+
 • Det är inte fulheten som är problemet

  PUBLICERAD 2017-06-29 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2017-06-30 16:17

  Krönikan är tidigare publicerad i Fastighetsnytt nummer 3, 2017.

  Textstorlek

  Dela med andra

  Vi kommer alla dit förr eller senare. Till sjukhusen som nu byggs ut i rasande fart. Tyvärr är det inte ovanligt att sjukhusmiljöer lämnar mycket övrigt att önska vad gäller arkitektonisk och konstnärlig gestaltning.

  Det tar sig uttryck i plottriga miljöer där bristande orienterbarhet kompenseras med en skyltflora som gör miljön än mer svår att hitta rätt i. Nöden har ingen lag och därför används även publika ytor för tillfällig uppställning av utrustning, rullstolar, sjukhussängar, bårar och överblivna möbler. Ja, dessvärre även för patienter som väntar på en plats i patientrummen. Bristande inköpsrutiner resulterar i en flora av möbeltyper, färger och tyger som inte passar ihop. Och det blir steg för steg en allt värre kakafoni av detta allt eftersom åren går.

  Det är inte primärt fulheten som är problemet, utan att det så tydligt sänder budskapet att planeringen inte fungerar här; patienten och besökaren är inte välkommen och vi som ansvarar för sjukhuset lyckas inte hålla ihop verksamheten.

  Man kan också iaktta att den ofta mycket fina konst som en gång har hängts med känsla och kunskap i väntrum, korridorer och patientrum skyms av skyltar, ställ, möbler och roll-ups med information av olika slag. Ja, man kan till och med se hur konstverken fysiskt skadas av detta.

  En som helhet genomtänkt och värdig sjukhusmiljö framhåller det professionella bemötandet av patienter och besökare. Patientens och den anhöriges osäkerhet, ovisshet och otrygghet kan inte byggas bort, men miljöns gestaltning kan understryka att här blir du mottagen och behandlad på bästa tänkbara sätt. Konsten kan ge miljön en värdighet som får dig att sträcka på ryggen och erfara att någon bryr sig om dig.

  Konsten är en del av den framtida sjukhusmiljön som helhet, inget som ska hängas på, smycka, läggas till eller i efterhand anpassas till något som redan är färdigbyggt. Konstnärernas uppgift är inte bara att medverka med olika verk, utan att också tillföra sin kompetens under planering och projektering av sjukhusen. Det ställer krav på arbetssätt som välkomnar det konstnärliga arbetet och gör det praktiskt möjligt att åstadkomma denna integration i byggprocessen.

  Konstens uppgift är en annan än arkitekturens, den är experimentell och utmanande. Arkitekturen är den långsamma konstarten vars primära uppgift är att fylla sin funktion för dess brukare och att vara användbar och förvaltningsbar under lång tid. Men konsten kan fungera autonomt och samtidigt vara integrerad i den arkitektoniska gestaltningen.

  Många sjukhusprojekt rymmer goda avsikter, men har trots det stora brister beroende på avsaknad av sammanhållande riktlinjer. Det behövs en grammatik för alla de många delbeslut på olika nivåer som resulterar i den färdiga miljön. Och det är den patienter, besökare och personal möter. Det är den vi upplever och ingenting annat.

  Örjan Wikforss
  Arkitekt och professor

  4 kommentarer

  1. […] Det är inte fulheten som är problemet https://fastighetsnytt.se/2017/06/det-ar-inte-fulheten-som-ar-problemet/#comment-971868 Ännu en arkitekt som förnekar att det mesta av deras arkitektur är ohälsosam. Wikforss för […]

   Reply

  2. Jonas Jernberg 2017-07-04

   Problemet är också att sjukhusen inte planeras som en integrerad del av staden utan endast för att uppfylla verksamhets programmet inomhus. Enbart arkitektur som husbyggnad inte arkitektur som stadsbyggnad. Många beställare och arkitekter klarar. tyvärr inte båda sakerna samtidigt. Då får man funktionslådor för verksamheten som fungerar men inte ger något tillbaka till staden! Området för nya NKS är tyvärr ett allt för tydligt exempel på det. Nästan bara slutna bottenvåningar och i princip inte ett planterat träd i gatumiljön. En super funktions uppdelad plats i staden.

   Reply

  3. Mats Ohlin 2017-07-01

   Nja… “Konst” eller “ett entydigt formspråk” hjälper väl föga, om sjukhuset är mastodontiskt, eller är kringgärdat av motorvägar etc. Förr tycks man ha varit mera medveten om sambandet mellan kropp och själ, när det gällde vård. Vårdinrättningar förlades då i lugna naturnära lägen, och personalen “hyssjade” och bestämde, att där skulle råda frid.

   Reply

  4. Ulf Johannisson 2017-06-30

   Viktig kritik. Men direkt fel att säga att fulheten inte är problemet. Den är också problemet. Läs boken “Ohälsosam arkitektur – en annan sida av funktionalismen” äv Gösta Alfvén, läkare, forskare.

   Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived