• Kungsleden delårsrapport K2 2017

  PUBLICERAD 2017-07-13 AV sverrirthor
  UPPDATERAD: 2017-07-13 09:06

  Första halvåret i korthet

  •  De totala intäkterna uppgick till 1 181 Mkr (1 222) och driftnettot till 753 (785).
  •  Förvaltningsresultatet blev 466 Mkr (486).
  •  Orealiserade värdeförändringar i fastighetsportföljen uppgick till 648 Mkr (912).
  •  Periodens resultat ökade till 924 Mkr (769), motsvarande 4,54 kronor per aktie (4,13).
  •  Nyuthyrningen uppgick till 91 Mkr (104) och nettouthyrningen till 45 Mkr (40).

  Viktiga händelser under och efter andra kvartalet

  •  18 fastigheter såldes för totalt 882 Mkr och målet att avyttra icke-strategiska fastigheter för 2 miljarder 2016–2017 är uppnått.
  •  Fem fastigheter med bostadspotential såldes med en bedömd vinst på omkring 200 Mkr varav drygt 70 Mkr redovisades som en orealiserad värdeförändring under andra kvartalet.
  •  Två utvecklingsprojekt – i Umeå respektive Östersund – gick in i genomförandeskede tack vare framgångsrika uthyrningar.
  •  Ett avtal har tecknats med Malmö kommun om markanvisning i Hyllie med byggrätt på totalt 8 400 kvm kontor.
  •  Det finansiella målet för belåningsgraden justerades och ska nu ha ett riktvärde om 50 procent.

  Kungsledens delårsrapport 2017

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived