• Kampen om Nobel Center fortsätter

  PUBLICERAD 2017-08-28 AV Teresa Ahola
  UPPDATERAD: 2017-12-27 11:45

  Textstorlek

  Dela med andra

  Moderaternas initiativ till nybyggnationen av Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm har fått tusentals sympatisörer att lämna partiet. Det menar Björn Tarras-Wahlberg, ordförande i Stadsmiljöföreningen Blasieholmens Vänner. Han flaggar även för att bygget blir en dyr nota för skattebetalarna.

  – Det räcker inte att byta partiledare, politiken måste ändras när det gäller stadsbyggnad och stadsmiljöer, säger han.

  Genom att föreslå en annan placering för Nobel Center skulle Moderaterna vinna tillbaka minst 20 000 röster före nästa val, enligt Tarras-Wahlberg.

  – Otroligt många Stockholmare är ursinniga på Moderaterna för den planerade förstörelsen i centrala Stockholm. Ilskan är utbredd och mycket stark.

  Joakim Larsson (M), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad, säger att det är möjligt att man tappat en del röster på grund av stadsbyggnadspolitiken. Men Moderaterna kan i alla opinionsmätningar konstatera att det stora tappet i Stockholm har skett till Centerpartiet, som också stödjer Nobel Center, så det finns ingen direkt koppling där.

  – Men det finns säkert de som är besvikna i den här frågan och därför röstat på ett annat parti. Vi fattade beslutet i fullmäktige för snart 1,5 år sedan och frågan har prövats på vår interna förbundsstämma i Stockholm. Vi har kommit fram till i mycket stor majoritet att inte ompröva det här. Vi tror att det här är en riktig placering för Nobel Center.

  Han avfärdar därmed det förslag som Stadsmiljöföreningen Blasieholmens vänner, Förbundet för Ekoparken, Haga-Brunnsvikens Vänner, kommittén för Gustavianska Parken och närmare sjuttiofem deltagare lyfte fram förra veckan när de samlades på en avriven tomt utanför Wenner-Gren Center i Stockholm. En av deltagarna, Eva Hultman Ribbing, var även med och protesterade mot bygget förra gången vid Stadshuset.

  – Det här är en viktig fråga. Den där kolossala byggnaden ska inte förstöra Blasieholmen och tullhuset ska inte rivas. Det måste finnas några kulturella, mindre byggnader kvar. Stockholm ska vara mer lik Paris och Rom som inte tillåter höga byggnader mitt i centrum, säger hon.

  De vill att kommunen flyttar bygget till Östra Hagastaden och tycker att det är märkligt att förslaget inte ens har funnits med bland de många alternativ som Stockholms stad har förkastat, men ändå delgivit Nobelstiftelsen.

  – Mitt budskap till politikerna är att flytta bygget hit till Hagaparken vid vackra Brunnsviken mitt i nationalstadsparken, säger Björn Tarras-Wahlberg.

  “Bästa platsen”

  Men Stockholms stad håller fast vid sin ursprungliga plan.

  – Det är Nobelstiftelsen som driver projektet och det är med dem staden valt Blasieholmen som plats. Den politiska processen är i det avseendet över och platsen fastställd. Samtliga partier röstade för markanvisningen 2010 och för att påbörja detaljplaneringen, säger Roger Mogert, Stockholms stadsbyggnadsborgarråd (S).

  – Vi har tittat på olika placeringar och hade bred politisk överenskommelse om att det här var bästa platsen, säger Joakim Larsson (M).

  Det återstår fortfarande att se vilket beslut som fattas i högsta instans. Mark- och miljödomstolen kommer att behandla överklagandet senast nästa vår. Björn Tarras-Wahlberg förvånas över att Stockholms stad går vidare i processen trots att statliga och kommunala remissinstanser ger rött ljus för byggplanen.

  – Stockholms stad och Nobelstiftelsen har bestämt sig från början och struntar i demokratin, säger han.

  Joakim Larsson (M) säger dock att samtliga partier var överens om placeringen i början, men ändrade sin uppfattning under resans gång.

  – Demokratin är uppbyggd så att fullmäktige prövar frågan och där har man fattat beslut om att det här var den bästa platsen. Remissinstanserna har inte vetorätt. Sedan fick själva arkitekturen som sådan flera partier att ändra åsikt om Blasieholmen. Kristdemokraterna vill integrera byggnaden med tullhuset, som vi vill ska flyttas.

  Andra ville att det skulle byggas på ett mer traditionellt sätt och resten att det inte ska byggas alls.

  – Det verkar idiotiskt att klämma in ytterligare ett jättestort hus som verkligen förstör stadsbilden. Ingen kan tycka något annat, sedan finns det de som säger att det är kvalificerad arkitektur i sig, men det är en annan sak, det blir ju inte bra om det förstör runt omkring, säger Kerstin Westerlund Bjurström, ledamot i Stockholm Skyline och vice ordförande i Blasieholmens vänner.

  Hon har tidigare jobbat som ordförande i Svenska arkitekters riksförbund och antikvarisk chef för Statens fastighetsverk.

  Dyr nota för skattebetalarna

  Björn Tarras-Wahlberg tycker inte att det är okej att bekosta det gigantiska projektet med skattebetalarnas pengar.

  – Nobelstiftelsen har redan ett palats på Sturegatan, konserthus för prisutdelning, Stortorget för museum och stadshus för Nobelfester. De har redan Stockholms bästa läge, men det är oftast så att de som redan har allt vill ha ännu mer. Och de betalar inget, det är skattebetalarna, läsarna av er tidning, som står för kalaset.

  Det handlar om markupplåtelse och driftskostnader som bekostas av skattebetalarna. Roger Mogert (S), Stockholms stadsbyggnadsborgarråd, undviker att svara på skattefrågan när Fastighetsnytt kontaktar honom. Detta trots att staten bidrar till driften av centret med 120 miljoner kronor, 40 miljoner per år från öppningen och tre år framåt, Stockholms stad med 60 miljoner kronor för marken och 20 miljoner per år för driften, enligt TT. Summor som Joakim Larsson (M) väljer att försvara.

  – Det går att jämföra med vad vi ger till exempelvis Liljevalchs konsthall och det här är ett Nobel Center som kommer att bli väldigt viktigt för Stockholms stad. Vi tycker att det är viktigt att vi ger stöd för driften, säger han.

  Kerstin Westerlund Bjurström säger att Stockholm stad inte lyssnar eftersom man hellre vill bygga bostäder i Östra Hagastaden och det stämmer att man planerar för det, men hon uppmanar beslutsfattarna att tänka om.

  – Det är otroligt sorgligt och ännu en missad möjlighet för både Nobelstiftelsen och Stockholm stad. Det här är den vettigaste placeringen jag kommer på för Nobel Center. Det är smartare att bygga bostäder i nya stadskärnor, precis som regionplanen förespråkar, för att minska segregationen i samhället, stärka ytterstaden och minska sociala klyftor.

  Hon säger att det även skulle höja statusen i stadsdelarna runt omkring och i invandrartäta områden.

  – Nu bygger man i stället storskaligt, med byggnader på elva våningar, som inte har någon charm. Man ska inte bygga bort bostadsköer, utan satsa på att bygga attraktiva bostadsmiljöer.

  Stockholm är redan väldigt centraliserat när det gäller makt och kultur, med stora prestigebyggnader som ligger tätt ihopklämda inne i city, förklarar hon. Frågan har stor samhällsekonomisk betydelse för om alla pressas in i en liten citykärna så växer den aldrig.

  – Det är absurt att klämma in ett stort stadskvarter i Östra Hagastaden, som helt blockerar sambanden i parken.

  Teresa Ahola

  Fakta:

  • Tanken var att börja bygga 2017 och att byggnaden ska stå klar två år senare, men nu väntas den inte bli färdig förrän 2020.
  • Bygget kostar totalt 1,2 miljarder kronor.
  • Byggnaden blir 32 meter högt och 65 meter långt, med en yta på 11 850 kvadratmeter.
  • Nobelstiftelsens eget kapital får inte användas till att bekosta bygget, utan bör ske med hjälp av privata donationer. H&M och Wallenbergstiftelsen är två stora privata finansiärer av bygget.
  • Framtida verksamhet säkras av staten och Stockholms stad, i kombination med egna intäkter.
  • Bygget innebär att det gamla Tullhuset på Blasieholmen måste rivas, vilket Byggnadsvårdsföreningen också är emot.

  Källa: Nobelstiftelsen med flera

  9 kommentarer

  1. Bo Lagerqvist 2017-09-16

   Riksantikvarieämbetet sågar Nobel Center i sitt yttrande till Mark- och Miljödomstolen den 5 september 2017. Ska nu domstolen ta intryck av fackmyndighetens starka avstyrkande ? Vi hoppas det – för att hamn- och skärgårdsstaden Stockholm ska få behålla sin unika karaktär, till glädje för både Stockholmare och turister. https://www.raa.se/app/uploads/2012/06/P-1535-17-Riksantikvarie%C3%A4mbetets-yttrande-%C3%B6ver-detaljplan-f%C3%B6r-Nobel-Center.pdf

   Reply

  2. Lars Rune 2017-08-31

   Joakim Larsson säger att Centern röstade för
   förslaget med placering av Nobelhuset
   på Blasieholmen.
   Vad jag vet var det bara två centerpartister
   som röstade för förslaget!

   Reply

  3. Björn Hortlund 2017-08-30

   Det är också dags att informera om att den blanka mässingskimrande lådan som visas i all propaganda bara är en illusion. Miljömässigt går det inte att använda mässing. Det blir ytterligare en grå låda som vi redan har tillräckligt många av i Stockholm.

   Reply

  4. Bo Lagerqvist 2017-08-29

   Så gott som alla remissinstanser säger nej. Rederier, Turistbåt/bussföretag säger nej – befarar trafikkaos. Alla kulturinstitutioner som yttrat sig säger nej. Nationalmuseum har nyligen återöppnat ett 100-tal igenmurade fönster för att få ett vackert ljusinsläpp och samspel med staden och vattnet. Givetvis säger museet och SFV nej. Det handlar inte bara om utseendet – det handlar också om trafik, sjöfart och hamnfunktioner – alla viktiga för skärgårds- och sjöfartsstaden Stockholm samt för turismen.

   Reply

  5. Rolf Löfström 2017-08-29

   Oavsett hur kampen om Nobelhusets placering och utformning utfaller vet vi av tidigare stark arkitektur att engagemanget blir oväntat starkt. Sådan arkitektur rör djupa lager i oss som inte så lätt går att rubricera som enbart vackert och fult. Det blir vackert eller fult i våra ögon på grund av något annat. Erfarenheten från när funktionalismen slog igenom är med en stark generalisering att de som kände sig otrygga med förändringen reagerade kraftigt negativt medan de som tyckte sig se att en positiv samhällsförändring var på gång var positiva.

   Fyra berömda byggnader får illustrera situationen: Operan i Sydney, Centre Pompidou och Eiffeltornet i Paris och Stadsbiblioteket i Stockholm. Gemensamt för dem alla är att de utlöste mycket starka protester med en aggressiv svada som inte gagnade diskussionen. Centre Pompidou ritades av en Italienare och en Engelsman, stommen levererades av ärkefienden Krupp i Tyskland och till råga på allt blev chefen en svensk.

   Nu har det gemensamt att de dominerar på alla turistbroschyrer, de slog tidigt publikrekord, de stärkte stadens varumärke som framåtblickande kulturbärare. De tål ögats slitage som Sven Lund i Källemo uttryckte det.

   Värt en tanke är också professorn och ekonomen Alf Rehns tes att verklig kreativitet gör ont och är ingen feel good verksamhet. Kreativitetens sanna anlete känns obehaglig och detta är dess styrka säger han också.

   Diskussionerna känns i dag igen i Nobelhuset.

   Reply

  6. William 2017-08-29

   Hoppas Nobelcenter kan uppföras så fort som möjligt på aktuell tomt. Verksamheten kommer bli ett utmärkt tillskott och dessutom får vi en behövande vitamininjektion till stadsbilden.

   Reply

  7. Hans 2017-08-29

   Joakim Larsson (M) försöker blanda bort korten när han jämför Liljevalchs med Nobel Center i fråga om det ekonomiska stödet. Men konsthallen tillhör stockholmarna och Nobelstiftelsen är en högst privat verksamhet, som skattebetalarna inte har något som helst inflytande över. Och det man inte kan påverka ska man inte heller bekosta. Det borde en moderat politiker kunna hålla med om. Men Joakim Larsson verkar ha en annan uppfattning om det rättvisa i hur en nota ska delas.

   Reply

  8. Bo Lagerqvist 2017-08-29

   Joakim Larsson M uppträder i exploatörens, Nobelhuset AB, propagandafilm och levererar alternativa fakta: https://www.youtube.com/watch?v=KCUMORzXBQI
   Det är M som är ytterst ansvariga för att tomten på Blasieholmen gavs bort till den privata exploatören – inga andra företag gavs f.ö. en chans. Tomten är inte obebyggd utan hyser tre kulturmärkta (grön klass) byggnader (tullhus + två magasin) som är av betydelse för den ökande lokala sjöfarten. M ställde inga som helst krav på bevarande av kulturmiljön. Fritt fram för exploatören att riva husen och schakta bort 75.000 m3 av den historiska ännu fungerande hamnmiljön. De kostnader för skattebetalarna som M+S inte vill tala om beräknades 2016 till 407 milj. kr. inkl. förlustbidraget om 60 milj/år bara de tre första åren. Joakim Larsson påstår att M vill flytta tullhuset. Men M tog detaljplanebeslutet efter att en utredning konstaterat att det skulle bli för dyrt och att ingen alternativ plats fanns och ställde inget krav på flytt då. Lätt att komma i efterhand och påstå något sådant.

   Reply

  9. Birgitta Widell Lewenhaupt 2017-08-29

   För mig, en inbiten Moderat, är tanken på att Blasieholmen
   skulle fördärvas med det omtalade Nobel-schabraket är orimlig/
   otänkbar! Jag kommer byta parti omgående, till Moderaternas
   nackdel! Finns det fler möjligheter att stoppa processen?
   Bra att nämna andra stora städer, och hur man planerar där!
   – Personligen kan man tänka sig att de kommande pristagarna
   skulle sakna den pampiga middagen i Stadshuset och dansen
   i Gyllene salen. Även det ståtliga Konserthuset med all sin prakt,
   skulle saknas för alla deltagare!
   Vi måste kämpa på! Nybygget i fråga saknar kultur, finess o stil!
   Vilken besvikelse för alla deltagare såväl svenskar som gäster!

   Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived