• Besqab delårsrapport K2 2017

  PUBLICERAD 2017-08-04 AV sverrirthor
  UPPDATERAD: 2017-08-08 13:51

  Januari-juni 2017

  • Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick periodens intäkter till 772,9 Mkr (836,6) och rörelseresultatet till 125,1 Mkr (206,1) varav resultat från fastighetsförsäljningar om 0 Mkr (58,8)
  • Omräknat enligt IFRS ökade intäkterna till 856,1 Mkr (574,0) och rörelseresultatet uppgick till 135,3 Mkr (177,1) varav resultat från fastighetsförsäljningar 0 Mkr (58,8)
  • Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 112,8 Mkr (168,2), motsvarande 7,32 kr per aktie (10,87), varav resultat från fastighetsförsäljningar 0 Mkr (58,8).
  • Eget kapital uppgick per den 30 juni till 1 084,3 Mkr (989,3) motsvarande 70,46 kr per aktie (64,01)
  • Likvida medel var vid periodens utgång 354,4 Mkr (314,3)

  Väsentliga händelser under andra kvartalet

  • Besqab har tecknat avtal om förvärv av två projekt med totalt cirka 200 lägenheter i Roslags Näsby, Täby.
  • Förvärvsavtal har tecknats avseende mark på Kapellgärdet i Uppsala för utveckling av cirka 150 bostäder.
  • I juni tillträdde Besqab fastigheten Mandelblomman 11 i Spånga och startade produktion av vård- och omsorgsboendet Villa Solhem med totalt 54 lägenheter.
  • I ett pågående varumärkesstärkande arbete har Besqab under perioden bytt visuell identitet och lanserat en ny logotyp.
  • Besqabs styrelse har nyttjat årsstämmans bemyndigande om återköp av aktier.

  Besqabs kvartalsrapport K2 2017

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

 • ”Infrastruktur och bostäder måste löpa hand i hand”

  Infrastruktur, Valåret 2018 Fastighetsnytt talade med Tomas Eneroth som snart suttit ett år på posten som infrastrukturminister. Han ser gärna en tätare koppling mellan infrastrukturinvesteringar och stadsutveckling framöver men oroas också över kompetensbristen i de stora, planerade infrastrukturprojekt som ska till.

 • “Ny arena för digitala innovationer”

  Digitalt Den fjärde industriella revolutionen har länge varit en het fluga inom tillväxtindustrin. Nu tar byggsektorn också ett kliv framåt genom att lansera en ny digital plattform i april. Det kommunicerades på Årets Bygge förra veckan.

 • Bygger Kungspassagen i Uppsala

  Fastighetsmarknad Castellum planerar uppförandet av fastigheten Kungspassagen i Uppsala, som då kommer bli stadens första WELL-certifierade kontorsbyggnad. “Det känns riktigt bra” säger Björn Johansson, Affärsområdeschef Region Stockholm-Norr i Castellum.

 • Tyresö får fler bostäder

  Bostäder Sveafastigheter Utveckling och Belatchew Arkitekter har fått uppdraget att starta utvecklingen av den nya stadsdelen Wättinge, i Tyresö. Detta efter vinst i kommunens markanvisningstävling för etapp 1. 

 • En betraktelse från en annan vinkel

  Replik Det ligger i sakens natur att den som låter utföra och/eller finansiera ett byggprojekt sällan helt och hållet vill släppa möjligheten till insyn, påverkan och kontroll av projektet. I sådana samarbeten är det enligt vår uppfattning snarare en fråga om hitta andra sätt att definiera arkitektens roll och uppdrag i avtalet.

 • Eva Nygren till Stockholms Stadshus

  Rekrytering Eva Nygren blir ny fastighetsstrateg på Stockholms Stadshus AB och avgår därmed som vd för Stockholmshem. Annette Sand föreslås som ny vd för Stockholmshem. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived