
  • Resultat per aktie uppgick till 3,78 kronor (13,15) och kassaflöde per aktie uppgick till 3,94 kronor (– 5,59).

  Väsentliga händelser under andra kvartalet

  • Under kvartalet har tre fastigheter i Stockholm och Upplands-Bro förvärvats i separata transaktioner med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 135 miljoner kronor och två fastigheter i Rosersberg har avyttrats för sammanlagt 135 miljoner kronor.
  • Under kvartalet har bolagets ledningsgrupp kompletterats med Caroline Gebauer som anställts som bolagsjurist och Johan Bråkenhielm som tillträder i augusti som bolagets transaktionschef.
  • I juni förlängdes det strategiskt viktiga hyresavtalet med Medivir AB omfattande drygt 3 500 kvadrat­meter kontors- och laboratorieyta. Det nya avtalet löper till år 2029 med ett årligt initialt hyresvärde om 5,65 miljoner kronor.

  Stendörrens kvartalsrapport K2 2017

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

 • ”Infrastruktur och bostäder måste löpa hand i hand”

  Infrastruktur, Valåret 2018 Fastighetsnytt talade med Tomas Eneroth som snart suttit ett år på posten som infrastrukturminister. Han ser gärna en tätare koppling mellan infrastrukturinvesteringar och stadsutveckling framöver men oroas också över kompetensbristen i de stora, planerade infrastrukturprojekt som ska till.

 • “Ny arena för digitala innovationer”

  Digitalt Den fjärde industriella revolutionen har länge varit en het fluga inom tillväxtindustrin. Nu tar byggsektorn också ett kliv framåt genom att lansera en ny digital plattform i april. Det kommunicerades på Årets Bygge förra veckan.

 • Bygger Kungspassagen i Uppsala

  Fastighetsmarknad Castellum planerar uppförandet av fastigheten Kungspassagen i Uppsala, som då kommer bli stadens första WELL-certifierade kontorsbyggnad. “Det känns riktigt bra” säger Björn Johansson, Affärsområdeschef Region Stockholm-Norr i Castellum.

 • Tyresö får fler bostäder

  Bostäder Sveafastigheter Utveckling och Belatchew Arkitekter har fått uppdraget att starta utvecklingen av den nya stadsdelen Wättinge, i Tyresö. Detta efter vinst i kommunens markanvisningstävling för etapp 1. 

 • En betraktelse från en annan vinkel

  Replik Det ligger i sakens natur att den som låter utföra och/eller finansiera ett byggprojekt sällan helt och hållet vill släppa möjligheten till insyn, påverkan och kontroll av projektet. I sådana samarbeten är det enligt vår uppfattning snarare en fråga om hitta andra sätt att definiera arkitektens roll och uppdrag i avtalet.

 • Eva Nygren till Stockholms Stadshus

  Rekrytering Eva Nygren blir ny fastighetsstrateg på Stockholms Stadshus AB och avgår därmed som vd för Stockholmshem. Annette Sand föreslås som ny vd för Stockholmshem. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived