+
Tomas Pousette.
 • Riksbanken hoppas på högre löner och svag krona

  PUBLICERAD 2017-07-04 AV sverrirthor
  UPPDATERAD: 2017-07-05 11:58

  Textstorlek

  Dela med andra


  Prognosen för reporäntan dras upp något de närmaste kvartalen men i övrigt gjordes inga förändringar av penningpolitiken vid Riksbankens senaste räntemöte. Riksbanken hoppas att en fortsatt stark konjunktur med stigande löneökningar samt en svag krona ska bidra till att få upp inflationen till målet på 2 procent.

  För första gången sedan oktober förra året var Riksbankens direktion enig om besluten vid räntemötet, vilket förstås underlättades av att penningpolitiken i stort sett behölls oförändrad. Reporäntan ligger kvar på -0,5 procent och väntas parkera på den nivån till sommaren nästa år för att sedan långsamt höjas. Köpen av statsobligationer fortsätter som tidigare beslutat. Den enda förändringen var att sannolikheten för ytterligare sänkningar av reporäntan de närmaste kvartalen nu reducerats.

  Riksbanken bedömer att riskerna för bakslag i den internationella konjunkturen har minskat men att den inhemska inflationsutvecklingen ändå är osäker. Framför allt stiger lönerna långsammare än vad det historiska sambandet med konjunkturläget ger vid handen. För att Riksbankens prognoser om löneökningar på cirka 3 procent ska infrias, givet de låga centrala löneavtal som träffats, så måste löneökningarna utöver avtal ta fart. Det känns långtifrån säkert.

  Även om den inhemska kostnadsutvecklingen är i fokus för Riksbanken, så utgör fortfarande den europeiska centralbankens agerande en viktig restriktion för den svenska penningpolitiken. Det går inte att ha en reporänta som är mycket högre än ECB:s utan att riskera att kronan stärks, vilket skulle försvåra möjligheten att nå inflationsmålet. Det är bara att hoppas att ECB glider in i samma sommarstiltje som verkar ha präglat Riksbankens senaste räntemöte.

  Tomas Pousette
  Pousette Ekonomianalys AB

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived

x