+
Stellan Lundström.
 • Att bromsa en bostadsbubbla

  PUBLICERAD 2017-06-05 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2017-06-07 17:05

  Textstorlek

  Dela med andra

  Europeiska kommissionen slår i sin ”Landsrapport Sverige 2017” fast att Sveriges ekonomi på det stora hela är väl skött. När det gäller hanteringen av bostadsmarknaden får dock Sverige underkänt. Kraftigt stigande bostadspriser gör att svenska hushåll i ett internationellt perspektiv är högbelånade på ett sätt som hotar den finansiella stabiliteten. Bland annat pekar man på att de svenska storbankerna är kraftigt exponerade mot en överhettad bostadsmarknad.

  De snabbt stigande bostadspriserna förklaras bland annat med den begränsade nyproduktionen, som i sin tur kan härledas till bristande rörlighet på bostadsmarknaden. Hyror, framför allt i storstäderna, under marknadsnivån minskar incitamenten att byta bostad. En likartad rörelsehämmande effekt har kombinationen av en låg fastighetsavgift och en upplevd hög skatt på försäljningsvinst. Bostadshyror och bostadsskatter rör dock ett område som behäftas med politiskt tabu. Ingen ledande politiker vågar driva frågan om radikala regelförändringar trots att problemformuleringen är tämligen välkänd.

  Allt fler frågar sig om vi har en bostadsbubbla. Flera likhetstecken finns också med situationen i slutet på 1980-talet. Aktörer utan erfarenhet av byggande och bostäder kommer in på marknaden och betalar priser för byggrätter som de traditionella aktörerna finner långsiktigt för höga.  Samtidigt köper privatpersoner nya bostadsrättslägenheter på ren spekulation. Och på begagnatmarknaden kan de flesta köpkalkyler räknas hem när räntan efter skatt knappt överstiger 1 procent. Sveriges riksbank, Finansinspektionen och Europeiska kommissionen visar samma bild – de svenska hushållen har över tid aldrig varit så skuldsatta, men god tillväxt i ekonomin och rekordlåga räntor ger över tid ett betydande konsumtionsutrymme. Oroar vi oss då i onödan?

  Våra politiker och myndigheter kan också ställa till det – utan att de förstår det själva. Sedan ett antal år pågår en process där hushållen ska tvingas att använda mer av det dyrare egna kapitalet i stället för det billigare lånade kapitalet. Bolånetak och amorteringskrav tillsammans med modeller för skuldkvotstak och diskussioner om minskade ränteavdrag ger sammantaget en radikal omsvängning i förutsättningarna för finansiering. Budskapet är klart – spara innan du konsumerar och bygg en buffert med eget kapital. Var för sig är genomförda och tilltänkta åtgärder väl motiverade, men sammantaget kan effekten bli att bostadsmarknaden tippar över. Särskilt känslig blir situationen om det uppträder någon extern störning i ekonomin.

  Boverkets målbild att det behövs 700 000 nya bostadslägenheter fram till 2025 motverkas av de åtgärder som Europeiska kommissionen, Riksbanken och Finansinspektionen prioriterar för att skapa finansiell stabilitet. Detta gäller särskilt när våra politiker undviker att ta ett helhetsgrepp på bostadsmarknaden.  Det behövs en ny spelplan med anpassade spelregler för byggande, finansiering, skatter, riskfördelning och våra upplåtelseformer. Att genomföra detta kräver en bred parlamentarisk uppslutning med stöd från akademin och aktörerna inom samhällsbyggnadssektorn.

  Stellan Lundström
  Professor emeritus, KTH

  1 kommentarer

  1. Lennart Olsen 2017-06-07

   Om du fick önska fritt och inte behövde ta politiska hänsyn – vilka åtgärder önskar du som expert att politik och myndigheter skulle genomföra för att bromsa risken för en bostadsbubbla som spricker?

   Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

 • Slutar börsåret på plus?

  Börs När man summerar börsåret så här långt så har fastighetsrelaterade aktier haft en relativt god avkastning trots en svajig börs i oktober. Bilden är ungefär densamma som under 2017 – då liksom nu tuggar fastighetsbolagen på ganska bra men rusar inte i samma takt som under tidigare år.

 • Hermelin: “Jag vill jobba i tolv år till”

  Nyheter Christian Hermelin har som tidigare rapporterat sagt upp sig från Fabege där han lett bolagets tillväxt under tolv år. I samtal med Fastighetsnytt säger han att det efter så lång tid börjar bli svårt att hitta något mer att ge.

 • Skanska hyr ut till Fortum i Solna United

  Uthyrning Skanska hyr ut till Fortum Fastigheter i Solna United. Hyresavtalet avser cirka 7800 kvadratmeter och löper på i 10 år. 

 • ANNONS
 • Hyran för 300 000 lägenheter klar

  Bostäder 288 507 lägenheter har fått sin hyra färdigförhandlad för 2019. Den genomsnittliga höjningen är 1,75 procent för de kommunala bolagen, och 1,9 procent hos privata hyresvärdar. 

 • Magnolia förlorar skiljetvist

  Fastighetsmarknad Magnolia Bostad förlorar en tvist i skiljedom och får till följd av detta en negativ resultateffekt i det fjärde kvartalet 2018 på drygt 25 miljoner kronor.

 • SSM:s Brommaköp stoppas

  Börs SSM:s köp av projektet Bromma Boardwalk för 500 miljoner skrinläggs efter att detaljplanen upphävts av mark- och miljööverdomstolen.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived