• Hufvudstaden kvartalsrapport K2 2017

  PUBLICERAD 2017-08-24 AV sverrirthor
  UPPDATERAD: 2017-08-24 10:58

  Halvårsrapport januari till juni 2017

  • Bruttoresultatet ökade med 4 procent och uppgick till 643 mnkr (616). Resultatförbättringen förklaras främst av högre hyresintäkter.
  • Nettoomsättningen uppgick till 905 mnkr (870), en ökning med 4 procent.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 625 mnkr (1 649), motsvarande 7,88 kronor per aktie (7,99). Minskningen förklaras främst av lägre orealiserade värdeökningar i fastighetsbeståndet.
  • Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick till 38,3 mdkr (36,5 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde om 144 kronor per aktie (138 vid årsskiftet). Periodens orealiserade värdeförändring var 1 518 mnkr (1 582).
  • Soliditeten uppgick till 62 procent (60), nettobelåningsgraden till 15 procent (17) och räntetäckningsgraden var 9,0 gånger (8,3).
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 4,3 procent (4,2). Exklusive vakans på grund av pågående projekt uppgick hyresvakansen till 2,2 procent (2,3).

  Hufvudstaden kvartalsrapport K2 2017

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived