• Serneke Group delårsrapport K2 2017

  PUBLICERAD 2017-08-01 AV sverrirthor
  UPPDATERAD: 2017-08-08 11:40
  • Intäkterna uppgick till 2 602 Mkr (1 910*), vilket är en ökning med 36 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 142 Mkr (312*) och rörelsemarginalen uppgick till 5,5 procent (16,3*)
  • Periodens resultat uppgick till 120 Mkr (316*)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 5,13 kr (17,99*)
  • Eget kapital uppgick till 1 621 Mkr (1 469)
  • Soliditeten uppgick till 42,8 procent (42,7)
  • Orderingången uppgick till 3 811 Mkr (2 969)
  • Orderstocken uppgick till 8 308 Mkr (6 480)
  • Mälardalens högskola/Campus Eskilstuna har avyttrats till Hemsö, med en reavinst om 52 Mkr
  • I juni antog kommunfullmäktige i Göteborgs stad detaljplanen för Karlastaden med Karlatornet
  • I andra kvartalet förvärvades två fastigheter vilka kompletterar koncernens engagemang på Säve flygplats och vid projekt Karlastaden

  * I andra kvartalet 2016 avyttrades 50 procent av projekt Karlastaden till NREP vilket genererade intäkter om 318 Mkr och ett rörelseresultat om 444 Mkr.

  Sernekes kvartalsrapport K2 2017

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived