• Atrium Ljungberg delårsrapport K2 2017

  PUBLICERAD 2017-07-13 AV sverrirthor
  UPPDATERAD: 2017-07-13 09:06
  • Nettoomsättningen ökade till 1 262 mkr (1 139) varav hyresintäkter ökade till 1 191 mkr (1 062). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 3,0 procent.
  • Uthyrningsgraden uppgick till 94 procent (2017-01-01, 94), inklusive projektfastigheter.
  • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 823 mkr (731), en ökning med 12,5 procent. Ökningen beror främst på effekten av förvärvade fastigheter och förlikning i en hyrestvist men även på nyuthyrningar och omförhandlingar. Överskottsgraden är oförändrad 69 procent (69).
  • Resultat före värdeförändringar ökade till 589 mkr (472).
  • Orealiserade värdeförändringar fastigheter ökade till 1 356 mkr (973) och förklaras främst av marknadens sänkta avkastningskrav och ökade hyresnivåer. Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till 112 mkr (–559) då marknadsräntorna under perioden har stigit på de löptider som derivat har tecknats.
  • Periodens resultat ökade till 1 638 mkr (702), vilket motsvarar 12,30 kr/aktie (5,27).
  • Investeringar i egna fastigheter ökade till 749 mkr (407).
  • Förvärv av fastigheter ökade till 1 823 mkr (453).
  • Prognosen för 2017 uppgår oförändrad till 1 135 mkr för resultat före värdeförändringar. Prognosen för resultatet efter skatt bedöms uppgå till 2 046 mkr, motsvarande 15,36 kr/aktie.

  Atrium Ljungbergs delårsrapport K2 2017

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived