+
 • Begränsat detaljplanekrav = fler bostäder?

  PUBLICERAD 2017-06-29 AV Maria Nordlander
  UPPDATERAD: 2017-06-29 09:39

  Textstorlek

  Dela med andra

  Istället för att all sammanhållen bebyggelse ska prövas genom en detaljplan, föreslår regeringens utredare att den i vissa fall ska kunna prövas direkt genom ett bygglov.

  Det är i ett delbetänkande inom den pågående så kallade Översiktsplaneutredningen som utredaren tillika tekniska rådet vid Mark- och miljööverdomstolen, Inger Holmqvist, kommer med förslaget.

  Som det är idag, enligt plan- och bygglagen, finns krav på att ny sammanhållen bebyggelse i stort sett alltid ska prövas genom en detaljplan. Förslaget går ut på att ny sammanhållen bebyggelse i vissa fall ska kunna prövas direkt genom ett bygglov. Bland annat ska det vara möjligt att avstå från att göra en detaljplan när bebyggelse kompletteras eller förändras inom ramen för den befintliga gatustrukturen.

  – Det är viktigt att vi tar tillvara på alla möjligheter som gör det lättare att tillgodose behovet av fler bostäder. Möjligheten att pröva ett byggprojekt genom ett bygglov, i stället för en detaljplan, innebär att tiden från idé till färdigt projekt i vissa fall kan kortas. Det innebär att fler mindre och medelstora exploatörer kan ta initiativ till byggprojekt som i dag kräver en detaljplan. Förslaget kan på sikt bidra till en bättre konkurrens inom byggsektorn och till fler bostäder, säger bostadsminister Peter Eriksson.

  Översiktsplaneutredningens förslag är en del av genomförandet av regeringens 22-punktsprogram för fler bostäder. Förslaget kommer nu att skickas på remiss till berörda myndigheter, kommuner och organisationer.

  Redaktionen

  4 kommentarer

  1. m 2017-07-03

   Inom befintlig gatustruktur – står det verkligen så? Hur dum/naiv får vara som utredare?!

   Reply

  2. Kilroy 2017-07-01

   Peter Eriksson visar att han är rätt man för jobbet. Nu tas steg i rätt riktning men mkt återstår. I samband med bygglovsprövningen kommer ändå stora krav att ställas på gestaltning och miljö!

   Reply

  3. Ulf Johannisson 2017-06-30

   Bara det håller sig inom gatustrukturen så räcker det med bygglov. Så gatustrukturen är det enda viktiga? Att den sammanhållna bebyggelsen verkligen förblir sammanhållen vad gäller arkitektur och skala, det spelar ingen roll? Det är nästan dagens praxis i panikbyggandet av bostäder att krångla sig förbi sådana hänsyn. Att lagfästa det skulle förstås vara bekvämare. Peter Eriksson borde i stället kräva att kommunerna gör jobbet, att göra områdesplaner och skapa en praxis kring dessa: Om ni följer dessa krav på kvalitet och hänsyn vid kompletteringsbyggande kommer processen att bli lätt, både med kommunen, allmänhet och direkt berörda.

   Reply

  4. Karl-Erik Eriksson 2017-06-30

   Förslaget kräver följdändringar i PBL:s genomförandedelar så att den nya bebyggelsens förpliktelser gentemot kommunen – gatukostnader o.s.v. – tryggas.

   Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived